วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์ ป.5

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

รายงานวิจัยบทที่ 1 5

รายงานวิจัยบทที่ 1 5 รายงานวิจัยบทที่ 1 5

คลังอีบุคหน้าเขามหาชัย: วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม การเริ่ม ...

คลังอีบุคหน้าเขามหาชัย: วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม การเริ่ม ... วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทาง

วิจัย

วิจัย วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท

ทำ CAI, ครูชำนาญการพิเศษ,ครูเชี่ยวชาญ, งานวิจัย, วิจัย 5 บท, บทเรียน

ทำ CAI, ครูชำนาญการพิเศษ,ครูเชี่ยวชาญ, งานวิจัย, วิจัย 5 บท, บทเรียน ตัวอย่างผลงาน วิชา วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โค

ตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โค เข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บท

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5

More วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์ ป.5

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ขั้นตอนการทำวิจัย

ขั้นตอนการทำวิจัย


คมชัดลึก แฉวิจัย Tosion Field พลังสุญตา    สูญเงินชาติ

คมชัดลึก แฉวิจัย Tosion Field พลังสุญตา สูญเงินชาติ


การทดลองวิทย์ ป.4-6

การทดลองวิทย์ ป.4-6


คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (Uncut) (บูรณาการ)

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (Uncut) (บูรณาการ)


ทดลองวิทยาศาสตร์ ป. 6

ทดลองวิทยาศาสตร์ ป. 6


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1


โปรแกรมช่วยสอน ระดับ ป. 2

โปรแกรมช่วยสอน ระดับ ป. 2


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 3

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 3


VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน

VDO สรุปวิจัยในชั้นเรียน


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4


สัมภาษณ์พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ : นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภายใต้รัฐบาลทหาร

สัมภาษณ์พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ : นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภายใต้รัฐบาลทหาร


cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


t-test by SPSS

t-test by SPSS


คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (15 นาที) (บูรณาการ)

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (15 นาที) (บูรณาการ)


ครูตู้สอนภาษาไทย ป.3

ครูตู้สอนภาษาไทย ป.3


เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ (กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์) - KS1/2 Science : Practically Science

เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ (กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์) - KS1/2 Science : Practically Science


Science Space: การเมืองกับธรรมาภิบาลของวิทยาศาสตร์ไทย

Science Space: การเมืองกับธรรมาภิบาลของวิทยาศาสตร์ไทย


แนะนำการทอลองในห้องห้องแลปเบื้องต้น

แนะนำการทอลองในห้องห้องแลปเบื้องต้น


ไขปมคดีปริศนาด้วยคณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์) - Lesson on a Plate : Murder Mystery Math

ไขปมคดีปริศนาด้วยคณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์) - Lesson on a Plate : Murder Mystery Math


More วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์ ป.5

Google+ (click here to hide/see results)