ระบบรับส่งหนังสือราชการ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การรับส่งหนังสือราชการ ฝึกงาน เอกไทย

การรับส่งหนังสือราชการ ฝึกงาน เอกไทย


วิชา  ระเบียบงานสารบรรณ  การรับหนังสือ

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ การรับหนังสือ - สอนโดย พี่ตา.


อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02

อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 02 - สำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั...


วิธีการจัดทำหนังสือราชการภายใน

วิธีการจัดทำหนังสือราชการภายใน - มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชา...


chapter3-หน่วยที่  3  การกำหนดการกำหนดรูปแบบหนังสือ เลขเริ่มต้น รับ-ส่ง หนังสือราชการ

chapter3-หน่วยที่ 3 การกำหนดการกำหนดรูปแบบหนังสือ เลขเริ่มต้น รับ-ส่ง หนังสือราชการ - ฝึกอบรมเรียนรู้ หน่วยที่ 3 การกำหนดการกำหนดรูปแบบหนังสือ เลขเริ่มต้น...


chapter 8-หน่วยที่  8  การจัดการเมนูสอบถามหนังสือและออกรายงานข้อมูลสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ

chapter 8-หน่วยที่ 8 การจัดการเมนูสอบถามหนังสือและออกรายงานข้อมูลสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ


อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 03

อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 03 - สำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั...


อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 01

อบรมการเขียนหนังสือราชการ 20/12/2555 - 01 - สำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั...


หนังสือราชการภายในโจ๊ะๆครับผมมม

หนังสือราชการภายในโจ๊ะๆครับผมมม


e office school 3 การออกเลขหนังสือราชการ

e office school 3 การออกเลขหนังสือราชการ


chapter4.หน่วยที่  4  การตั้งเรื่องเสนอหนังสือราชการเสนอผู้บริหาร

chapter4.หน่วยที่ 4 การตั้งเรื่องเสนอหนังสือราชการเสนอผู้บริหาร


การส่งหนังสือในระบบ OBEC E office

การส่งหนังสือในระบบ OBEC E office


กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วอนนายกฯทบทวนแนวคิดยุบราชการส่วนภูมิภาค

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วอนนายกฯทบทวนแนวคิดยุบราชการส่วนภูมิภาค - กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วอนนายกฯ ทบทวนแนวคิดยุบส่วนภูมิภาค นายทัศนัย สุขสบ...


e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ

e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเล็กทรอนิคส์ (e-office) ระดับโรงเรียน...


การส่งหนังสือ ทางระบบ eoffice

การส่งหนังสือ ทางระบบ eoffice


วิธีการรับส่ง e-mail

วิธีการรับส่ง e-mail - วิธีการรับส่ง e-mail.


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 9 - การรับหนังสือจากภายนอก

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 9 - การรับหนังสือจากภายนอก - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านรวมตัวค้านยกเลิกระบบราชการส่วนภูมิภาค

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านรวมตัวค้านยกเลิกระบบราชการส่วนภูมิภาค - กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ รวมตัวหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อคัดค้านก...


บทบาทเจ้าหน้าที่/สารบรรณกลาง สร้างหนังสือใหม่และส่งหนังสือ

บทบาทเจ้าหน้าที่/สารบรรณกลาง สร้างหนังสือใหม่และส่งหนังสือ - Log in ชื่อ ผอ.ร.ร. เพื่อดำเนินการในบทบาทสารบรรณกลาง ในการสร้างหนังสือใหม่...


[ีupdate58] หนังสือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี58

[ีupdate58] หนังสือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี58 - ประกาศรับสมัครธนาคารแห่งประเทศไทย http://sheetjula.com/?p=2685 ติดตามแนวข้อสอบราชการท...


More ระบบรับส่งหนังสือราชการ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)