ราคายางพาราวันนี้บุรีรัมย์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ข่าววันนี้ Today News–ชาวสวนบางบุรีรัมย์ ร้องรัฐแก่ไขยางตกต่ำ 泰国胶农要求政府解决橡胶价降问题

ข่าววันนี้ Today News–ชาวสวนบางบุรีรัมย์ ร้องรัฐแก่ไขยางตกต่ำ 泰国胶农要求政府解决橡胶价降问题 - ชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ ยังคงเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการเข้าพยุงราคาให้สูงขึ้น 由于泰国市场的橡胶价格大幅降低,为此胶 ...


การขายยางพาราก้นถ้วย(เศษยาง)

การขายยางพาราก้นถ้วย(เศษยาง) - สำหรับพ่อค้า เจ้าของกิจการที่กำลังมองหาเศษยางพารา.


More ราคายางพาราวันนี้บุรีรัมย์

Sites (click here to hide/see results)

More ราคายางพาราวันนี้บุรีรัมย์ ..

Google+ (click here to hide/see results)