วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สะพาน ชุด ใต้ลมรัก

สะพาน ชุด ใต้ลมรัก

กะท้อน 2 ลูกสาวชาวนา

กะท้อน 2 ลูกสาวชาวนา

More วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้


วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้

วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้


วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ "การทำขนมปำ" (มอ.ว. รุ่น 7 ม.3/1 กลุ่มที่ 1)

วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ "การทำขนมปำ" (มอ.ว. รุ่น 7 ม.3/1 กลุ่มที่ 1) - สมาชิกในกลุ่ม - ด.ช. กษิดิษ แสงศุภวานิช เลขที่ 2 - ด.ช.กันตินันท์ จ่างตระกูล...


วัฒนธรรมประเพณีถิ่นใต้

วัฒนธรรมประเพณีถิ่นใต้


วัฒนธรรมภาคใต้

วัฒนธรรมภาคใต้ - วัฒนธรรมภาคใต้.


วัฒนธรรมและประเพณีของภาคใต้

วัฒนธรรมและประเพณีของภาคใต้


หนังตะลุง ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

หนังตะลุง ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ - จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไป.


วัฒนธรรมภาคใต้

วัฒนธรรมภาคใต้


VDO ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้

VDO ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ - ทำส่งอาจารย์ ค่าบบบบบ.


วัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชนภาคใต้

วัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชนภาคใต้ - ตระการตากับวัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชนใน 'มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง'


ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้

ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้


เพลงพื้นเมืองภาคใต้

เพลงพื้นเมืองภาคใต้ - เพลงพื้นเมืองภาคใต้ ประกอบด้วย (เพลงลากูดูวอ) เพลงลากูดูวอเป็นเพลงเต้...


วัฒนธรรม T 11 มนต์เสน่ห์อาหารพื้นบ้านภาคใต้

วัฒนธรรม T 11 มนต์เสน่ห์อาหารพื้นบ้านภาคใต้


ประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ ขึ้นโขนชิงธง

ประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ ขึ้นโขนชิงธง - สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน จัง...


หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม เรื่อง วิวาห์อลเวง

หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม เรื่อง วิวาห์อลเวง - หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม เรื่อง วิวาห์อลเวง สนใจ ติดต่อสั่...


ตีหม้อเคาะกระทะ Ep3 เมนู(ส้นตีน)ต้มช่อตีนวัวกับใบชะมวง full

ตีหม้อเคาะกระทะ Ep3 เมนู(ส้นตีน)ต้มช่อตีนวัวกับใบชะมวง full - ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นปักษ์ใต้1ไลค์1แชร์ Pl : Damn mother fucking for dislike. ! เหย็ดแ...


ก.วัฒนธรรม กู้ชีวิตศิลปินมโนราห์ภาคใต้ : NewsConnect Channel

ก.วัฒนธรรม กู้ชีวิตศิลปินมโนราห์ภาคใต้ : NewsConnect Channel - กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จ.นครศรีธรรมราช จัดมหกรรมมโนราห์ขึ้น ที่ลานโพ...


เพลงโหมโรง 2  งานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภาคใต้หนังตะลุง

เพลงโหมโรง 2 งานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภาคใต้หนังตะลุง - เพลงโหมโรง 2 หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2546 หลักสูตรท้อง...


บริหารทรัพย์ฯ โชว์ความสำเร็จงานบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมใต้

บริหารทรัพย์ฯ โชว์ความสำเร็จงานบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมใต้ - เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจั...


หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม เรื่อง ศิลปิน ศีลธรรม  แผ่น 1

หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม เรื่อง ศิลปิน ศีลธรรม แผ่น 1 - สนใจ ติดต่อสั่งชื้อได้ที่ 234/10 หมู่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธ...


More วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)