วิจัย 5 บท พลศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วิจัย 5 บท พลศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดิทัศประกอบรายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา ทช31002 ม.ปลาย ตอนที่ 1

วีดิทัศประกอบรายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา ทช31002 ม.ปลาย ตอนที่ 1 - เรื่องที่ 1 ความลับของร่างกาย.


วิจัย บทที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่อง"อวัยวะภายนอกของฉัน"

วิจัย บทที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนเรื่อง"อวัยวะภายนอกของฉัน"


วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui

วิจัยในชั้นเรียน ตาราง9ช่อง By Kunoonui - วิจัยในชั้นเรียน การใช้ตาราง 9 ช่องมาฝึกนักเรียนที่ไม่มีสมาธิในการเร...


SWU365 โครงการผลิตภัณฑ์ โทโมะดาชิ สเปรย์ไล่ยุง

SWU365 โครงการผลิตภัณฑ์ โทโมะดาชิ สเปรย์ไล่ยุง - จัดทำโดย นิสิต ครู สุขศึกษา ชั้นปี3 ,คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ...


CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร

CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร - " โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...


วีดีโอนำเสนองานวิชาสุขศึกษา ชั้นป 6 โรงเรียนวัดนันทาราม 19/11/58

วีดีโอนำเสนองานวิชาสุขศึกษา ชั้นป 6 โรงเรียนวัดนันทาราม 19/11/58


วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี

วิธีการ ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี - หวังว่าตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน หลายร้อยเรื่องนี้ที่ทุกท่านได้ด...


การทำวิจัยในชั้นเรียน part2

การทำวิจัยในชั้นเรียน part2


ห้อง4.นำเสนอผลงานวิจัย 21-3-56

ห้อง4.นำเสนอผลงานวิจัย 21-3-56


สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application

สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application - Health Education for Prathomsuksa 1 (Elementary school) in application software version for tablet. Now is compatible for Android since ver. 1.6 up. Our body ...


มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ


รายการตอบโจทย์ SME 02/07/57 01

รายการตอบโจทย์ SME 02/07/57 01 - รายการตอบโจทย์ SME ออกอากาศ เวลา 20.00-21.00 น. คุณสุทธิพันธ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้...


สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ - ชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย...


MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2015 “Marvelous Night”

MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2015 “Marvelous Night” - MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2015 “Marvelous Night” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค...


ลงพื้นที่สำรวจป่าไม้ ต.โนนโหนน

ลงพื้นที่สำรวจป่าไม้ ต.โนนโหนน - บททุกอย่างเป็นบทสด ไม่มีการเตรียมการอะไรเลย จับกล้องได้ก็ถ่ายเลย..


ปฐมนิเทศชุดวิชา 32725

ปฐมนิเทศชุดวิชา 32725


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


RMU CHANNEL 550514 NEWS

RMU CHANNEL 550514 NEWS - ข่าว นศ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัต...


CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 - CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะ...


การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ (จิตวิทยาฯ) 2/2014 ด้วยเทคนิคการใช้กระดาษปรู๊ฟ (รวมผลงาน)

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ (จิตวิทยาฯ) 2/2014 ด้วยเทคนิคการใช้กระดาษปรู๊ฟ (รวมผลงาน)


More วิจัย 5 บท พลศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)