วัตถุประสงค์ของโครงงาน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิทยาศาสตร์ ม.2 -  เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ (44)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ (44) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ - ความหมายของ...


TU100 โครงงานพัฒนาชุมชน ซอยแปดไร่งามฉวี

TU100 โครงงานพัฒนาชุมชน ซอยแปดไร่งามฉวี - "มาทำลานกิจกรรมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง" (Presentation) 16/12/2013 วัตถุประสงค์ของโคร...


โครงงาน The Life (AR Code)

โครงงาน The Life (AR Code) - โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึก...


F 3 โครงงาน ช่างยนต์ ปวส 52" เทคนิคน่าน(ทดลองขับ) ประธานเบ้นซ์

F 3 โครงงาน ช่างยนต์ ปวส 52" เทคนิคน่าน(ทดลองขับ) ประธานเบ้นซ์ - โครงการวิทยาลัยเทคนิคน่าน 1.ชื่อโครงการ Student Formula 3 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ...


โครงงานศึกษาประสิทธิภาพและความเข้มข้นของสารทำความสะอาด

โครงงานศึกษาประสิทธิภาพและความเข้มข้นของสารทำความสะอาด - สามารถติดต่อ ผู้จัดทำได้ที่นี่ค่ะ :https://www.facebook.com/kiksujung โครงงานนี้จัดทำขึ้น...


โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องนิทานอีสปภาษาอังกฤษ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องนิทานอีสปภาษาอังกฤษ - โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องนิทานอีสปภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสื่อ...


สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6

สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6 - วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการการจัดทำโครงงานคุณ...


[Parody]Jame Bond 007 Skyfall V.1(โครงงานคอมฯ)

[Parody]Jame Bond 007 Skyfall V.1(โครงงานคอมฯ) - คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงงานคอมพิวเตอร์ม.3 โดยสร้างเป็นหนังส...


โครงงานจิตอาสา เพลงฮิตติดชาร์ตกับรสชาติวรรณคดี

โครงงานจิตอาสา เพลงฮิตติดชาร์ตกับรสชาติวรรณคดี - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 กลุ่มที่4 :) วัตถุประสงค์1.เพื่อนำบทเรียนใ...


โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรม - โครงงานคุณธรรม แนวทางการพัฒนาคนที่สอดคล้องกับหลักพุทธคือ สุตตมยปัญญ...


Thesis Project : Character design 3D for describe about Nan long boats

Thesis Project : Character design 3D for describe about Nan long boats - ผลงานของ นายธวัชชัย เขื่อนแก้ว รหัสนักศึกษา 542110048 หลักสูตรแอนนิเมชัน...


โครงงานวิชา TU100 "ช่วยป้าที"

โครงงานวิชา TU100 "ช่วยป้าที" - วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในหมู่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธ...


โครงงานคุณธรรม 56

โครงงานคุณธรรม 56 - ชื่อโครงงาน โครงงาน ลดมลพิษพลิกชีวิตดิน (Detoxification for Recover Soil Life.) ชื่อกลุ่มเยา...


[Parody]Jame Bond 007 Skyfall V.2(โครงงานคอมฯ) ฉบับปรับใหม่

[Parody]Jame Bond 007 Skyfall V.2(โครงงานคอมฯ) ฉบับปรับใหม่ - คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงงานคอมพิวเตอร์ม.3 โดยสร้างเป็นหนังส...


มูลนิธิสยามกัมมาจล:โครงงานทำตะกร้าจากกระป๋อง โดยกลุ่มแกนนำเยาวชน บ้านหนองยาง เทศบาลตำบลเมืองแก

มูลนิธิสยามกัมมาจล:โครงงานทำตะกร้าจากกระป๋อง โดยกลุ่มแกนนำเยาวชน บ้านหนองยาง เทศบาลตำบลเมืองแก - ประเภท : วีดีทัศน์ หัวเรื่อง : เรียนรู้การทำตะกร้าจากกระป๋อง โดยกลุ่มแ...


Baria's Mission  ปริศนามารีโลนี่ By กัลฐิดา

Baria's Mission ปริศนามารีโลนี่ By กัลฐิดา - เพราะเซวีน่ากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง... ภาคพิเศษ เซวีน่...


การแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64 โครงงานคุณธรรม ปันน้ำใจสู่สังคมไทย

การแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64 โครงงานคุณธรรม ปันน้ำใจสู่สังคมไทย - โรงเรียนพวงคราม นำเสนอโครงงานปันน้ำใจสู่สังคมไทย การแข่งขันศิลปหัต...


โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย

โครงงานภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย - โครงงานวิชาภาษาไทย เรื่อง ภาษาวิบัติในภาษาไทย จัดทำโดย นักเรียน ม.๔๐๔...


โครงงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องเชื่อมแบบจุด  ปีการศึกษา 2557

โครงงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องเชื่อมแบบจุด ปีการศึกษา 2557 - ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอเครื่องเชื่อมแบบจุด เหมาะกับการเชื...


KU ปัญหาสังคม 2555: "Self Perception"

KU ปัญหาสังคม 2555: "Self Perception" - คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 'รายวิชา ปัญหาสังคม' (01460422) จัดทำโดย นิสิตชั้นปีท...


More วัตถุประสงค์ของโครงงาน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด