วิจัย 5 บท ภาษาไทย

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วิจัย 5 บท ภาษาไทย

Images (click here to hide/see results)

รายงานวิจัยบทที่ 1 5

รายงานวิจัยบทที่ 1 5 รายงานวิจัยบทที่ 1 5

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท

ตัวอย่างบทที่ 1 (CAI) เรื่อง

ตัวอย่างบทที่ 1 (CAI) เรื่อง ตัวอย่างบทที่ 1 (CAI)

ตัวอย่างบทที่ 1 งาน

ตัวอย่างบทที่ 1 งาน ตัวอย่างบทที่ 1

ทำ CAI, ครูชำนาญการพิเศษ,ครูเชี่ยวชาญ, งานวิจัย, วิจัย 5 บท ...

ทำ CAI, ครูชำนาญการพิเศษ,ครูเชี่ยวชาญ, งานวิจัย, วิจัย 5 บท ... ตัวอย่างผลงาน วิชา ภาษาไทย

เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน: ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ...

เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน: ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ... เข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บท

วิจัย

วิจัย วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

random-130123005621-phpapp02- ...

random-130123005621-phpapp02- ... random-130123005621-phpapp02- ...

More วิจัย 5 บท ภาษาไทย

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การนำเสนอหัวข้อเรื่อง การเขียนเค้าโครงการวิจัย

การนำเสนอหัวข้อเรื่อง การเขียนเค้าโครงการวิจัย - โดย...นางสาวปิยดา เขื่อนเชียงสา รหัสนักศึกษา 541166031 (AJ) โปรแกรมวิชา ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี *** สื่อนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ...


ตื่นมาติว วิชาภาษาอังกฤษ 10 เม.ย. 56

ตื่นมาติว วิชาภาษาอังกฤษ 10 เม.ย. 56 - วันพุธ : วิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์พี่ลูกกอล์ฟ เจ้าของสถาบันและอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ สถาบัน Angkriz หัวข้อติว : Angkriz Front Row 2013 EP1 แนะแนวอาชีพ : วิจัยสิ่ง...


การเขียนรายงานการวิจัย วิชา 100500 ผศ ดร ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

การเขียนรายงานการวิจัย วิชา 100500 ผศ ดร ฤตินันท์ สมุทร์ทัย - การเขียนรายงานการวิจัย วิชา 100500 Educational Research for Learning Management Development โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย คณะศึกษาศาสตร์ ...


วิธีการลงโปรมแกรม SPSS 17 ในวิชาสถิตงานวิจัย

วิธีการลงโปรมแกรม SPSS 17 ในวิชาสถิตงานวิจัย - https://www.mediafire.com/?8gr632axl9rzbdx download โปรแกรม spss17 ได้ที่นีนะครับ.


เปรียบเทียบงานวิจัยในชั้นเรียน

เปรียบเทียบงานวิจัยในชั้นเรียน - เรื่องที่ 1 ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง เรื่องที่ 2 การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์ สิทธิโชค.


โฆษณาโรงเรียนกวดวิชาบ้านติวเตอร์ BTT

โฆษณาโรงเรียนกวดวิชาบ้านติวเตอร์ BTT - โรงเรียนกวดวิชาบ้านติวเตอร์สุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 , ประถมศึกษา 1-6 และมัธยมศึกษา 1-3 วิชาที่เปิดสอนคือ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - ภาษาไท...


รายงาน  เรื่อง  การเขียนรายงานการวิจัย

รายงาน เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัย - นางสาวนลินี สุวรรณโภค รหัสนักศึกษา 541166063 หมู่เรียน AK นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิชาRE4201 การวิจัยเพื่อพ...


สอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 5

สอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 5 - คำอธิบาย.


สรุปเนื้อหารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สรุปเนื้อหารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - สรุปเนื้อหารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 2.1 ปีการศึกษา 2556.


เทคนิคพิชิต CUTEP ด้วยสุดยอดวิชามาร เพิ่มคะแนน Error Detection  -Part I: Introduction

เทคนิคพิชิต CUTEP ด้วยสุดยอดวิชามาร เพิ่มคะแนน Error Detection -Part I: Introduction - VDO ชุด "เทคนิคพิชิต CUTEP ด้วยสุดยอดวิชามาร เพิ่มคะแนน Error Detection แบ่งเป็น 3 Part ดังนี้ Part I: Introduction http://www.youtube.com/watch?v=hTSZWBPpMC.


บทที่5 การเขียน บทความ บทวิจารณ์

บทที่5 การเขียน บทความ บทวิจารณ์ - 2014602 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ Thai Presentation by Computer บทที่5 การเขียน บทความ บทวิจารณ์ - การเขียนบทความแสดงความ คิดเห็น - การเขียนบทวิจารณ...


เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว  ตอน  การจัดการขยะบริเวณชุุมชนลำน้ำเข็ก

เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว ตอน การจัดการขยะบริเวณชุุมชนลำน้ำเข็ก - เปิดโลกวิจัยสไตล์แจ๋วแหวว ตอน การจัดการขยะบริเวณชุุมชนลำน้ำเข็ก เป็นผลงานวิจัยของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่...


ตื่นมาติว  วิชาคณิตศาสตร์ 19 ก.พ.56

ตื่นมาติว วิชาคณิตศาสตร์ 19 ก.พ.56 - วันอังคาร : วิชาคณิตศาสตร์ ครูพี่เจด เจ้าของสถาบันและครูสอนคณิตศาสตร์สถาบัน Allright หัวข้อติว : เรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น หัวข้อ การจัดเรียงสิ่งของ ดา...


นำเสนอบทเพลง My Love

นำเสนอบทเพลง My Love - โดย...นางสาวปิยดา เขื่อนเชียงสา รหัสนักศึกษา 541166031 (AJ) โปรแกรมวิชา ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี *** สื่อนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ...


บทที่ 1 รู้จัก Microsoft Word 2007

บทที่ 1 รู้จัก Microsoft Word 2007 - VDO นี้ใช้ในการวิจัยในชั้น เรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยโปรแกรม Edmodo เรื่อง Microsoft Word ระดับชั้นมัธยมศึกษาป...


the show cover by Prieo & Palm

the show cover by Prieo & Palm - นางสาวสาวิตรี บุญแรง รหัสนักศึกษา 541166069 หมู่เรียน AK นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิชาRE4201 การวิจัยเพื่อพั...


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิเมชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การค้นคว้าวิจัยงานคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดทำโดย อิทธิเช...


ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย - ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย เป็นอีกหนึ่งภาควิชาที่น่าสนใจ ซึ่งต้องมีการเรียนการสอนอะไรกันบ้าง มาติดตามสมกันค่ะ.


การหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1/E2

การหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1/E2 - นางสาวพัชรินทร์ จักแก้ว รหัส 541166011 วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ Sec.AJ วิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของอาจารย์ ดร.ประเวศ เวชชะ.


หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - จัดทำโดย นางสาวกฤติยาภรณ์ พันธุ 54112520003 นางสาวกรรวิ ไพรฤทธิ์ 54112520012 นายณัฐพงศ์ คงนวล 54112520032 รายวิชา ศิลปะการนำเสนอ ...


More วิจัย 5 บท ภาษาไทย

Sites (click here to hide/see results)

More วิจัย 5 บท ภาษาไทย ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต