รําเชิญพระขวัญ ท่ารํา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

รำเชิญพระขวัญ

รำเชิญพระขวัญ - รำเชิญพระขวัญ เป็นการแสดงหมู่ ประกอบด้วยผู้แสดง 4 - 6 คน ลีลาท่ารำประกอบ...


รำเชิญพระขวัญ

รำเชิญพระขวัญ


www.korattheatre.go.th ระบำเชิญพระขวัญ

www.korattheatre.go.th ระบำเชิญพระขวัญ - www.korattheatre.go.th ระบำเชิญพระขวัญ.


เพลงรำเชิญพระขวัญ

เพลงรำเชิญพระขวัญ - บรรเลงโดย สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์...


เชิญพระขวัญ

เชิญพระขวัญ - thai dance-


น้องต้นข้าวฝึกทบทวนท่ารำเชิญพระขวัญ

น้องต้นข้าวฝึกทบทวนท่ารำเชิญพระขวัญ


ซ้อมรำเชิญพระขวัญ งาน 19 ตค

ซ้อมรำเชิญพระขวัญ งาน 19 ตค - via YouTube Capture.


รำเชิญพระขวัญ(เด็ก) - บ้านรำไทย ดอนเมือง

รำเชิญพระขวัญ(เด็ก) - บ้านรำไทย ดอนเมือง - ซ้อมรำเชิญพระขวัญ www.banramthai.com.


น้องน้ำไนฝึกทบทวนท่ารำเชิญพระขวัญ

น้องน้ำไนฝึกทบทวนท่ารำเชิญพระขวัญ


บายศรีสู่ขวัญ - ต่าย อรทัย

บายศรีสู่ขวัญ - ต่าย อรทัย - เพลง บายศรีสู่ขวัญ ขับร้อง : ต่าย อรทัย บรรเลง : วงคุณพระช่วยออร์เครสตรา...


รำเชิญพระขวัญ

รำเชิญพระขวัญ - รำเชิญพระขวัญ เป็นการแสดงหมู่ ประกอบด้วยผู้แสดง 4 - 6 คน ลีลาท่ารำประกอบ...


เด็กอนุบาลรำเชิญพระขวัญ

เด็กอนุบาลรำเชิญพระขวัญ


รำเชิญพระขวัญ.wmv

รำเชิญพระขวัญ.wmv - รำเชิญพระขวัญ.


รำเชิญพระขวัญ..ร.ร.วัดท่าตะเคียน

รำเชิญพระขวัญ..ร.ร.วัดท่าตะเคียน


รำเชิญพระขวัญ Ver. หลับตาแต่ง ฮาได้อีก

รำเชิญพระขวัญ Ver. หลับตาแต่ง ฮาได้อีก - เป็นการแสดง รับขวัญน้องใหม่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต ในแบบของทีมงาน...


รำเชิญพระขวัญ

รำเชิญพระขวัญ - รำเชิญพระขวัญ น้องมิลล์ อนุบาล 2.


รำเชิญพระขวัญโรงเรียนท่านพระสารีบุตร วันเด็ก9มค2559

รำเชิญพระขวัญโรงเรียนท่านพระสารีบุตร วันเด็ก9มค2559


รำเชิญพระขวัญ, Wat Thai of Los Angeles, Sunday, Sept. 6, 2015

รำเชิญพระขวัญ, Wat Thai of Los Angeles, Sunday, Sept. 6, 2015 - Rum Chernprakwan, แสดงที่งานพิธีบำเพ็ญกุุศลครบรอบวันมรณภาพพระธรรมราชานุวัตร...


ซ้อมรำเชิญพระขวัญ

ซ้อมรำเชิญพระขวัญ - เด็กอนุบาล ร.ร. วัดท่าตะเคียน เตรียมพร้อมแสดงงานวันเด็ก ปี 2555.


MVI 1519 รำเชิญพระขวัญ

MVI 1519 รำเชิญพระขวัญ - โดยเป้ย เป้ย เริ่มเจนเวทีและตั้งใจรำถวายหน้าศาลได้อย่างงดงามมาก จนเ...


More รําเชิญพระขวัญ ท่ารํา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)