รูปแบบโครงงาน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จั...


มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5 - เสวนาการนำเสนอโครงงานในรูปแบบ Moral ignite ------------------------------------------------------------------------------------- The...


โครงงานที่ 8 วงจรไฟวิ่ง LED 8 ช่อง

โครงงานที่ 8 วงจรไฟวิ่ง LED 8 ช่อง - โครงงานที่ 8 วงจรไฟวิ่งอัตโนมัติ 8 ช่อง ควบคุมข้อความ หรือภาพ ให้LEDเปลี่...


ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "App of Thai Dialect"

ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "App of Thai Dialect" - กระบวนการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน ( Project Based Learning ) โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา...


ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "บัตรอวยพร สอนกตัญญู"

ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "บัตรอวยพร สอนกตัญญู" - กระบวนการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน ( Project Based Learning ) โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา...


ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "เพลินภาษา สักวาไทย"

ภาพเคลื่อนไหว นำเสนอโครงงาน "เพลินภาษา สักวาไทย" - กระบวนการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน ( Project Based Learning ) โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี.


โครงงานพัฒนาตน

โครงงานพัฒนาตน - โครงงาน การพัฒนาตน GEH2001 รูปแบบการเชิญชวนให้มาพัฒนาตนเองกันในเรื่องขอ...


โครงงานการออกแบบห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม

โครงงานการออกแบบห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม - การจัดสภาพบรรยากาศห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบ MODEL จัดทำโดย นาย...


ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ - คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แนะนำตัวอย่าง...


สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลืือใช้

สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลืือใช้ - โครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker เรื่...


การสอนแบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์

การสอนแบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์ - โดย อ.นภัสกร ฟองฟุ้ง อบรมการใช้งานโปรแกรม Camtasia studio 7.


นักสืบสายน้ำ (v. 2.1)

นักสืบสายน้ำ (v. 2.1) - โครงาน : โครงการนักสืบสายน้ำ คลองพระสะทึง-คลองพระปรง” โดยมีวัตถุปป็นก...


การอำนวยการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านจอเบาะ

การอำนวยการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านจอเบาะ - กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานที่ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ...


โครงงาน การทำกรอบรูปจากกระดาษลัง

โครงงาน การทำกรอบรูปจากกระดาษลัง - ทำงานส่งครูค่ะ.


world-change-we-change-01

world-change-we-change-01 - ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่มีใครทราบ แต่เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ เราจะอยู่รอดได้อย่างไร กิจกรรมบูรณาการ ก้าวย่างที่ 2 “วารีสิ้น คิดไตร่ตรอง ครองเหต...


มูลนิธิสยามกัมมาจล : ความคาดหวังการดูงานและอบรม PBL

มูลนิธิสยามกัมมาจล : ความคาดหวังการดูงานและอบรม PBL - การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการก...


โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป 4 - 6  งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 - การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษา...


โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555.


โครงงานคุณธรรม รร.เสลภูมิพิทยาคม

โครงงานคุณธรรม รร.เสลภูมิพิทยาคม - "รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับชาติ ปีการ...


โครงงาน โคมไฟจากใบตะไคร้

โครงงาน โคมไฟจากใบตะไคร้


More รูปแบบโครงงาน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)