วัตถุประสงค์ของโครงงาน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วัตถุประสงค์ของโครงงาน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2

เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ - ความหมายของ...


000153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (KKU อีสาน the musical)

000153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (KKU อีสาน the musical) - โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 000153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) วัตถุประสง...


2.4 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

2.4 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร


แบ่งนั่งแบ่งอ่าน หอสมุดกลาง มข.

แบ่งนั่งแบ่งอ่าน หอสมุดกลาง มข.


สำเนาของ โครงงานภาษาซี

สำเนาของ โครงงานภาษาซี


ชนะใจตัวเอง THE WINNER - SENIOR PROJECT2

ชนะใจตัวเอง THE WINNER - SENIOR PROJECT2


F 3 โครงงาน ช่างยนต์ ปวส 52" เทคนิคน่าน(ทดลองขับ) ประธานเบ้นซ์

F 3 โครงงาน ช่างยนต์ ปวส 52" เทคนิคน่าน(ทดลองขับ) ประธานเบ้นซ์ - โครงการวิทยาลัยเทคนิคน่าน 1.ชื่อโครงการ Student Formula 3 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ...


โครงงาน The Life (AR Code)

โครงงาน The Life (AR Code) - โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึก...


วีดีโอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

วีดีโอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม - วีดีโอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคร...


โครงงานศึกษาประสิทธิภาพและความเข้มข้นของสารทำความสะอาด

โครงงานศึกษาประสิทธิภาพและความเข้มข้นของสารทำความสะอาด - สามารถติดต่อ ผู้จัดทำได้ที่นี่ค่ะ :https://www.facebook.com/kiksujung โครงงานนี้จัดทำขึ้น...


โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องนิทานอีสปภาษาอังกฤษ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องนิทานอีสปภาษาอังกฤษ - โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องนิทานอีสปภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสื่อ...


โครงการจิตอาสาช่วยเพื่อน 4 ขา [HR G.1 Sec.15]

โครงการจิตอาสาช่วยเพื่อน 4 ขา [HR G.1 Sec.15] - เนื่องจากปัจจุบันที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนั้น ได้มีสุนัข...


โครงงานวิชา TU100 "ช่วยป้าที"

โครงงานวิชา TU100 "ช่วยป้าที" - วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในหมู่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธ...


โครงงานภาษาซี

โครงงานภาษาซี - โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา IS 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกา...


KU ปัญหาสังคม 2555: "Self Perception"

KU ปัญหาสังคม 2555: "Self Perception" - คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 'รายวิชา ปัญหาสังคม' (01460422) จัดทำโดย นิสิตชั้นปีท...


โครงงานคุณธรรม 56

โครงงานคุณธรรม 56 - ชื่อโครงงาน โครงงาน ลดมลพิษพลิกชีวิตดิน (Detoxification for Recover Soil Life.) ชื่อกลุ่มเยา...


ไปเที่ยวกันเถอะ โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องหมู่เกาะทะเลใต้

ไปเที่ยวกันเถอะ โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องหมู่เกาะทะเลใต้


โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย

โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย - โครงงานวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย จัดทำโดย นักเรียน ม.๔๐๔...


เรียนสถาปัตย์ทำไม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรียนสถาปัตย์ทำไม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - เรียน สถาปัตย์ ทำไม ? วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. นำเสนอ 32 บูธ นิทรรศการผลง...


A Stirling Engine Generator Using Biomass Fuel

A Stirling Engine Generator Using Biomass Fuel - โครงการเครื่องยนต์สเตอร์ลิงกำเนิดไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล A Stirling Engine...


More วัตถุประสงค์ของโครงงาน

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด