วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

Images (click here to hide/see results)

สะพาน ชุด ใต้ลมรัก

สะพาน ชุด ใต้ลมรัก

กะท้อน 2 ลูกสาวชาวนา

กะท้อน 2 ลูกสาวชาวนา

More วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้


วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ "การทำขนมปำ" (มอ.ว. รุ่น 7 ม.3/1 กลุ่มที่ 1)

วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ "การทำขนมปำ" (มอ.ว. รุ่น 7 ม.3/1 กลุ่มที่ 1) - สมาชิกในกลุ่ม - ด.ช. กษิดิษ แสงศุภวานิช เลขที่ 2 - ด.ช.กันตินันท์ จ่างตระกูล เลขที่ 3 - ด.ช.ชวนน รุจิพัขรกุล เลขที่ 4 - ด.ญ.นภสร สถิรปัญญา เลขที่ 19 - ด.ญ.นั...


วัฒนธรรมอีสาน

วัฒนธรรมอีสาน - ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด.


ประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ ขึ้นโขนชิงธง

ประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ ขึ้นโขนชิงธง - สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้จัดทำ : นักศึกษาชั้นปีที่3 โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษ...


คลื่นอนาคต ตอน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

คลื่นอนาคต ตอน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นกำลังถูกเปลี่ยนแปลงไป การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นน่าจะเป็นหนทางที่ทำให้คนในท้องถิ่นตระหนัก ความรัก ความภาคภูมิใจใน...


ประเพณีและวัฒนธรรมอาซูรอ ชาวมุสลิม

ประเพณีและวัฒนธรรมอาซูรอ ชาวมุสลิม - วันที่ 26 พ.ย 57 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาซูร...


ว่าววงเดือน003.wmv

ว่าววงเดือน003.wmv - โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ นักเรียนม.601 โรงเรียนประทีปศาสน์ นำชมการประดิษฐ์ว่าววงเดือน ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก สนับสนุนโดยกลุ่มสาระศิลปะ.


ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บ้านโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม http://www.it.msu.ac.th/th/2013/index.php?LP=news&act=detail&numid=142.


มโนราห์อินเตอร์ by สาวใต้ติ๊งตอง

มโนราห์อินเตอร์ by สาวใต้ติ๊งตอง - วันนี้แนนมาว่ากลอนมโนราห์ให้เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ฟังกัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และครั้งนี้มาแบบอินเตอร์หน่อย โดยการว่ากลอนเป็นภาษาอัวกฤษค่ะ ลองฟังกัน...


การผลิตกรงนก.wmv

การผลิตกรงนก.wmv - การผลิตกรงนก งานฝีมือของพี่น้องชาว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จัดทำโดยนักเรียนชั้น ม.601 โรงเรียนประทีปศาสน์ โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ สนับสน...


เที่ยวโลกวัฒนธรรมท้องถิ่น

เที่ยวโลกวัฒนธรรมท้องถิ่น


เรือกอและ 007.wmv

เรือกอและ 007.wmv - โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ นำเสนอในเรื่องการผลิตเรือกอและ จัดทำโดยคณะนักเรียนชั้น ม.601 โรงเรียนประทีปศาสน์ สนับสนุนโดยกลุ่มสาระศิลปะ.


ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้

ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้


อาหารท้องถิ่นภาคใต้ ขนมตือปงอาเกาะ อ.อีนดา แวดาลอ

อาหารท้องถิ่นภาคใต้ ขนมตือปงอาเกาะ อ.อีนดา แวดาลอ


วัฒนธรรมภาคใต้

วัฒนธรรมภาคใต้ - วัฒนธรรมภาคใต้.


ภาษาและวัฒนธรรม - ภาษาและวัฒนธรรมของภาคใต้

ภาษาและวัฒนธรรม - ภาษาและวัฒนธรรมของภาคใต้ - HUM 212 ภาษาและวัฒนธรรม Language and Culture อาจารย์ประจำวิชา อ.อรรจน์ สีหะอำไพ ภาษาวัฒนธรรมภาคใต้ จัดทำโดย นางสาวธัญลักษณ์ คำหลิ้ม นางสาวโรคานา ...


วัฒนธรรมท้องถิ่น

วัฒนธรรมท้องถิ่น


มโนราห์งานพระสอนศีลธรรม มจร.สฎ.

มโนราห์งานพระสอนศีลธรรม มจร.สฎ. - โครงการอบรมสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เรื่อง "พระสอนศีลธรรมกับวัฒนธรรมไทยภายใต้กระแสโลการภิวัฒน์" มจร.ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธาน...


วัฒนธรรมภาคใต้ ร.ร.ส.ป.

วัฒนธรรมภาคใต้ ร.ร.ส.ป. - คลิปวิดีโอนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นชิ้นงานส่งอาจารย์เท่านั้นไม่มีเจตนาที่จะล้อเลียนผู้ใดทั้งสิ้น ถ้าผิดผลาดประการใดต้องขอ อภัย มา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ ^^ ค...


สื่อการสอนวัฒนธรรมอีสาน 20 จังหวัด

สื่อการสอนวัฒนธรรมอีสาน 20 จังหวัด - สื่อการสอนชุดนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน รายวิชาการผลิตสื่อการสอนสังคม.


More วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต