รูปแบบโครงงาน

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Finale Of Erawan Journey - Solar System Painting (In The Body Part Of Erawan) / ภาพจิตรกรรมสุริยจักรวาล (ส่วนตัวของช้างสามเศียร)

Finale Of Erawan Journey - Solar System Painting (In The Body Part Of Erawan) / ภาพจิตรกรรมสุริยจักรวาล (ส่วนตัวของช้างสามเศียร)

India_0981

India_0981

India_0961

India_0961

สวัสดียามเที่ยง  เราเริ่มเก็บงานก่อนปีใหม่แล้ว ขอโทษทีถ้าช่วงนนี้ติดต่อลำบากหน่อย ram ใกล้หมดทั้ง โทรศัพท์และ gadget ... ปีที่ผ่านมาทางร้านมีโครงการใหม่ๆ ที่ soft launch ไป ค่อยๆ เรื่อยๆ ช้าๆ ปีหน้าจะเปิดตัวเป็นเรื่องราว เพราะมันไปได้ อะไรแบบในรูปเนี่ยล่ะ

สวัสดียามเที่ยง เราเริ่มเก็บงานก่อนปีใหม่แล้ว ขอโทษทีถ้าช่วงนนี้ติดต่อลำบากหน่อย ram ใกล้หมดทั้ง โทรศัพท์และ gadget ... ปีที่ผ่านมาทางร้านมีโครงการใหม่ๆ ที่ soft launch ไป ค่อยๆ เรื่อยๆ ช้าๆ ปีหน้าจะเปิดตัวเป็นเรื่องราว เพราะมันไปได้ อะไรแบบในรูปเนี่ยล่ะ

India_0956

India_0956

India_0957

India_0957

India_0955

India_0955

แผนที่รถตู้รอบอนุสาวรีย์ นศ.ออกงบเองที่ผู้ใหญ่ควรต้องชม ฝากแชร์ให้ถึงผู้ว่า

แผนที่รถตู้รอบอนุสาวรีย์ นศ.ออกงบเองที่ผู้ใหญ่ควรต้องชม ฝากแชร์ให้ถึงผู้ว่า

More รูปแบบโครงงาน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จั...


การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน


ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ - คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แนะนำตัวอย่าง...


โครงงานที่ 9 ไฟวิ่ง LED 12 ช่อง 10 รูปแบบ

โครงงานที่ 9 ไฟวิ่ง LED 12 ช่อง 10 รูปแบบ - โครงงานที่ 9 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 12 ช่อง 10 รูปแบบ เหมาะกับการควบคุมข้อคว...


โครงงาน ไฟวิ่ง 8 รูปแบบ LED FLASH 8 STYLE BY MCS - 51 (MINI Project)

โครงงาน ไฟวิ่ง 8 รูปแบบ LED FLASH 8 STYLE BY MCS - 51 (MINI Project) - (LED FLASH 8 STYLE WITH MCS-51) รับทำโปรเจ็ต MCS51 , Arduino , PIC , Electronics อื่นๆ โปรแกรมไฟวิ่ง 8 รูปแบบ ด้วย...


โครงงานที่ 10 ไฟวิ่ง LED 14 ช่อง 8 รูปแบบ

โครงงานที่ 10 ไฟวิ่ง LED 14 ช่อง 8 รูปแบบ - โครงงานที่ 10 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 14 ช่อง 8 รูปแบบ เหมาะกับการควบคุมข้อคว...


โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 5 รูปแบบ

โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 5 รูปแบบ - โครงงานที่ 7 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง 5 รูปแบบ ควบคุมข้อความ หรือภาพ...


โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 25 รูปแบบ

โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่ง 8 ช่อง 25 รูปแบบ - โครงงานที่ 6 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง 25 รูปแบบ ควบคุมข้อความภาพ ให้เปล...


โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง

โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง - โครงงาน พัฒนาสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ เรื่อง การทำน้ำมันเหลือง ของนักเ...


12 โครงงาน สำหรับใช้สร้างป้ายไฟ LED.

12 โครงงาน สำหรับใช้สร้างป้ายไฟ LED. - ตัวอย่างโครงงานป้ายไฟวิ่ง 12 ช่อง และรูปแบบการวิ่ง ที่สร้่างจากแผ่นปร...


โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำมะนาวลบคำผิด

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำมะนาวลบคำผิด - จัดทำโดย นายนวราช บุญศรี ด.ช.ปรัตถกร เชียงเถียร ด.ช.พงศ์พล หงษ์วิไล.


การศึกษาพิเศษ เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน

การศึกษาพิเศษ เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน - ด้วยความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ และอยู่ร่วมในสังคมจริง ๆ...


การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน


โครงงานการตลาดเรื่องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวตังไก่หยองของกลลุ่มวิสหกิจชมชนบ้านศาลาพระนาย

โครงงานการตลาดเรื่องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวตังไก่หยองของกลลุ่มวิสหกิจชมชนบ้านศาลาพระนาย


โครงงานไฟวิ่ง 12

โครงงานไฟวิ่ง 12 - โครงงานที่ 12 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง 19 รูปแบบ จำรูปแบบได้ ใช้ไฟ DC 12V (โคร...


การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker)

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker) - โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker) [ปีการศึ...


โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ - โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


โครงงานที่ 8 วงจรไฟวิ่ง LED 8 ช่อง

โครงงานที่ 8 วงจรไฟวิ่ง LED 8 ช่อง - โครงงานที่ 8 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง ควบคุมข้อความ หรือภาพ ให้LEDเปลี่...


รายวิชา IS3 โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)

รายวิชา IS3 โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย) - รายวิชา IS3 กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ มุ่งให้ผู้เรียนได้เรีย...


โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555.


More รูปแบบโครงงาน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด