รูปแบบโครงงาน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for รูปแบบโครงงาน

Images (click here to hide/see results)

5-2-638.jpg?cb=1391985673

5-2-638.jpg?cb=1391985673 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่ อง .

แบบเสนอโครงงานเรื่อง อารยธรรมอียิปต์

แบบเสนอโครงงานเรื่อง อารยธรรมอียิปต์ 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงาน

วิธีการสอนแบบโครงงาน | yupawanthowmuang

วิธีการสอนแบบโครงงาน | yupawanthowmuang วิธีการสอนแบบโครงงาน

5-6-638.jpg?cb=1391985673

5-6-638.jpg?cb=1391985673 เรื่ อง เกี่ยวกับโครงงาน

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท 1: โครงงาน.

กศน.ตำบลตากแดด: เอกสารการจัดทำโครงงานของนักศึกษา ที่นักศึกษาต้อง ...

กศน.ตำบลตากแดด: เอกสารการจัดทำโครงงานของนักศึกษา ที่นักศึกษาต้อง ... ทำรูปเล่มของโครงงาน 3 หน้า

โครงงานคอมพิวเตอร์ : แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ : แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ แบบเสนอโครงงาน

โครงงานคณิตศาสตร์ | สนุกคิดกับครูส้ม

โครงงานคณิตศาสตร์ | สนุกคิดกับครูส้ม แบบฟอร์มการเขียนรายโครงงาน 5

More รูปแบบโครงงาน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดีโอการทำเล่มโครงงาน

วีดีโอการทำเล่มโครงงาน


สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จั...


ทักษะและเทคนิคการสอนแบบโครงงาน

ทักษะและเทคนิคการสอนแบบโครงงาน - การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำค...


การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน


โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 25 รูปแบบ

โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 25 รูปแบบ - โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง 25 รูปแบบ ควบคุมข้อความภาพ ให้เปล...


โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 5 รูปแบบ

โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 5 รูปแบบ - โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง 5 รูปแบบ ควบคุมข้อความ หรือภาพ...


โครงงานที่ 10 ไฟวิ่ง LED 14 ช่อง 8 รูปแบบ

โครงงานที่ 10 ไฟวิ่ง LED 14 ช่อง 8 รูปแบบ - โครงงานที่ 10 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 14 ช่อง 8 รูปแบบ เหมาะกับการควบคุมข้อคว...


ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ - คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แนะนำตัวอย่าง...


โครงงานที่ 9 ไฟวิ่ง LED 12 ช่อง 10 รูปแบบ

โครงงานที่ 9 ไฟวิ่ง LED 12 ช่อง 10 รูปแบบ - โครงงานที่ 9 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 12 ช่อง 10 รูปแบบ เหมาะกับการควบคุมข้อคว...


โครงงาน ไฟวิ่ง 8 รูปแบบ LED FLASH 8 STYLE BY MCS - 51 (MINI Project)

โครงงาน ไฟวิ่ง 8 รูปแบบ LED FLASH 8 STYLE BY MCS - 51 (MINI Project) - (LED FLASH 8 STYLE WITH MCS-51) รับทำโปรเจ็ต MCS51 , Arduino , PIC , Electronics อื่นๆ โปรแกรมไฟวิ่ง 8 รูปแบบ ด้วย...


โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน การแสดงภาพ 3 มิติ

โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน การแสดงภาพ 3 มิติ - โครงงานคอมพิวเตอร์ตอน การแสดงภาพ 3 มิติ ภาคภาษาไทย โครงงานคอมพิวเตอร์...


โครงงานแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและพูดภาษาอังกฤษ

โครงงานแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและพูดภาษาอังกฤษ - โครงงานแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในกา...


ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์

ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์ - เป็นชิ้นงานกลุ่มจัดทำขึ้นเพื่อส่งงานวิชานาฎศิลป์ห้ามลอกเลียนแบหรื...


โครงงาน เรื่อง การทำโมบายจากกระดาษเหลือใช้

โครงงาน เรื่อง การทำโมบายจากกระดาษเหลือใช้


ตัวอย่างโครงงานแอนิเมชั่น 3 มิติ

ตัวอย่างโครงงานแอนิเมชั่น 3 มิติ


โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง

โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง - โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง ของนักเ...


140214โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษาโซเชียล

140214โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษาโซเชียล - โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษาโซเชียล ครูที่ปรึกษา 1.นางมัณฑนา เสาหล่...


โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำมะนาวลบคำผิด

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำมะนาวลบคำผิด - จัดทำโดย นายนวราช บุญศรี ด.ช.ปรัตถกร เชียงเถียร ด.ช.พงศ์พล หงษ์วิไล.


นำเสนอขั้นตอนการทำโครงงาน

นำเสนอขั้นตอนการทำโครงงาน - นำเสนอขั้นตอนการใช้งานและออกแบบระบบโครงงานระบบหนังสือภาพเสมือนจริง.


การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้่านท่าแซะ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้่านท่าแซะ - นางประไพ แก้วมีศรี.


More รูปแบบโครงงาน

Sites (click here to hide/see results)

More รูปแบบโครงงาน ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด