วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน

VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน - สรุปผลการวิจัย โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตอบสนองต่...


นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน - วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี...


สรุปหัวข้อวิจัย รายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

สรุปหัวข้อวิจัย รายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน - หัวข้อวิจัยเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ...


นำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ๐๔

นำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ๐๔


การวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน


เสนองานวิจัยในชั้นเรียน.wmv

เสนองานวิจัยในชั้นเรียน.wmv - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จัดประชุมวิชาการ...


หลักสูตร  การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์   วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558

หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 - หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 14 – 15 มีน...


คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (Uncut) (บูรณาการ)

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (Uncut) (บูรณาการ) - เมื่อผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำหวอดในวงการการศึกษาไทย อย่าง รศ.ดร.พิมพันธ์...


วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน.mp4

วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน.mp4 - ชื่อวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากเรียนผ่า...


โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน


การวิจัยในชั้นเรียน1

การวิจัยในชั้นเรียน1


วิจัยในชั้นเรียน 0001

วิจัยในชั้นเรียน 0001


Official Teaser : วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1

Official Teaser : วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1 - ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ ร่วมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เวลา 9....


การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล - แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอนที่ 1

เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอนที่ 1 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัยทางด้...


ED471 การวิจัยในชั้นเรียน 008

ED471 การวิจัยในชั้นเรียน 008 - นายปวัน มาลากุล ณ อยุธยา รหัสนิสิต 54105010008 เอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอ อ.สุวิมล กฤชคฤหาสน์.


โลกเปลี่ยนชีวิต

โลกเปลี่ยนชีวิต - ตอนสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลงานวิจัยในชั้นเรี...


อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน

อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนบ้านแป_ระเหนือจัดอบรมการทำโครงงาน/วิจัยในชั้นเรียน 22/6/54.


อบรมวิจัยในชั้นเรียน 4

อบรมวิจัยในชั้นเรียน 4


MCOT : สร้างนักวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 19/2/2558

MCOT : สร้างนักวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 19/2/2558 - ระยอง 19 ก.พ. – พื้นที่กว่า 800 ไร่ ใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง กำลังถูกเนรมิตให้เป...


More วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด