วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

รายงานวิจัยบทที่ 1 5

รายงานวิจัยบทที่ 1 5 รายงานวิจัยบทที่ 1 5

ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์

ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้จัดทำ

วิจัย

วิจัย วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

เค้า

เค้า ดาวน์โหลด

เค้าโครง

เค้าโครง เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา

คลังอีบุคหน้าเขามหาชัย: วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม การเริ่ม ...

คลังอีบุคหน้าเขามหาชัย: วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม การเริ่ม ... บทที่ 1 บทนำ

รายงานการวิจัยชั้นเรียน | Kru Ding Social

รายงานการวิจัยชั้นเรียน | Kru Ding Social บทที่๑ – บทที่๕

More วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิจัยศึกษาวิถีชีวิตนายหนังตะลุงในยุคปัจจุบัน

วิจัยศึกษาวิถีชีวิตนายหนังตะลุงในยุคปัจจุบัน - วิดีโอนี้เป็นการรวมภาพในการลงพื้นที่วิจัย เรื่ิอง ศึกษาวิถีชีวิตนายหนังตะลุงในยุคปัจจุบัน วิชา ท้องถิ่นศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษ...


วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ - การพัฒนาชุดการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา หน่วยสาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในมาตราฐาน ส 1.1 ตัวชี้วัดที่ 3/4 ของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเ...


สอนสังคมวิจัย

สอนสังคมวิจัย


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด็กเพลิดเพลินกับการเรียนในรูปแบบของเกมส์มัิลติมีเดีย ที่มีภาพสมจริง พร้อมเสียง.


สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power

สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power - รายการนี้จะพาไปดูหัวใจสำคัญ 4 ประการ ของการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ที่โรงเรียนประถมนอร์ทแชเพิล ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรัชญาสำหรับเด็ก สภ...


ป๊อบ แนะนำตัว RE4201

ป๊อบ แนะนำตัว RE4201 - นายปรัชญา อังคุตรานนท์ รหัส 541171027 Section AH โปรแกรมวิชา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รหัสวิชา...


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิเมชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การค้นคว้าวิจัยงานคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดทำโดย อิทธิเช...


สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (กลุ่มสาระฯ: บูรณาการ) - Inspirations : Pupils as Researchers

สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (กลุ่มสาระฯ: บูรณาการ) - Inspirations : Pupils as Researchers - โรงเรียนประถมศึกษาซัมมารี วิกตอเรีย เมืองบาร์โรว์-อิน-เฟอร์เนส ประเทศอังกฤษ ตั้งชมรมวิจัยหลังเลิกเรียน เพื่อสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับการทำการวิจัยที่มีเหตุผล และเช...


ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ.


นำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 8 โดยนางสาวปนัดดา  สมานจิตร

นำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 8 โดยนางสาวปนัดดา สมานจิตร - ผู้ชนะเลิศการนำเสนอบทความผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 อาคาร 37 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.


วิชาพระพุทธศาสนา ม.๑/๑

วิชาพระพุทธศาสนา ม.๑/๑ - ห้องจริยะ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่.


ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง

ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง - วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาส.


Franchise โรงเรียนกวดวิชา มาแรง!

Franchise โรงเรียนกวดวิชา มาแรง! - โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยอุดมกาณ์ของผู้บริหารและความร่วมมือของทีมครูคุณภาพ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพท...


MK212บทที่5การแบ่งส่วนการตลาดและการตลาดเป้าหมายนางสาว รจเรข ท่าสงID1560200378No.24Sec6121

MK212บทที่5การแบ่งส่วนการตลาดและการตลาดเป้าหมายนางสาว รจเรข ท่าสงID1560200378No.24Sec6121


งานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองเปรมประชากร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม

งานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองเปรมประชากร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม - น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวันแล้ว น้ำยังมีบทบาทสูงในการรังสรรค์อารยะธรรมความมั่น คงและมั่งคั่งของสังคม...


วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ประจำวันที่ 12  มิถุนายน 2557

วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2557 - PLMS e-Learning "เรียนรู้กับปัญญาภิวัฒน์ เรียนง่ายเเค่คลิก" VDO การสอนนี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่หวังผลใดๆ เชิงพาณิชย์ ติดต่อ เเผนกเทคโนโลยีการศึกษา วิทย...


ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้

ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้ - บทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จัดทำโดย นางสาวพรสวรรค์ เหมืองทอง รหัส 541171047 นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วีดีโอนี้เป็นส่วนหน...


บทที่7 แนวคิดการสร้างองค์ความรู้

บทที่7 แนวคิดการสร้างองค์ความรู้


สื่อแหลมผักเบี้ย.mpg

สื่อแหลมผักเบี้ย.mpg - เป็นสื่อที่เกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนี่องมาจากพระราชดำริ โดยสื่อเรื่องนี้จะเน้นเรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยกลไกทางธรรมชาติโด...


สถาบันทางสังคม ครูติ้ว ครูดาว

สถาบันทางสังคม ครูติ้ว ครูดาว


More วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด