วิจัย 5 บท ภาษาอังกฤษ ป.3

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

รายงานวิจัยบทที่ 1 5

รายงานวิจัยบทที่ 1 5 รายงานวิจัยบทที่ 1 5

วิจัย

วิจัย วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

editer5-3.png

editer5-3.png ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 5

Editor4-3.png

Editor4-3.png ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่

คลังอีบุคหน้าเขามหาชัย: วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม การเริ่ม ...

คลังอีบุคหน้าเขามหาชัย: วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม การเริ่ม ... บทที่ 3

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน ปั2 และ ปี3 สร้างผลงานวิจัย

งานวิจัย เรื่อง เจตคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ...

งานวิจัย เรื่อง เจตคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ... ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง

random-130123005621-phpapp02- ...

random-130123005621-phpapp02- ... random-130123005621-phpapp02- ...

More วิจัย 5 บท ภาษาอังกฤษ ป.3

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ตื่นมาติว วิชาภาษาอังกฤษ 10 เม.ย. 56

ตื่นมาติว วิชาภาษาอังกฤษ 10 เม.ย. 56


การใช้ Article ในภาษาอังกฤษ ป.3 ตอน 1

การใช้ Article ในภาษาอังกฤษ ป.3 ตอน 1


ครูตู้สอนภาษาไทย ป.3

ครูตู้สอนภาษาไทย ป.3


เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.mpg

เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.mpg


ขั้นตอนการทำวิจัย

ขั้นตอนการทำวิจัย


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1


วิชาระเบียบวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่2 รป.ด.1(6/11)

วิชาระเบียบวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่2 รป.ด.1(6/11)


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4


[ติว TOEIC] ตีแผ่วิชามาร ติวเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC (Part I) : พิชิตโจทย์ TOEIC 6 รูปแบบ TOEIC ที่ไหนดี

[ติว TOEIC] ตีแผ่วิชามาร ติวเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC (Part I) : พิชิตโจทย์ TOEIC 6 รูปแบบ TOEIC ที่ไหนดี


เปิดบ้านงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดบ้านงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล


งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชา อ.อรรณพ

งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชา อ.อรรณพ


บทที่ 2 การนำเสนอสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-3

บทที่ 2 การนำเสนอสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-3


[เรียน TOEIC] ตีแผ่วิชามาร สอบ TOEIC (Part II) : ทำข้อสอบ 52 ข้อ ภายใน 15 นาที เรียน TOEIC ที่ไหนดี

[เรียน TOEIC] ตีแผ่วิชามาร สอบ TOEIC (Part II) : ทำข้อสอบ 52 ข้อ ภายใน 15 นาที เรียน TOEIC ที่ไหนดี


เทคนิคพิชิต CUTEP ด้วยสุดยอดวิชามาร เพิ่มคะแนน Error Detection  -Part I: Introduction

เทคนิคพิชิต CUTEP ด้วยสุดยอดวิชามาร เพิ่มคะแนน Error Detection -Part I: Introduction


งานวิชาดนตรีป2

งานวิชาดนตรีป2


โปรแกรมช่วยสอน ระดับ ป. 2

โปรแกรมช่วยสอน ระดับ ป. 2


เรียนรู้ คำศัพท์ 1,000 คำ อังกฤษ -ไทย

เรียนรู้ คำศัพท์ 1,000 คำ อังกฤษ -ไทย


บทที่ 4 การตกแต่งเอกสาร

บทที่ 4 การตกแต่งเอกสาร


DeScience : งานวิจัยกล้วยกล้วย (19 เมษายน 2557)

DeScience : งานวิจัยกล้วยกล้วย (19 เมษายน 2557)


รายการเซียนธุรกิจ #โรงเรียนกวดวิชา เริ่มต้นอย่างไร? : คุณธเนศ เอื้ออภิธร ผู้ก่อตั้ง Enconcept

รายการเซียนธุรกิจ #โรงเรียนกวดวิชา เริ่มต้นอย่างไร? : คุณธเนศ เอื้ออภิธร ผู้ก่อตั้ง Enconcept


More วิจัย 5 บท ภาษาอังกฤษ ป.3

Google+ (click here to hide/see results)