รูปแบบโครงงาน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for รูปแบบโครงงาน

Images (click here to hide/see results)

India_1009

India_1009

India_1010

India_1010

India_0981

India_0981

India_0994

India_0994

India_1001

India_1001

India_0986

India_0986

India_0998

India_0998

India_0999

India_0999

More รูปแบบโครงงาน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงงานเรื่อง สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ

โครงงานเรื่อง สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ


วีดีโอการทำเล่มโครงงาน

วีดีโอการทำเล่มโครงงาน


สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จั...


นำเสนอตารูปแบบโครงงาน

นำเสนอตารูปแบบโครงงาน


การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน


นำเสนอขั้นตอนการทำโครงงาน

นำเสนอขั้นตอนการทำโครงงาน - นำเสนอขั้นตอนการใช้งานและออกแบบระบบโครงงานระบบหนังสือภาพเสมือนจริง.


โครงงานภาษาไทย  เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

โครงงานภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย


โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 5 รูปแบบ

โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 5 รูปแบบ - โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง 5 รูปแบบ ควบคุมข้อความ หรือภาพ...


ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ - คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แนะนำตัวอย่าง...


โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 25 รูปแบบ

โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 25 รูปแบบ - โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง 25 รูปแบบ ควบคุมข้อความภาพ ให้เปล...


โครงงานที่ 10 ไฟวิ่ง LED 14 ช่อง 8 รูปแบบ

โครงงานที่ 10 ไฟวิ่ง LED 14 ช่อง 8 รูปแบบ - โครงงานที่ 10 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 14 ช่อง 8 รูปแบบ เหมาะกับการควบคุมข้อคว...


โครงงาน ไฟวิ่ง 8 รูปแบบ LED FLASH 8 STYLE BY MCS - 51 (MINI Project)

โครงงาน ไฟวิ่ง 8 รูปแบบ LED FLASH 8 STYLE BY MCS - 51 (MINI Project) - (LED FLASH 8 STYLE WITH MCS-51) รับทำโปรเจ็ต MCS51 , Arduino , PIC , Electronics อื่นๆ โปรแกรมไฟวิ่ง 8 รูปแบบ ด้วย...


[S.A.Studio]โครงงานสื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ Aurasma โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46

[S.A.Studio]โครงงานสื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ Aurasma โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 - 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 โครงงาน สื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล...


โครงงานที่ 9 ไฟวิ่ง LED 12 ช่อง 10 รูปแบบ

โครงงานที่ 9 ไฟวิ่ง LED 12 ช่อง 10 รูปแบบ - โครงงานที่ 9 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 12 ช่อง 10 รูปแบบ เหมาะกับการควบคุมข้อคว...


การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker)

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker) - โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker) [ปีการศึ...


ทักษะและเทคนิคการสอนแบบโครงงาน

ทักษะและเทคนิคการสอนแบบโครงงาน - การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำค...


โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง

โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง - โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง ของนักเ...


โครงงานภาษาไทย  โรงเรียนบัวใหญ่

โครงงานภาษาไทย โรงเรียนบัวใหญ่


โครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ - โครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาขาม.


โครงงานแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและพูดภาษาอังกฤษ

โครงงานแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและพูดภาษาอังกฤษ - โครงงานแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในกา...


More รูปแบบโครงงาน

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด