ร้อยแก้ว ตัวอย่าง

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ชีวิตเต็ม (แปด) ร้อย

ชีวิตเต็ม (แปด) ร้อย

More ร้อยแก้ว ตัวอย่าง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ด ญ อัญชลีภรณ์ ร ร บ้านถ้ำ คว้าเหรียญทองการอ่านร้อยแก้ว ระดับเขตพื้นที่

ด ญ อัญชลีภรณ์ ร ร บ้านถ้ำ คว้าเหรียญทองการอ่านร้อยแก้ว ระดับเขตพื้นที่


การอ่านออกเสียงภาษาไทย

การอ่านออกเสียงภาษาไทย


ตัวอย่างที่1 ของ VrNo

ตัวอย่างที่1 ของ VrNo


การแข่งขันอ่านออกเสียง

การแข่งขันอ่านออกเสียง - การแข่งขันอ่านออกเสียง นางสาวประติภา ผลวัชนะ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม.


ใครคือครู - บทอ่านร้อยแก้ว

ใครคือครู - บทอ่านร้อยแก้ว - ใครคือครู ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์ ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด ให้รู้...


DVD การขับร้องเพลงในวรรณคดีวรรณกรรม(ประถม-ม.ต้น):เทพทอง เขมรไล่ควาย สังขารา ทะเลบ้า โยสลัม

DVD การขับร้องเพลงในวรรณคดีวรรณกรรม(ประถม-ม.ต้น):เทพทอง เขมรไล่ควาย สังขารา ทะเลบ้า โยสลัม - ตัวอย่างบางตอนใน CD และ DVD สื่อนวัตกรรมฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ที่นำเสนอคือ...:: เพลงเทพทอง เพลงเขมรไล่ควาย ...


อ่านบทร้อยแก้ว กรองกาญจน์

อ่านบทร้อยแก้ว กรองกาญจน์


The Eyes Diary คนเห็นผี - ตัวอย่าง1 (Official Trailer) Eng Sub

The Eyes Diary คนเห็นผี - ตัวอย่าง1 (Official Trailer) Eng Sub - ตัวอย่างภาพยนตร์ The Eyes Dairy คนเห็นผี ผลงานภาพยนตร์โดย มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล อัพเดทข่าวสาร ภาพยนตร์ก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/sahamongkolfi...


DVD ทำนองเสนาะ ม.ปลาย:เพลงพื้นบ้าน (เพลงเรือ เพลงกล่อมเด็ก)

DVD ทำนองเสนาะ ม.ปลาย:เพลงพื้นบ้าน (เพลงเรือ เพลงกล่อมเด็ก) - ตัวอย่างที่นำเสนอบางตอนใน DVD สื่อการเรียนรู้...แบบฝึกการอ่านออกเสียงร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่นำเสนอคือ... :: เพลงเรือ เพลงกล่อมเด็ก ...


การอ่านบทร้อยแก้ว โรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม)

การอ่านบทร้อยแก้ว โรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม)


การอ่านร้อยแก้ว

การอ่านร้อยแก้ว - การอ่านร้อยแก้ว รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย.


DVD ทำนองเสนาะ ม.ปลาย : การอ่านร่าย (ร่ายสุภาพ ร่ายยาว)

DVD ทำนองเสนาะ ม.ปลาย : การอ่านร่าย (ร่ายสุภาพ ร่ายยาว) - ตัวอย่างที่นำเสนอบางตอนใน DVD สื่อการเรียนรู้...แบบฝึกการอ่านออกเสียงร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่นำเสนอคือ... :: การอ่านทำนองเสนาะร่ายสุ...


DVD วิธีอ่านกลอน(ประถม-มัธยมต้น):กลอนสี่ กลอนหก กลอนแปด กลอนนิราศ ขับเสภา

DVD วิธีอ่านกลอน(ประถม-มัธยมต้น):กลอนสี่ กลอนหก กลอนแปด กลอนนิราศ ขับเสภา - ตัวอย่างบางตอนใน DVD สื่อนวัตกรรมการอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้นที่นำเสนอคือ... :: อ่านทำนองเสนาะกลอนสี่ กลอนหก ...


บทอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง

บทอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง - บทอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง.


อ่านร้อยแก้ว(โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย)

อ่านร้อยแก้ว(โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย)


CD POWERPOINT :วิธีอ่านทำนองเสนาะประถม-ม.ต้น :การอ่านกาพย์(ทำนองเสนาะ เห่ สวด พากย์)

CD POWERPOINT :วิธีอ่านทำนองเสนาะประถม-ม.ต้น :การอ่านกาพย์(ทำนองเสนาะ เห่ สวด พากย์) - ตัวอย่างที่นำเสนอบางตอนใน CD powerpoint และ DVD สื่อนวัตกรรมฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับประถม - มัธยมศึกษา ที่นำเสนอคือ... :: คำบรรยายวิธีการอ่านร...


DVD การอ่านฉันท์ ม.๔-๖ (วิธีอ่านฉันท์:อินทรวิเชียร วสันตดิลก สาลินี มาลินี โตฏกฉันท์)

DVD การอ่านฉันท์ ม.๔-๖ (วิธีอ่านฉันท์:อินทรวิเชียร วสันตดิลก สาลินี มาลินี โตฏกฉันท์) - ตัวอย่างที่นำเสนอบางตอนใน DVD สื่อการเรียนรู้...แบบฝึกการอ่านออกเสียงร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่นำเสนอคือ... :: การอ่านฉันท์ทำนองสามัญแ...


CD,DVD วิธีอ่านกาพย์ ม.๔-๖ (กาพย์ยานี/ฉบัง:ทำนองเสนาะ สวดโอ้เอ้ เห่เรือ พากย์โขน)

CD,DVD วิธีอ่านกาพย์ ม.๔-๖ (กาพย์ยานี/ฉบัง:ทำนองเสนาะ สวดโอ้เอ้ เห่เรือ พากย์โขน) - ตัวอย่างที่นำเสนอบางตอนใน CD powerpoint สื่อการเรียนรู้...แบบฝึกการอ่านออกเสียงร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่นำเสนอคือ... :: การอ่านกาพย์ย...


กาพย์ฉบัง16ร้อยแก้ว

กาพย์ฉบัง16ร้อยแก้ว


CD,DVD ทำนองเสนาะ ม.ปลาย:เพลงพื้นบ้าน(พวงมาลัย เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว ลำตัด)

CD,DVD ทำนองเสนาะ ม.ปลาย:เพลงพื้นบ้าน(พวงมาลัย เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว ลำตัด) - ตัวอย่างที่นำเสนอบางตอนใน CD powerpoint และ DVD สื่อนวัตกรรมฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับประถม - มัธยมศึกษา ที่นำเสนอคือ... :: เพลงพื้นบ้าน (เพลงพว...


More ร้อยแก้ว ตัวอย่าง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)