วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน

VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน - สรุปผลการวิจัย โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตอบสนองต่...


วิทย์ฯ มัธยม เรียนวิทยาศาสตร์จากศูนย์อวกาศแห่งชาติ

วิทย์ฯ มัธยม เรียนวิทยาศาสตร์จากศูนย์อวกาศแห่งชาติ - จุดประกายจินตนาการนักเรียนของคุณโดยการพาพวกเขาออกไปนอกห้องเรียนเพ...


สรุปหัวข้อวิจัย รายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

สรุปหัวข้อวิจัย รายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน - หัวข้อวิจัยเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ...


วิทย์ฯ มัธยม แลกชั้นเรียน : วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

วิทย์ฯ มัธยม แลกชั้นเรียน : วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา - ในรายการนี้ เราจะตามครูวิทยาศาสตร์มัธยม 2 คน เมื่อพวกเธอแลกชั้นเรียนก...


สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์  ชั้น ป.1  เรื่อง  ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน - สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง ท้องฟ้าในเวลากลางวันแ...


ขั้นตอนการทำวิจัย

ขั้นตอนการทำวิจัย - รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์...


t-test by SPSS

t-test by SPSS - การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง : การทดสอบ t มี 2 แบบ ดังนี้ 1.การทดสอบสม...


นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน - วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี...


วิทย์ฯ มัธยม แรงบันดาลใจ : ความหลงใหลในฟิสิกส์

วิทย์ฯ มัธยม แรงบันดาลใจ : ความหลงใหลในฟิสิกส์ - ในรายการตอนที่ 1000 ของเรา จะพาไปพบกับแอนดี สมิธ แห่งโรงเรียนมัธยมวู้ดเ...


เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (SciEx2014)

เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (SciEx2014) - SciEx2014” หรือ “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15” จัดโดยคณะวิทยาศาส...


การสัมภาษณ์ นักวิจัยวิทยาศาสตร์

การสัมภาษณ์ นักวิจัยวิทยาศาสตร์ - นักวิทยาศาสตร์ในอาชีพนักวิจัยนี้ ที่กลุ่มที่7 นำเสนอในรูปแบบสื่อวิด...


การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3

การนำเสนองานวิจัย บทที่ 1-5 กลุ่มที่ 3 - งานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในชีวิ...


Official Teaser : วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1

Official Teaser : วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1 - ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ ร่วมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...


สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง - 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก คือเป้าหมายในอีก 20 ปีของสถาบันวิทยาศ...


DeScience [by Mahidol] เรื่องเล่าจากดวงอาทิตย์ ตอน 2

DeScience [by Mahidol] เรื่องเล่าจากดวงอาทิตย์ ตอน 2 - ในความคิดของใครหลาย ๆ คน อาจคิดว่าประเทศไทยนั้น ห่างไกลกับเรื่องการส...


การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล - แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง รู้จักของเล่นของใช้

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง รู้จักของเล่นของใช้ - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง รู้จักของเล่นของใช...


บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร การวิจัยในชั้นเรียน 3

บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร การวิจัยในชั้นเรียน 3 - บ้านสอบครูวีดีโอ อ บวร การวิจัยในชั้นเรียน 3.


แนะนำคณะวิทย์ 2557

แนะนำคณะวิทย์ 2557 - "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานหลักระดับคณะของม...


สะท้อนความคิด : ไทย (Lesson Study)

สะท้อนความคิด : ไทย (Lesson Study) - ตอนส่งท้าย หลังจากที่อาจารย์ทั้ง 4 ท่านได้เรียนรู้กระบวนการศึกษาชั้น...


More วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด