รูปแบบโครงงาน

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Finale Of Erawan Journey - Solar System Painting (In The Body Part Of Erawan) / ภาพจิตรกรรมสุริยจักรวาล (ส่วนตัวของช้างสามเศียร)

Finale Of Erawan Journey - Solar System Painting (In The Body Part Of Erawan) / ภาพจิตรกรรมสุริยจักรวาล (ส่วนตัวของช้างสามเศียร)

India_0981

India_0981

India_0961

India_0961

India_0956

India_0956

India_0957

India_0957

India_0955

India_0955

รีวิวภาพจริง “Arden” ทาวน์โฮมไทยออกแบบพื้นที่ใช้ชีวิตได้เหนือจินตนาการ กว่า 70 ภาพ!

รีวิวภาพจริง “Arden” ทาวน์โฮมไทยออกแบบพื้นที่ใช้ชีวิตได้เหนือจินตนาการ กว่า 70 ภาพ!

4 ไอเดียการใช้ชีวิตในบ้านที่ไม่ถูกจำกัดแค่ใต้หลังคาอีกต่อไป จาก โนเบิล เกเบิล วัชรพล

4 ไอเดียการใช้ชีวิตในบ้านที่ไม่ถูกจำกัดแค่ใต้หลังคาอีกต่อไป จาก โนเบิล เกเบิล วัชรพล

More รูปแบบโครงงาน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จั...


วีดีโอการทำเล่มโครงงาน

วีดีโอการทำเล่มโครงงาน


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์.


โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 5 รูปแบบ

โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 5 รูปแบบ - โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง 5 รูปแบบ ควบคุมข้อความ หรือภาพ...


การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน


โครงงาน ไฟวิ่ง 8 รูปแบบ LED FLASH 8 STYLE BY MCS - 51 (MINI Project)

โครงงาน ไฟวิ่ง 8 รูปแบบ LED FLASH 8 STYLE BY MCS - 51 (MINI Project) - (LED FLASH 8 STYLE WITH MCS-51) รับทำโปรเจ็ต MCS51 , Arduino , PIC , Electronics อื่นๆ โปรแกรมไฟวิ่ง 8 รูปแบบ ด้วย...


โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 25 รูปแบบ

โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 25 รูปแบบ - โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง 25 รูปแบบ ควบคุมข้อความภาพ ให้เปล...


โครงงานที่ 10 ไฟวิ่ง LED 14 ช่อง 8 รูปแบบ

โครงงานที่ 10 ไฟวิ่ง LED 14 ช่อง 8 รูปแบบ - โครงงานที่ 10 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 14 ช่อง 8 รูปแบบ เหมาะกับการควบคุมข้อคว...


โครงงานที่ 9 ไฟวิ่ง LED 12 ช่อง 10 รูปแบบ

โครงงานที่ 9 ไฟวิ่ง LED 12 ช่อง 10 รูปแบบ - โครงงานที่ 9 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 12 ช่อง 10 รูปแบบ เหมาะกับการควบคุมข้อคว...


โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน การแสดงภาพ 3 มิติ

โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน การแสดงภาพ 3 มิติ - โครงงานคอมพิวเตอร์ตอน การแสดงภาพ 3 มิติ ภาคภาษาไทย โครงงานคอมพิวเตอร์...


การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker)

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker) - โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker) [ปีการศึ...


โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำมะนาวลบคำผิด

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำมะนาวลบคำผิด - จัดทำโดย นายนวราช บุญศรี ด.ช.ปรัตถกร เชียงเถียร ด.ช.พงศ์พล หงษ์วิไล.


ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์

ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์ - เป็นชิ้นงานกลุ่มจัดทำขึ้นเพื่อส่งงานวิชานาฎศิลป์ห้ามลอกเลียนแบหรื...


โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง

โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง - โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง ของนักเ...


โครงงานไฟวิ่ง 12

โครงงานไฟวิ่ง 12 - โครงงานที่ 12 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง 19 รูปแบบ จำรูปแบบได้ ใช้ไฟ DC 12V (โคร...


โครงงานไฟวิ่ง 11

โครงงานไฟวิ่ง 11 - โครงงานที่ 11วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 10 ช่อง 13 รูปแบบ จำรูปแบบได้ ใช้ไฟ DC 12V (โคร...


ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ - คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แนะนำตัวอย่าง...


โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ - โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


ตัวอย่างการทำโครงงาน

ตัวอย่างการทำโครงงาน - ตัวอย่างทำโครงงานกดสมัครรับข้อมูลด้วยนะค้าา.


12 โครงงาน สำหรับใช้สร้างป้ายไฟ LED.

12 โครงงาน สำหรับใช้สร้างป้ายไฟ LED. - ตัวอย่างโครงงานป้ายไฟวิ่ง 12 ช่อง และรูปแบบการวิ่ง ที่สร้่างจากแผ่นปร...


More รูปแบบโครงงาน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด