วิจัย 5 บท พลศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

กรมพลศึกษาจัดทำวิจัยกีฬาเพื่อผู้สูงอายุ

กรมพลศึกษาจัดทำวิจัยกีฬาเพื่อผู้สูงอายุ - ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องรูปแบ...


สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application

สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application - Health Education for Prathomsuksa 1 (Elementary school) in application software version for tablet. Now is compatible for Android since ver. 1.6 up. Our body ...


วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี - หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ด...


แนวปฏิบัติที่ดีการทำผลงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดีการทำผลงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ


อ.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา

อ.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา - ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ youtube (http://www.youtube.com/editor)


ผ้าขาวม้ามันตรา.flv

ผ้าขาวม้ามันตรา.flv - ผ้าขาวม้ามันตรา 1 ใน 8 กิจกรรมของงานวิจัย"สถาบันการพลศึกษากับผู้สูงอาย...


พัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ LD

พัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ LD - วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การเรียนรวม INCLUSIVE EDUCATION จัดทำโดย 1.นางส...


การวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน


เก็บตกหลังสอบสัมมนาวิจัยICTปโทปเอก

เก็บตกหลังสอบสัมมนาวิจัยICTปโทปเอก


การออกกำลังกายแบบ" ผ้าขาวม้ามันตรา" - ดร. ธนา กิติศรีวรพันธุ์

การออกกำลังกายแบบ" ผ้าขาวม้ามันตรา" - ดร. ธนา กิติศรีวรพันธุ์ - ผ้าขาวม้มันตราเป็นการออกกำลังกายที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านพลศึกษา...


Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู   การจัดการชั้นเรียน   บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุ

Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู การจัดการชั้นเรียน บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุ - มุมแบ่งปันควารู้ สำหรับเพื่อนครู ขอบคุณข้อมูลจาก Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู...


บทสัมภาษณ์ โค้ช จเด็จ มีลาภ

บทสัมภาษณ์ โค้ช จเด็จ มีลาภ - บทสัมภาษณ์ โค้ช จเด็จ มีลาภ.


โปรแกรมช่วยสอน ระดับ ป. 2

โปรแกรมช่วยสอน ระดับ ป. 2 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับ ป.2 ในเด็กเพ...


ลงพื้นที่สำรวจป่าไม้ ต.โนนโหนน

ลงพื้นที่สำรวจป่าไม้ ต.โนนโหนน - บททุกอย่างเป็นบทสด ไม่มีการเตรียมการอะไรเลย จับกล้องได้ก็ถ่ายเลย..


มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 - มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่...


การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ (จิตวิทยาฯ) 2/2014 ด้วยเทคนิคการใช้กระดาษปรู๊ฟ (รวมผลงาน)

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ (จิตวิทยาฯ) 2/2014 ด้วยเทคนิคการใช้กระดาษปรู๊ฟ (รวมผลงาน) - วิจัยเรื่อง : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธ...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


วิชาศิลปะ

วิชาศิลปะ - การเรียนการสอนวิชาศิลปะ เรื่องภาพพิมพ์ขูด ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเร...


การบริหารจัดการชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน - วีดีทัศน์การสัมภาษณ์ในหัวข้อ "การบริหารจัดการชั้นเรียน" โดยท่านอาจาร...


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเน...


More วิจัย 5 บท พลศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด