วิจัยในชั้นเรียนพลศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui

วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui - วิจัยในชั้นเรียน การใช้ตาราง 9 ช่องมาฝึกนักเรียนที่ไม่มีสมาธิในการเร...


การวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

การวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 - การนำเสนอการวิจัยในชั้นเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษา.


โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาสุขศึกษา

โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาสุขศึกษา - โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรี...


วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี - หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ด...


สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ - ชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย...


การทำวิจัยในชั้นเรียน part2

การทำวิจัยในชั้นเรียน part2


สุขศึกษาฯ ประถม สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหญิงอยากเรียนพละ 1

สุขศึกษาฯ ประถม สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหญิงอยากเรียนพละ 1 - รายการนี้จะพาไปดูโรงเรียนพรีสทอร์ป วิทยาลัยการกีฬาในลีดส์ ที่ได้ใช้...


การทำวิจัยในชั้นเรียน part6

การทำวิจัยในชั้นเรียน part6


การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิจัยฯ

การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิจัยฯ - โครงการประชุมสัมมนาวิชาการการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิจัยแก่อาจาร...


การสอนวอลเลย์บอล ร.ร. บ้านทางตรง

การสอนวอลเลย์บอล ร.ร. บ้านทางตรง - วิชาพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยครูคนอง มั่นคง ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนบ้...


ประเมินผลปลายภาค พลศึกษา Prepromo Video

ประเมินผลปลายภาค พลศึกษา Prepromo Video - วีดีโอเปิดตัว การประกวดเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ การประเมินผลปลายภาค...


แก้ปัญหาพฤติกรรมการรังแก (สุขศึกษาและพลศึกษา) - KS1/2:PSHE : Talking about Bullying

แก้ปัญหาพฤติกรรมการรังแก (สุขศึกษาและพลศึกษา) - KS1/2:PSHE : Talking about Bullying - แก้ปัญหาการรังแกรายการตอนนี้จะพาไปติดตามโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งทาง...


สุขศึกษาฯ ประถม นักวิจัยน้อยเรียนรู้โรคฤดูหนาว

สุขศึกษาฯ ประถม นักวิจัยน้อยเรียนรู้โรคฤดูหนาว - การเรียนการสอนสุขศึกษาที่จะทำให้นักเรียนได้เข้าใจและสนุกกับการเรี...


สื่อการเรียนการสอน The Smart (สุขศึกษา และพลศึกษา ป.6)

สื่อการเรียนการสอน The Smart (สุขศึกษา และพลศึกษา ป.6)


Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู   การจัดการชั้นเรียน   เด็กเบื่อเรียน ดร ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหา

Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู การจัดการชั้นเรียน เด็กเบื่อเรียน ดร ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหา


ตะกร้อ

ตะกร้อ - การนำเสนองานด้วยการตัดต่อวีดีโอ เกี่ยวกับวิชาพลศึกษา ของเด็กนักรเรี...


CAR4 บันทึกวิดีโอการใช้ชุดการสอน เรื่อง การเสนอเค้าโครงการวิจัย

CAR4 บันทึกวิดีโอการใช้ชุดการสอน เรื่อง การเสนอเค้าโครงการวิจัย


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน by HEswu

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน by HEswu - sdqและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในโรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ จัดทำโดย นิส...


SWU YOU KNOW ตอนที่ 4 : บุคคลสำคัญ มศว

SWU YOU KNOW ตอนที่ 4 : บุคคลสำคัญ มศว - รายการ SWU YOU KNOW? รายการที่จะมาวัดกันว่า คุณรู้จัก มศว ดีแค่ไหน? (คำเฉลยอยู่...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


More วิจัยในชั้นเรียนพลศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)