ม.ราชภัฏเลย ภาคพิเศษ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

จันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน 2556

จันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน 2556 - กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานจันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้...


ราชภัฏเลยร่วมใจ ช่วยภัยหนาว54.mpg

ราชภัฏเลยร่วมใจ ช่วยภัยหนาว54.mpg


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ปทุมธานี ปี 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ปทุมธานี ปี 2554 - วิดิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ (โดยเด็กทุนอุดมศึกษาเพื่อการ...


อบรมค่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์ขอนแก่น

อบรมค่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์ขอนแก่น


ตำนานกระสือ 2011

ตำนานกระสือ 2011 - กระสือยังมีชีวิตอยู่จริง ที่ จ.เชียงใหม่ ไม่เชื่อไปดูกัน!!! ปล.ทำเล่นๆข...


หนองบัวพิทยาคารจอร์จ6/1ปี54(1)

หนองบัวพิทยาคารจอร์จ6/1ปี54(1) - ฮักแฮง.


ครูเรือจ้าง

ครูเรือจ้าง


นางพญาจิ้งจอกขาว

นางพญาจิ้งจอกขาว


หนังหน้าปลวกๆ

หนังหน้าปลวกๆ - Video created with the Socialcam app on iphone: http://socialcam.com.


อ ธิดา คนเสื้อแดง ขอนแก่น 16พ.ย.55

อ ธิดา คนเสื้อแดง ขอนแก่น 16พ.ย.55


บ้านผีปอบ2008 2/2

บ้านผีปอบ2008 2/2 - เอ่อ นี่ เป็น หนังหายาก นะครับ หาเช่า ยากแล้ว มั้ง กรุณา อย่าแจ้ง ลิขสิท...


M.1 #5โรงเรียนกุลดิษวิทยานุสรณ์

M.1 #5โรงเรียนกุลดิษวิทยานุสรณ์


ยายกรรณิการ์ งาน 84 ปีไชยปะ

ยายกรรณิการ์ งาน 84 ปีไชยปะ - เลี้ยงรวมลูกหลานบ้านไชยปะ บ้านศรีไชยะก็เป็นหนึ่งในต้นตระกูลไชยปะ ยายกรรณิการ์ได้ไปร่วมงานด้วย เต้นลีลาศกับน้าคอง (อ.เพสยันตร์)


ตัวอย่าง แม่นาก 3 ดอ ปะทะ ปอบ 3D trailer

ตัวอย่าง แม่นาก 3 ดอ ปะทะ ปอบ 3D trailer - http://www.seeingmole.com/ ภาพยนตร์ตัวอย่าง แม่นาค 3 ดอ ปะทะ ปอบ 3D trailer.


84 ปี ไชยปะ ศรีไชยะร่วมรำวง

84 ปี ไชยปะ ศรีไชยะร่วมรำวง - พี่น้องสองตระกูล ศรีไชยะ และ ไชยปะ ร่วมวงกันอย่างมีความสุข .... ความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลพี่ (ศรีไชยะ) และ ตระกูลน้อง (ไชยปะ) ที่ยังคงแน่นแฟ้นเป็นภาพที่ไม...


More ม.ราชภัฏเลย ภาคพิเศษ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด