วิจัย 5 บท ภาษาไทย

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

บรรยายพิเศษ สภาอาจารย์ รร.จปร.

บรรยายพิเศษ สภาอาจารย์ รร.จปร.

บรรยายพิเศษ สภาอาจารย์ รร.จปร. โดยราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน 2552

บรรยายพิเศษ สภาอาจารย์ รร.จปร. โดยราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน 2552

บรรยายพิเศษ สภาอาจารย์ รร.จปร.

บรรยายพิเศษ สภาอาจารย์ รร.จปร.

More วิจัย 5 บท ภาษาไทย

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การนำเสนอหัวข้อเรื่อง การเขียนเค้าโครงการวิจัย

การนำเสนอหัวข้อเรื่อง การเขียนเค้าโครงการวิจัย - โดย...นางสาวปิยดา เขื่อนเชียงสา รหัสนักศึกษา 541166031 (AJ) โปรแกรมวิชา ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี *** สื่อนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ...


การเขียนบทความวิจัยฯ โดย ดร.วสุ ปฐมอารีย์ 1/6

การเขียนบทความวิจัยฯ โดย ดร.วสุ ปฐมอารีย์ 1/6 - "การเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" วันที่ 5 -- 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ...


การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตอนที่ 1

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตอนที่ 1 - สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ใ...


บทที่5 การเขียน บทความ บทวิจารณ์

บทที่5 การเขียน บทความ บทวิจารณ์ - 2014602 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ Thai Presentation by Computer บทที่5 การเขียน บทความ บทวิจารณ์ - การเขียนบทความแสดงความ คิดเห็น ...


ไม้กฤษณา กรรมวิธีเฉพาะ บทสัมภาษณ์ พีระพันธุ์  วิจิตรพันธุ์ (ภาษาไทย)

ไม้กฤษณา กรรมวิธีเฉพาะ บทสัมภาษณ์ พีระพันธุ์ วิจิตรพันธุ์ (ภาษาไทย) - ผลงานการค้นคว้าและวิจัยกว่า 30 ปี การใช้ชีวิตในป่าทั้งไทยและต่างประเทศ พีระพันธุ์ วิจิตรพันธุ์ เจ้าของสิทธิบัตรเทคนิคการหลั่งสารกฤษณาที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ...


บทที่ 1 รู้จัก Microsoft Word 2007

บทที่ 1 รู้จัก Microsoft Word 2007 - VDO นี้ใช้ในการวิจัยในชั้น เรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยโปรแกรม Edmodo เรื่อง Microsoft Word ระดับชั้นมัธยมศึกษาป...


ตัวอย่างบทที่ 4.MOV

ตัวอย่างบทที่ 4.MOV - ตัวอย่างงานวิจัยที่วิเคราะห์ โดยคุณวัฒน์.


บทที่ 9 การทำจดหมายเวียน

บทที่ 9 การทำจดหมายเวียน - VDO นี้ใช้ในการวิจัยในชั้น เรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยโปรแกรม Edmodo เรื่อง Microsoft Word ระดับชั้นมัธยมศึกษาป...


บทสรุป resident evil 3 [Part 5] Thai

บทสรุป resident evil 3 [Part 5] Thai - บทสรุป resident evil 3 Thai Part 5 เนื้อเรื่องตอนนี้ เป็นการเล่นอีกตัวละครคือ คาลอส เพื่อไปยังโรงพยาบาล หาวัคซีนมารักษาจิล เมื่อจิลฟื้นก็พบกับเนเมซิสร่างสอง ...


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(ภาษาอังกฤษ) บทที่1

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(ภาษาอังกฤษ) บทที่1 - จันทบุรี English eLearning.


C23-คำภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้สับสน 1

C23-คำภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้สับสน 1 - เชิญอ่านบทความที่เป็นความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ThaiBizSolutions.com/ มีหลายคำในภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลมาเป็นภาษาไทย โดยใช้คำแปลเหมือน...


เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word ที่สามารถแยกส่วนเลขหน้าของสารบัญและตัวเนื้อหา

เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word ที่สามารถแยกส่วนเลขหน้าของสารบัญและตัวเนื้อหา - เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word เช่นการใส่เลขโรมันในส่วนสารบัญจากปกหน้า แล้วมาเริ่มหน้า 1 ที่บทแรก รวมถึงการกำหนดให้ไม่พิมพ์เลขหนึ่งที่หน้าแรกแต่ให้เริ่มพิมพ์เลขส...


010453 เขียนบทความ 001 mpg

010453 เขียนบทความ 001 mpg - กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ขึ้นในหัวข้อ การเข...


งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ - งานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกสอน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ TGT (Teams-Games-Tournaments) ...


VDO2 เทคนิคการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย

VDO2 เทคนิคการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย


แว่วเสียงสวรรค์ เล่ม1 ทั้งฉบับ.mp4

แว่วเสียงสวรรค์ เล่ม1 ทั้งฉบับ.mp4 - หากเปิดฟังไม่ได้ สามารถฟังจากอีกเว็บไซต์ หรือดาว์นโหลดไปฟัง ติดตามเสียงอ่านทุกเรื่องโดยโจโฉได้ทั้งหมดที่ http://www.jozho.net/index.php?mo=3&art=128296 จัดทำ...


สัมมนาทางภาษาไทย 1

สัมมนาทางภาษาไทย 1 - เรื่อง "การสอนวรรณคดีไทยให้สนุกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย" โดยนักศึกษาสาขาภาษาไทยชั้นปีที่ ๔ (ค.บ.ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕...


วิจัยในชั้นเรียนpart1

วิจัยในชั้นเรียนpart1


บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part14

บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัย part14 - บรรยายพิเศษ "การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยแบบผสมผสาน" โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ห้อง 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS1) ...


สถิติ  บทที่ 5

สถิติ บทที่ 5


More วิจัย 5 บท ภาษาไทย

Sites (click here to hide/see results)

More วิจัย 5 บท ภาษาไทย ..

Google+ (click here to hide/see results)