ระบบจัดซื้อจัดจ้าง egp

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

เว็บไซต์สำนังงานคลังจังหวัดเชียงราย : ข่าว

เว็บไซต์สำนังงานคลังจังหวัดเชียงราย : ข่าว อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) | Facebook

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) | Facebook ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Blog Archive » e-GP กับลูกบอล 8 ลูก

Blog Archive » e-GP กับลูกบอล 8 ลูก e-GP คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

1370835702auditddcorg1.jpg

1370835702auditddcorg1.jpg 1370835702auditddcorg1.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ

กรมบัญชีกลางเผยข้อมูลจัดซื้อผ่านระบบออนไลน์ 2554 | ThaiPublica

กรมบัญชีกลางเผยข้อมูลจัดซื้อผ่านระบบออนไลน์ 2554 | ThaiPublica การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการ พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ ...

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการ พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ ... ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักสูตร การสร้างนวัตกรรม - K-

หลักสูตร การสร้างนวัตกรรม - K- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

More ระบบจัดซื้อจัดจ้าง egp

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง


กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี


การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ


การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 1  (ระบบ e-GP)

TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 1 (ระบบ e-GP)


ระบบ e-GP เพื่อความโปร่งใส เพื่อคนไทยทุกคน

ระบบ e-GP เพื่อความโปร่งใส เพื่อคนไทยทุกคน


กรมบัญชีกลางปรับระบบจัดซื้อจัดจ้าง หวังขจัดฮั่วประมูล เริ่มใช้ 1 พ.ย.

กรมบัญชีกลางปรับระบบจัดซื้อจัดจ้าง หวังขจัดฮั่วประมูล เริ่มใช้ 1 พ.ย.


อบรม E - GP

อบรม E - GP


ระบบการบันทึกการเงินออนไล์ EGP  phase 2 part 1/2

ระบบการบันทึกการเงินออนไล์ EGP phase 2 part 1/2


การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ppt  1

การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ppt 1


คิดยกกำลัง 2 : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้นตอคอรัปชั่น(22 ก.ย. 57) [ HD ]

คิดยกกำลัง 2 : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้นตอคอรัปชั่น(22 ก.ย. 57) [ HD ]


วิธีทำ e-GP ให้ลูกโป่งแตกครับ

วิธีทำ e-GP ให้ลูกโป่งแตกครับ


ระบบการบันทึกการเงินออนไล์ EGP  phase 2 part 2/2

ระบบการบันทึกการเงินออนไล์ EGP phase 2 part 2/2


สอนลง egp

สอนลง egp


เปิดศูนย์ทดสอบ

เปิดศูนย์ทดสอบ


e-GP part 1

e-GP part 1


อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง  e Auction  พังงา

อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง e Auction พังงา


การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง


e-GP เพ็ญลดา 2

e-GP เพ็ญลดา 2


วิธีการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

วิธีการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ


More ระบบจัดซื้อจัดจ้าง egp

Google+ (click here to hide/see results)