ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ppt

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ส่วนประกอบของระบบเครือข่าย

ส่วนประกอบของระบบเครือข่าย - ส่วนประกอบของระบบเครือข่าย เน็ตเวิร์ค Network.


ประเภทของระบบเครือข่าย

ประเภทของระบบเครือข่าย


ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบเครือข่ายไร้สาย


การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย


ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย - อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อต่อระหว่างเครือข่าย ธงชัย.


แบไต๋ไฮเทค: Special Report - Cloud Computing ระบบคอมพิวเตอร์เหนือเมฆ

แบไต๋ไฮเทค: Special Report - Cloud Computing ระบบคอมพิวเตอร์เหนือเมฆ - รายงานพิเศษจากรายการแบไต๋ไฮเทคที่จะอธิบายเรื่องของคำศัพท์แห่งยุค...


aaa.avi

aaa.avi - ตัวอย่าง : พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย.


การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


เรื่อง TCP/IP และอินเตอร์เน็ต

เรื่อง TCP/IP และอินเตอร์เน็ต - จัดทำโดย นางสาวการเกตุ ศรีสมบัติ 544143070 นางสาวพจนีย์ ทุกข์วินาศ 544143090...


ok.avi

ok.avi - สอนคอมพิวเตอร์ ป.3.


การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น - รู้จักอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้...


ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ - ทำพื่อส่งงานค่ะ.


ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ - บรรยายความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ เปรียบเทียบกับความหมายของระบบ...


การแปลงไฟล์เป็น pdf

การแปลงไฟล์เป็น pdf - การแปลงไฟล์ให้เป็น .pdf โดยใช้โปรแกรม dopdf.


การสื่อสารไร้สาย

การสื่อสารไร้สาย


อธิบายความเป็นมาของอินเตอร์เนต

อธิบายความเป็นมาของอินเตอร์เนต - อธิบายความเป็นมาของอินเตอร์เนต + การใช้แปลภาษา ของกูเกิล โดย ครูชนะภั...


การจัดการกับวัตถุด้วยบานหน้าต่างการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

การจัดการกับวัตถุด้วยบานหน้าต่างการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง


More ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ppt

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด