วิจัยในชั้นเรียนอนุบาล doc

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วิจัยในชั้นเรียนอนุบาล doc

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

CAI สวัสดีอาเซียนปฐมวัย,สื่ออาเซียน

CAI สวัสดีอาเซียนปฐมวัย,สื่ออาเซียน - เด็กดึีมีเดีย ผลิตและจำหน่ายสื่อการสอน CAI สั่งซื้อสื่อ คลิกที่นี่ http://dekde...


เพลงภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 30 เพลง

เพลงภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 30 เพลง - ใช้ประกอบสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณทุกท่าน.


ปิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล1 3

ปิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล1 3


หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา

หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสื่อในการนำเสนองานและให้ความรู้ ของกลุ่...


สัมภาษณ์...ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

สัมภาษณ์...ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย


เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 - เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับจัดการเรียนการสอนข...


4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) - การปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เ...


แนะนำสะเต็มศึกษา

แนะนำสะเต็มศึกษา - สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ทางวิทยาศา...


แผนการสอน วิชาภาษาอักฤษ การประถมศึกษาห้อง 3

แผนการสอน วิชาภาษาอักฤษ การประถมศึกษาห้อง 3 - วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Word Funny นักศึกษาโปรแกรมวิชากา...


ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) - ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ CU Coach จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบค...


นำเสนอสื่อ การเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning )  โดยท่าน  ดร.พรพิไล เลิศวิชา

นำเสนอสื่อ การเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) โดยท่าน ดร.พรพิไล เลิศวิชา


การสอน PBL การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21

การสอน PBL การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 - ม่งมั่น ศรัธา สร้างเยาชนคุณภาพให้ชุมชน อีกก้าวของความร่วมมือทางวิชา...


Cyber Kid 14 Search Engine

Cyber Kid 14 Search Engine - การ์ตูน Cyber Kid ตอน 14 ประโยชน์ของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล การ์ตูน Animation สอนทักษะก...


แนวข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย สพฐ

แนวข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย สพฐ - แนวข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย สพฐ...


การทำ pop up ง่าย ๆ   1

การทำ pop up ง่าย ๆ 1 - การทำกระดาษสามมิติ.


กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ชั่น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ชั่น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2556 - กิจกรรมปรับสภาพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 9-10 พฤษภาคม...


การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร2.flv

การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร2.flv - ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ...


วิธีการปลูกมะนาววงบ่อ-แป้นพิจิตร1

วิธีการปลูกมะนาววงบ่อ-แป้นพิจิตร1 - แคปซูลนาโน( Nano)อาหารเสริมพืชอินทรีย์ เป็นระบบนาโน เร่งราก ต้นโต เร่งการ...


สื่อการสอนครูโบว์ : แรงเสียดทาน ป.5

สื่อการสอนครูโบว์ : แรงเสียดทาน ป.5 - สื่อการสอนเรื่องแรงเสียดทาน วิชาวิทยาศาสตร์ ...จัดทำเพื่อการศึกษา...


แนวข้อสอบ เอกประถมศึกษา ครูผู้ช่วย สพฐ

แนวข้อสอบ เอกประถมศึกษา ครูผู้ช่วย สพฐ - แนวข้อสอบ เอกประถมศึกษา ครูผู้ช่วย สพฐ http://goo.gl/0eGdh2 สนใจ แนวข้อสอบ เอกประถม...


More วิจัยในชั้นเรียนอนุบาล doc

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด