รูปแบบโครงงาน

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Finale Of Erawan Journey - Solar System Painting (In The Body Part Of Erawan) / ภาพจิตรกรรมสุริยจักรวาล (ส่วนตัวของช้างสามเศียร)

Finale Of Erawan Journey - Solar System Painting (In The Body Part Of Erawan) / ภาพจิตรกรรมสุริยจักรวาล (ส่วนตัวของช้างสามเศียร)

India_0961

India_0961

India_0956

India_0956

India_0955

India_0955

India_0957

India_0957

India_0988

India_0988

India_1000

India_1000

India_0996

India_0996

More รูปแบบโครงงาน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง ซึ่งนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส. ...


ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "App of Thai Dialect"

ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "App of Thai Dialect" - กระบวนการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน ( Project Based Learning ) โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี.


โครงงานที่ 8 วงจรไฟวิ่ง LED 8 ช่อง

โครงงานที่ 8 วงจรไฟวิ่ง LED 8 ช่อง - โครงงานที่ 8 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง ควบคุมข้อความ หรือภาพ ให้LEDเปลี่ยนรูปแบบการวิ่งอัตโนมัติ 20 รูปแบบ http://www.ms-kit.com/category/


ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "บัตรอวยพร สอนกตัญญู"

ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "บัตรอวยพร สอนกตัญญู" - กระบวนการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน ( Project Based Learning ) โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี.


มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5 - เสวนาการนำเสนอโครงงานในรูปแบบ Moral ignite ------------------------------------------------------------------------------------- The Siam Commercial Foundati...


ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "เพลินภาษา สักวาไทย"

ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "เพลินภาษา สักวาไทย" - กระบวนการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน ( Project Based Learning ) โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี.


โครงงานการออกแบบห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม

โครงงานการออกแบบห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม - การจัดสภาพบรรยากาศห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบ MODEL จัดทำโดย นายเทพโยธิน นิลผาย รหัสนิสิต 54010517015 ระบบปกติ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสา...


โครงงานพัฒนาตน

โครงงานพัฒนาตน - โครงงาน การพัฒนาตน GEH2001 รูปแบบการเชิญชวนให้มาพัฒนาตนเองกันในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะ ออกกำลังกายวันละนิด ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มาออกกำลังกายกันเยอะ...


ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ - คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แนะนำตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนจะต้องริเริ่มจุดประกายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมื...


โครงงาน การทำกรอบรูปจากกระดาษลัง

โครงงาน การทำกรอบรูปจากกระดาษลัง - ทำงานส่งครูค่ะ.


สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลืือใช้

สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลืือใช้ - โครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลือใช้ จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โร...


การอำนวยการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านจอเบาะ

การอำนวยการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านจอเบาะ - กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานที่ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานที่ทางมูลนิธิรักษ์ไทยได้มาจุดประกายให้กับครูในโรงเรียนบ้านจอเบาะนี้นอกเหนือจากได้สร...


การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้่านท่าแซะ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้่านท่าแซะ - นางประไพ แก้วมีศรี.


การนำเสนอโครงงานฯ 1

การนำเสนอโครงงานฯ 1 - การนำเสนอโครงงานฯ 1.


เพลงธรรม พี่ธรรมะ

เพลงธรรม พี่ธรรมะ - http://www.moralproject.net/news.php?readmore=33 เด็ก ๆ กลุ่มหนึ่งของโรงเรียนมัธยม วัดควนวิเศษมูลนิธิ ซึ่งเป็นเด็กเกเร ไม่เคยมีเรื่องภูมิใจในตัวเอง อยาก เปลี...


โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป 4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 - การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานศิบปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 จำนวน 61 เขตพื้นที่การศึกษาปร...


นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ Tessellation ลายก้อมสวยด้วย GSP

นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ Tessellation ลายก้อมสวยด้วย GSP


world-change-we-change-01

world-change-we-change-01 - ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่มีใครทราบ แต่เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ เราจะอยู่รอดได้อย่างไร กิจกรรมบูรณาการ ก้าวย่างที่ 2 “วารีสิ้น คิดไตร่ตรอง ครองเหต...


มูลนิธิสยามกัมมาจล : ความคาดหวังการดูงานและอบรม PBL

มูลนิธิสยามกัมมาจล : ความคาดหวังการดูงานและอบรม PBL - การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบ PBL รุ่นที่ 2" เขตภาคเหนือตอนบน วันที่ 25 - 28 มิถุนายน 255...


โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555.


More รูปแบบโครงงาน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)