วาระการประชุม คือ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วาระการประชุม คือ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ระเบียบวาระการประชุม ม.5/16

ระเบียบวาระการประชุม ม.5/16


วาระการประชุมวิชาภาษาไทย

วาระการประชุมวิชาภาษาไทย - การพูดในที่ประชุม เสนอ อาจารย์ วรรธนะรัตน์ ไชยวงค์.


การบันทึกวาระการประชุม

การบันทึกวาระการประชุม - การบันทึกวาระการประชุม ด้วยซอฟแวร์ ที่เราคุ้นเคย Nero โปรแกรมที่เราใช้เ...


การเสริมสร้างทักษะ "การบันทึก" และ "การเขียนรายงานการประชุม" ที่มีประสิทธิผล

การเสริมสร้างทักษะ "การบันทึก" และ "การเขียนรายงานการประชุม" ที่มีประสิทธิผล - In-house Training ; เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...


แนะนำก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

แนะนำก่อนเข้าสู่วาระการประชุม


CAT English ตอน วาระประชุม ยกเลิกประชุม เลื่อนประชุม [eng24]

CAT English ตอน วาระประชุม ยกเลิกประชุม เลื่อนประชุม [eng24] - พบกับสถานการณ์จำลองในห้องประชุม ที่มีทั้งประโยคและคำศัพท์ต้องรู้...


บันทึกการเขียนรายงานการประชุม 1

บันทึกการเขียนรายงานการประชุม 1


Effective Meeting ตอนที่ 5 การสรุปรายงานการประชุม

Effective Meeting ตอนที่ 5 การสรุปรายงานการประชุม - ตอนที่ 5 การสรุปรายงานการประชุม.


วาระการประชุมได้อีกกก

วาระการประชุมได้อีกกก - วาระการประชุม เรื่องการจัดงานพรอมประจำปี ของโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอ...


การเขียนรายงานการประชุม

การเขียนรายงานการประชุม - หัวข้อการเขียนรายงานการประชุม.


ตัวอย่างวาระการประชุมที่1

ตัวอย่างวาระการประชุมที่1


โครงการงานสารบรรณและการจัดบันทึกรายงานการประชุม part4

โครงการงานสารบรรณและการจัดบันทึกรายงานการประชุม part4


ถ่ายทอดสดรายการพิเศษ "องค์การสหประชาชาติ" การประชุมวาระพิเศษฯ(28 ต.ค.59)

ถ่ายทอดสดรายการพิเศษ "องค์การสหประชาชาติ" การประชุมวาระพิเศษฯ(28 ต.ค.59) - ถ่ายทอดสด "องค์การสหประชาชาติ" การประชุมวาระพิเศษ เพื่อสดุดีและถวายพร...


ตัวอย่างวาระการประชุมที่2

ตัวอย่างวาระการประชุมที่2


วาระการประชุมของนักเรียน

วาระการประชุมของนักเรียน - วาระการประชุมของนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยาของกลุ่มป้...


รายงานการประชุม

รายงานการประชุม


ปธ.สนช.แจ้งอัญเชิญ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช" ขึ้นทรงราชย์ เป็น "รัชกาลที่ 10"

ปธ.สนช.แจ้งอัญเชิญ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช" ขึ้นทรงราชย์ เป็น "รัชกาลที่ 10" - เมื่อเวลา 11.19 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแ...


การประชุมประธานนักเรียน

การประชุมประธานนักเรียน - วิชาภาษาไทย.


การเสริมสร้างทักษะ “การบันทึก” และ “การเขียนรายงานการประชุม

การเสริมสร้างทักษะ “การบันทึก” และ “การเขียนรายงานการประชุม - 24 เมษายน 2558...เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร “การเสริ...


ระบบบันทึกการประชุม

ระบบบันทึกการประชุม


More วาระการประชุม คือ

Google+ (click here to hide/see results)