วัตถุประสงค์ของโครงงาน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วัตถุประสงค์ของโครงงาน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2

เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ - ความหมายของ...


2.4 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

2.4 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร


000153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (KKU อีสาน the musical)

000153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (KKU อีสาน the musical) - โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 000153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) วัตถุประสง...


โฆษณา กันน็อค กันชีวิต

โฆษณา กันน็อค กันชีวิต


TU100 โครงงานพัฒนาชุมชน ซอยแปดไร่งามฉวี

TU100 โครงงานพัฒนาชุมชน ซอยแปดไร่งามฉวี - "มาทำลานกิจกรรมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง" (Presentation) 16/12/2013 วัตถุประสงค์ของโคร...


แบ่งนั่งแบ่งอ่าน หอสมุดกลาง มข.

แบ่งนั่งแบ่งอ่าน หอสมุดกลาง มข.


สำเนาของ โครงงานภาษาซี

สำเนาของ โครงงานภาษาซี - โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา IS 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกา...


F 3 โครงงาน ช่างยนต์ ปวส 52" เทคนิคน่าน(ทดลองขับ) ประธานเบ้นซ์

F 3 โครงงาน ช่างยนต์ ปวส 52" เทคนิคน่าน(ทดลองขับ) ประธานเบ้นซ์ - โครงการวิทยาลัยเทคนิคน่าน 1.ชื่อโครงการ Student Formula 3 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ...


โครงงาน The Life (AR Code)

โครงงาน The Life (AR Code) - โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึก...


โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องนิทานอีสปภาษาอังกฤษ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องนิทานอีสปภาษาอังกฤษ - โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องนิทานอีสปภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสื่อ...


โครงงานศึกษาประสิทธิภาพและความเข้มข้นของสารทำความสะอาด

โครงงานศึกษาประสิทธิภาพและความเข้มข้นของสารทำความสะอาด - สามารถติดต่อ ผู้จัดทำได้ที่นี่ค่ะ :https://www.facebook.com/kiksujung โครงงานนี้จัดทำขึ้น...


วีดีโอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

วีดีโอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม - วีดีโอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคร...


โครงงานวิชา TU100 "ช่วยป้าที"

โครงงานวิชา TU100 "ช่วยป้าที" - วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในหมู่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธ...


โครงงานคุณธรรม 56

โครงงานคุณธรรม 56 - ชื่อโครงงาน โครงงาน ลดมลพิษพลิกชีวิตดิน (Detoxification for Recover Soil Life.) ชื่อกลุ่มเยา...


Thesis Project : Character design 3D for describe about Nan long boats

Thesis Project : Character design 3D for describe about Nan long boats - ผลงานของ นายธวัชชัย เขื่อนแก้ว รหัสนักศึกษา 542110048 หลักสูตรแอนนิเมชัน...


โครงงานภาษาซี

โครงงานภาษาซี - โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา IS 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกา...


อบรมคุณธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน

อบรมคุณธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน - โรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการฝึกอบรม...


โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย

โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย - โครงงานวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย จัดทำโดย นักเรียน ม.๔๐๔...


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ - โครงงานคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...


สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6

สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6 - วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการการจัดทำโครงงานคุณ...


More วัตถุประสงค์ของโครงงาน

Google+ (click here to hide/see results)