ม ราชภัฏอุบลราชธานี 57

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การแข่งขันผู้นำเชียร์ ม.ราชภัฏอุบล 2557

การแข่งขันผู้นำเชียร์ ม.ราชภัฏอุบล 2557 - การแข่งขันผู้นำเชียร์ รอบ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม...


เปิดวงโปงลาง ปี4 ม.ราชภัฏอุบล57

เปิดวงโปงลาง ปี4 ม.ราชภัฏอุบล57


เราระบาย 17/08/2557 EP20 "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตอน1"

เราระบาย 17/08/2557 EP20 "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตอน1" - รายการ "เราระบาย" รายการดีๆจากทางช่อง "ต๊อบจ๊อบดม ทีวี" โดย"บอยวันทัช"ที่...


วีดีทัศน์แนะนำมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วีดีทัศน์แนะนำมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


แนะนำคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - วีดิทัศน์ แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ.


แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชภัฏอุบลราชธานี

แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชภัฏอุบลราชธานี - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชภัฏอุบลราชธานี.


การแสดงโปงลางของ นศ.ม.ราชภัฏอุบลราชธานี hd

การแสดงโปงลางของ นศ.ม.ราชภัฏอุบลราชธานี hd


ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลฯ 2557 10  2014 Ubol Candle Festival

ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลฯ 2557 10 2014 Ubol Candle Festival - ชุดที่ 5 สาวๆมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลพากันไปอาบน้ำตาม หาดทรายแก่งหิน ที่...


หลีดบัญชีราชภัฏอุบล ปี 57

หลีดบัญชีราชภัฏอุบล ปี 57


มาร์ชครุศาสตร์ ม ราชภัฏอุบลราชธานี

มาร์ชครุศาสตร์ ม ราชภัฏอุบลราชธานี - มาร์ชครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คำร้อง/ทำนอง : ผศ.วิชิต...


ชุดการแสดงอีสานรวมใจเทิดไท้องค์ภูมินทร์ โปงลาง ม.ราชภัฏอุบล แสดงที่สวิสเซอร์แลนด์

ชุดการแสดงอีสานรวมใจเทิดไท้องค์ภูมินทร์ โปงลาง ม.ราชภัฏอุบล แสดงที่สวิสเซอร์แลนด์


วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


เชียร์เอก 2557 (Nursing # 3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เชียร์เอก 2557 (Nursing # 3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - เชียร์เอก 2557 (Nursing # 3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.


นิเทศศาสตร์ราชภัฏอุบลฯ เพิ่นเหย้ยยยย

นิเทศศาสตร์ราชภัฏอุบลฯ เพิ่นเหย้ยยยย - กิจกรรมเข้าระบบรับน้อง(ช่วงสันทนาการ)ให้นักศึกษาใหม่ สาขาวิชานิเทศศ...


TimeOut... รับน้องวิศวกรรมซอฟต์แวร์.. //  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี...2556

TimeOut... รับน้องวิศวกรรมซอฟต์แวร์.. // มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี...2556 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์.. // มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี...


กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันเฉียงเหนือ ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันเฉียงเหนือ ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University - กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


ดนตรีในสวน ราชภัฏอุบล เรืองจรัสประทีปทองจตุรทิศ

ดนตรีในสวน ราชภัฏอุบล เรืองจรัสประทีปทองจตุรทิศ - การแสดงชุด "เรืองจรัสประทีปทองจตุรทิศ" ในงานดนตรีในสวน ฉลอง 100 ปี มหาวิท...


ดนตรีในสวน ราชภัฏอุบล เพลงอุบลราชธานี

ดนตรีในสวน ราชภัฏอุบล เพลงอุบลราชธานี - การแสดงชุด "อุบลราชธานี" ในงานดนตรีในสวน ฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบ...


ดนตรีในสวน ราชภัฏอุบล กาบบัวนพเก้า

ดนตรีในสวน ราชภัฏอุบล กาบบัวนพเก้า - การแสดงชุด "กาบบัวนพเก้า" ในงานดนตรีในสวน ฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ...


VTR HRM ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

VTR HRM ม.ราชภัฏอุบลราชธานี - วีดีทัศน์นำเสนอ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดก...


More ม ราชภัฏอุบลราชธานี 57

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด