วิจัยหน้าเดียวสังคมศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วิจัยหน้าเดียวสังคมศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยฯ - ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะคร...


หน้าที่พลเมือง  : แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม (30 พ.ย. 57)

หน้าที่พลเมือง : แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม (30 พ.ย. 57) - รายงานพิเศษ ... “ แนวทางสู่การปฏิรูปสังคม ” คำว่า ปรองดองสมานฉันท์ สำคัญ...


โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5 ตอนที่ 2

โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5 ตอนที่ 2 - โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน - เป็นบทเรียนที่เป็นการ์ตูนแอนดิเมชั่น ไม่...


สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.1 เรื่อง  สามเณรบัณฑิต

สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.1 เรื่อง สามเณรบัณฑิต - สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.1 เรื่อง สามเณร...


วิจัยศึกษาวิถีชีวิตนายหนังตะลุงในยุคปัจจุบัน

วิจัยศึกษาวิถีชีวิตนายหนังตะลุงในยุคปัจจุบัน


โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5 ตอนที่ 1

โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5 ตอนที่ 1 - สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ป.5.


วิจัยภูมิปัญญาการปลูกข้าวสังข์หยด  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

วิจัยภูมิปัญญาการปลูกข้าวสังข์หยด ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - วิชาท้องถิ่นศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรา...


การพรีเซนต์งานหน้าชั้นเรียนที่ถูกต้อง

การพรีเซนต์งานหน้าชั้นเรียนที่ถูกต้อง - Present มาดูกัน .. พรีเซนต์งานหน้าชั้นที่ต้นทุนต่ำสุด .. แต่ได้ใจอาจารย์ไปเต...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui

วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui - วิจัยในชั้นเรียน การใช้ตาราง 9 ช่องมาฝึกนักเรียนที่ไม่มีสมาธิในการเร...


ด้วยหัวใจ....ความเป็นครู

ด้วยหัวใจ....ความเป็นครู - ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิจัยในชั้นเรียน Teaching Academy #3 @RMUTT 2557 นายณัฐพล คงคา...


เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน วิชานวัตกรรม นิสิตคณะครุศาสตร์ มจร.อยุธยา by ธรรมะ อินเลิฟ

เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน วิชานวัตกรรม นิสิตคณะครุศาสตร์ มจร.อยุธยา by ธรรมะ อินเลิฟ - การวิจัยเรื่องการส่งงานในชั้นเรียน รายวิชานวัตกรรม ของนิสิตคณะครุศา...


ที่พักแบบสุดพิเศษในแอนตาร์กติก

ที่พักแบบสุดพิเศษในแอนตาร์กติก - ที่นี่ก็คือ ยูเนียน กลาเซียร์ เบส แคมป์ ที่พักแห่งเดียวที่เปิดให้บริก...


ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของหน้าดินโดยใช้หญ้าแฝก

ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของหน้าดินโดยใช้หญ้าแฝก


เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย

เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย - คำขอให้เกิดสันติภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...


จับตารอยเลื่อนอุตรดิตถ์ เสี่ยงแผ่นดินไหว  | 22-04-59 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ThairathTV

จับตารอยเลื่อนอุตรดิตถ์ เสี่ยงแผ่นดินไหว | 22-04-59 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ThairathTV - กรมทรัพยากรธรณีจับตารอยเลื่อนอุตรดิตถ์ หลังสำรวจพบมีขนาดใหญ่ และมีโ...


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


โรคเอดส์  วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีวะ)

โรคเอดส์ วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีวะ) - โรคเอดส์ ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนราย...


ไฮไลท์คณะพยาบาล ม.สยาม KPOP Dance 2014

ไฮไลท์คณะพยาบาล ม.สยาม KPOP Dance 2014 - ใช้กล้องถ่ายรูปมาอัดวีดีโอ ไม่มีขาตั้ง ต้องขออภัยเรื่องภาพไม่นิ่งด...


บูรณาการ ประถม เทคนิคการสอนบูรณาการเรื่องการทำกระเป๋า

บูรณาการ ประถม เทคนิคการสอนบูรณาการเรื่องการทำกระเป๋า - ครูโรงเรียนประถมนำเสนอแบบปฏิบัติการสอนที่ดีสามแผนในการจัดการเรียน...


More วิจัยหน้าเดียวสังคมศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)