วิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี - หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ด...


การทำวิจัยในชั้นเรียน part1

การทำวิจัยในชั้นเรียน part1


โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาสุขศึกษา

โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาสุขศึกษา - โครงการบริการชุมชนเพื่อฝึกทักษะการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรี...


VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน

VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน - สรุปผลการวิจัย โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตอบสนองต่...


วิจัยในชั้นเรียน_0002.wmv

วิจัยในชั้นเรียน_0002.wmv


งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ - งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤ...


เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word ที่สามารถแยกส่วนเลขหน้าของสารบัญและตัวเนื้อหา

เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word ที่สามารถแยกส่วนเลขหน้าของสารบัญและตัวเนื้อหา - เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word เช่นการใส่เลขโรมันในส่วนสารบัญจากปกหน้า แล้...


การนำเสนองานวิจัย 1

การนำเสนองานวิจัย 1


การเขียนบทนำงานวิจัย

การเขียนบทนำงานวิจัย


นำเสนอบทความงานวิจัย

นำเสนอบทความงานวิจัย - นำเสนอบทความงานวิจัย 8 ตุลาคม 2554 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี.


การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง

การวิจัยการบริหารการศึกษาชั้นสูง - รูปแบบ โครงร่างของการวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง โดยสุนทร สายค...


โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1 - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยช...


การเตรียมความพร้อมรายงานหน้าชั้นเรียน

การเตรียมความพร้อมรายงานหน้าชั้นเรียน - สวัสดีคะ วันนี้แพรวามีวิธีลดความตื่นเต้นรายงานหน้าช้นเรียนมาแนะนำเ...


จัดขอบ จัดเลขหน้า Word 2010

จัดขอบ จัดเลขหน้า Word 2010 - http://inddb.net/ จัดขอบ จัดเลขหน้า Word 2010 2 นิ้ว 5.08 1.5 นิ้ว 3.81 1 นิ้ว 2.54.


น้องธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี 10 ขวบร่วมงานวิจัย Dhanat Plewtianyingthawee

น้องธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี 10 ขวบร่วมงานวิจัย Dhanat Plewtianyingthawee - เด็กอัจฉริยะ น้องธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี วัย 10 ขวบร่วมงานวิจัย Dhanat Plewtianyingthawee...


Maejo Racing Team formula student 2012 ( Test Day ) HD

Maejo Racing Team formula student 2012 ( Test Day ) HD - Maejo Racing Team ชมรมของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม...


วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยปี 2557 (English)

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยปี 2557 (English) - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งเดียวในภาคใต้ และ 1 ใน...


STOP FOR BETTER LIFE  หยุดเพื่อชิวิตที่ดีกว่า

STOP FOR BETTER LIFE หยุดเพื่อชิวิตที่ดีกว่า - Stop for Better Life :: เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 140-116 พื้นฐานสื่อดิจิทัลโดยเน้นการเรี...


NU. วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าฯ(IF) 2012.wmv

NU. วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าฯ(IF) 2012.wmv - วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน "สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ" The Institute...


[OPV] สว่าง&หน้าเดียว (เต๋าคชา) - ไม่ธรรมดา

[OPV] สว่าง&หน้าเดียว (เต๋าคชา) - ไม่ธรรมดา - มิตรภาพน่ารักๆ ที่ไม่ธรรมดาของสว่าง*หน้าเดียว :) ขอขอบคุณทุกภาพและทุ...


More วิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)