ระบบ จัด ซื้อ จัด จ้าง ภาค รัฐ egp

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิธีการสร้างโครงการแบบตกลงราคา

วิธีการสร้างโครงการแบบตกลงราคา - การจัดทำโครงการในระบบ EGP.


วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรั...


e-GP: ลงทะเบียนการใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3

e-GP: ลงทะเบียนการใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 - ลงทะเบียนการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็ก...


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 01

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 01


การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP วิธีตกลงราคาซื้อ ลูกที่1-7

การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP วิธีตกลงราคาซื้อ ลูกที่1-7 - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอนวิธีการบันทึกข้อมูลจัดซื้อโดยวิธีตกลงรา...


จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ปิงปองลูก 1-8

จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ปิงปองลูก 1-8 - " วีดีโอสอนขันตอนการลงจัดซื้อจัดจ้าง / EGP " วีดีโอนี้เป็นวีดีโอบอกขั้นต...


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 03

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 03


ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ จัดทำวิดิโอนี้ขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการและอ...


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 02

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 02


วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรั...


อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็­กทรอนิกส์ :e-gp ระยะที่ 3 (13.00น. )

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็­กทรอนิกส์ :e-gp ระยะที่ 3 (13.00น. ) - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ฝึกอบรมหลักสูตร อบรมการจัด...


e-GP: ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอนที่ 1 - 16 ก.ย.59

e-GP: ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอนที่ 1 - 16 ก.ย.59 - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระบะที่...


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 04

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 04


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา - การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100000 บาท.


การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีสอบราคา)

การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีสอบราคา) - การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา (มีวงเงินเกิน 100000 บาท แต่ไม่เกิน 2000000 บาท)


e-GP: ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอนที่ 3 - 16 ก.ย.59

e-GP: ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอนที่ 3 - 16 ก.ย.59 - ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 วิธ...


เข้าegp 3แล้ว อยากทำวิธีตกลงราคา ทำไง มาดูกัน

เข้าegp 3แล้ว อยากทำวิธีตกลงราคา ทำไง มาดูกัน - ท่านเจ้าหน้าที่พัสดุที่หน้าจอเป็น egp3แล้ว จะทำตกลงราคา แต่ไปไม่เป็น...


ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ


การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01


e-GP: ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอนที่ 2 - 16 ก.ย.59

e-GP: ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตอนที่ 2 - 16 ก.ย.59 - ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราค...


More ระบบ จัด ซื้อ จัด จ้าง ภาค รัฐ egp

Google+ (click here to hide/see results)