ราคาทองรูปพรรณวันนี้

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ราคาทองคำวันนี้ 29 กันยายน 2558

ราคาทองคำวันนี้ 29 กันยายน 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 29 กันยายน 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19350.00 บาท ขายออก 19450.00...


ราคาทองคำวันนี้ 19 กันยายน 2558

ราคาทองคำวันนี้ 19 กันยายน 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 19 กันยายน 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19100.00 บาท ขายออก 19200.00...


วิเคราะห์ราคาทองคำ แนวโน้มยังปรับลดอีก

วิเคราะห์ราคาทองคำ แนวโน้มยังปรับลดอีก - แม้ว่าวันนี้ราคาทองคำจะปรับขึ้นไป 400 บาทต่อ 1 บาททองคำ โดยทองคำแท่งรับ...


ราคาทองวันนี้ ตรวจสอบได้ที่นี่

ราคาทองวันนี้ ตรวจสอบได้ที่นี่ - http://www.goldtraders.or.th/DailyPrices.aspx ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ ราคาทองวันนี้ ฮั่วเซ่งเฮง ราคา...


ราคาทองคำวันนี้ 24 กันยายน 2558

ราคาทองคำวันนี้ 24 กันยายน 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 24 กันยายน 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19400.00 บาท ขายออก 19500.00...


ราคาทองคำวันนี้ 9 กันยายน 2558

ราคาทองคำวันนี้ 9 กันยายน 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 9 กันยายน 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19050.00 บาท ขายออก 19150.00...


ราคาทองคำวันนี้ 21 กันยายน 2558

ราคาทองคำวันนี้ 21 กันยายน 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 21 กันยายน 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19200.00 บาท ขายออก 19300.00...


ราคาทองคำวันนี้ 8 สิงหาคม 2558

ราคาทองคำวันนี้ 8 สิงหาคม 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 8 สิงหาคม 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 18100.00 บาท ขายออก 18200.00...


ราคาทองคำวันนี้ 14 กันยายน 2558

ราคาทองคำวันนี้ 14 กันยายน 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 14 กันยายน 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 18850.00 บาท ขายออก 18950.00...


ราคาทองคำวันนี้ 25 สิงหาคม 2558

ราคาทองคำวันนี้ 25 สิงหาคม 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 25 สิงหาคม 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19250.00 บาท ขายออก 19350.00...


ราคาทองคำวันนี้ 24 สิงหาคม 2558

ราคาทองคำวันนี้ 24 สิงหาคม 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 24 สิงหาคม 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19450.00 บาท ขายออก 19550.00...


ราคาทองคำวันนี้ 30 กันยายน 2558

ราคาทองคำวันนี้ 30 กันยายน 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 30 กันยายน 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19250.00 บาท ขายออก 19350.00...


ราคาทองคำวันนี้ 22 สิงหาคม 2558

ราคาทองคำวันนี้ 22 สิงหาคม 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 22 สิงหาคม 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19450.00 บาท ขายออก 19550.00...


ราคาทองคำวันนี้ 2 กันยายน 2558

ราคาทองคำวันนี้ 2 กันยายน 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 2 กันยายน 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19200.00 บาท ขายออก 19300.00...


ราคาทองคำวันนี้ 29 สิงหาคม 2558

ราคาทองคำวันนี้ 29 สิงหาคม 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 29 สิงหาคม 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19150.00 บาท ขายออก 19250.00...


ราคาทองคำวันนี้ 23 กรกฎาคม 2558

ราคาทองคำวันนี้ 23 กรกฎาคม 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 23 กรกฎาคม 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 18100.00 บาท ขายออก 18200.00...


ราคาทองคำวันนี้ 18 กันยายน 2558

ราคาทองคำวันนี้ 18 กันยายน 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 18 กันยายน 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19000.00 บาท ขายออก 19100.00...


ราคาทองคำวันนี้ 27 สิงหาคม 2558

ราคาทองคำวันนี้ 27 สิงหาคม 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 27 สิงหาคม 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 18950.00 บาท ขายออก 19050.00...


ราคาทองคำวันนี้ 31 สิงหาคม 2558

ราคาทองคำวันนี้ 31 สิงหาคม 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 31 สิงหาคม 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 19150.00 บาท ขายออก 19250.00...


ราคาทองคำวันนี้ 5 สิงหาคม 2558

ราคาทองคำวันนี้ 5 สิงหาคม 2558 - ราคาทองคำวันนี้ 5 สิงหาคม 2558 ปิดตลาด ทองคำแท่งรับซื้อ 18000.00 บาท ขายออก 18100.00...


More ราคาทองรูปพรรณวันนี้

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)