วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

2-1-728.jpg?cb=1299911449

2-1-728.jpg?cb=1299911449 วิจัยในชั้นเรียน ครูคิว2

-1-638.jpg?cb=1356406841

-1-638.jpg?cb=1356406841 วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศ…

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศ… รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้น

kumue-class001-001.jpg

kumue-class001-001.jpg คู่มือวิจัยในชั้นเรียน<<(

-1-638.jpg?cb=1398926910

-1-638.jpg?cb=1398926910 วิจัยในชั้นเรียนเคมี

งานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้น

วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2557

วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน | เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน | เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

More วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน

VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน - สรุปผลการวิจัย โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตอบสนองต่...


วิจัยในชั้นเรียนpart1

วิจัยในชั้นเรียนpart1


การวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน


นำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ๐๔

นำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ๐๔


สรุปหัวข้อวิจัย รายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

สรุปหัวข้อวิจัย รายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน - หัวข้อวิจัยเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน เรื่องสภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...


วิจัยไทยคิด ตอน ของเล่นพื้นบ้านสู่การเรียนวิชาฟิสิกส์

วิจัยไทยคิด ตอน ของเล่นพื้นบ้านสู่การเรียนวิชาฟิสิกส์ - ครูไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์ครูประจำรร.บริสต์รอแยลวิทยาลัย เป็นนักวิจัยใน...


เสนองานวิจัยในชั้นเรียน.wmv

เสนองานวิจัยในชั้นเรียน.wmv - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จัดประชุมวิชาการ...


คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (Uncut) (บูรณาการ)

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (Uncut) (บูรณาการ) - เมื่อผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำหวอดในวงการการศึกษาไทย อย่าง รศ.ดร.พิมพันธ์...


วิจัยในชั้นเรียน_0002.wmv

วิจัยในชั้นเรียน_0002.wmv


หลักสูตร  การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์   วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558

หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 - หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 14 – 15 มีน...


การวิจัยในชั้นเรียน1

การวิจัยในชั้นเรียน1


People Share (10 พ.ค.58) 2 บัณทิตตาบอดดีกรี "วิทยาศาสตร์" คู่แรกของประเทศไทย

People Share (10 พ.ค.58) 2 บัณทิตตาบอดดีกรี "วิทยาศาสตร์" คู่แรกของประเทศไทย - People Share (10 พ.ค.58) 2 บัณทิตตาบอดดีกรี "วิทยาศาสตร์" คู่แรกของประเทศไทย สวัสดีคร...


การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล

การวิพากษ์งานวิจัย_ครูทวี มณีนิล - แนวทางการวิพากษ์งานวิจัยสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...


วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน.mp4

วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน.mp4 - ชื่อวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากเรียนผ่านโปรแกรมบทเรียนเรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า ของนักเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัง...


สัมภาษณ์รู้จักวิจัยในชั้นเรียน.mp4

สัมภาษณ์รู้จักวิจัยในชั้นเรียน.mp4 - สื่อมัลติมีเดียนี้เป็นส่วนประกอบของรายวิชา SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ...


ED471 การวิจัยในชั้นเรียน 008

ED471 การวิจัยในชั้นเรียน 008 - นายปวัน มาลากุล ณ อยุธยา รหัสนิสิต 54105010008 เอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร...


อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน

อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน - โรงเรียนบ้านแป_ระเหนือจัดอบรมการทำโครงงาน/วิจัยในชั้นเรียน 22/6/54.


MCOT : สร้างนักวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 19/2/2558

MCOT : สร้างนักวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 19/2/2558 - ระยอง 19 ก.พ. – พื้นที่กว่า 800 ไร่ ใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง กำลังถูกเนรมิตให้เป...


Official Teaser : วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1

Official Teaser : วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1 - ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ ร่วมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...


อบรมวิจัยในชั้นเรียน 4

อบรมวิจัยในชั้นเรียน 4


More วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Sites (click here to hide/see results)

More วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด