วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Images (click here to hide/see results)

รายงานวิจัยบทที่ 1 5

รายงานวิจัยบทที่ 1 5 รายงานวิจัยบทที่ 1 5

ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์

ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้จัดทำ

3.jpg

3.jpg 3.jpg

เค้า

เค้า ดาวน์โหลด

วิจัย

วิจัย วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน

คลังอีบุคหน้าเขามหาชัย: วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม การเริ่ม ...

คลังอีบุคหน้าเขามหาชัย: วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม การเริ่ม ... บทที่ 1 บทนำ

วิธีค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - *เว็บไซต์การเรียนรู้ ...

วิธีค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - *เว็บไซต์การเรียนรู้ ... เข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บท

วิทยานิพนธ์ 5 บท (ย่อ) - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โค

วิทยานิพนธ์ 5 บท (ย่อ) - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โค บทที่ 3

More วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วีดีโอการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ - การพัฒนาชุดการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา หน่วยสาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในมาตราฐาน ส 1.1 ตัวชี้วัดที่ 3/4 ของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเ...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด็กเพลิดเพลินกับการเรียนในรูปแบบของเกมส์มัิลติมีเดีย ที่มีภาพสมจริง พร้อมเสียง.


สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power

สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ) - KS1-2 Citizenship : Pupil Power - รายการนี้จะพาไปดูหัวใจสำคัญ 4 ประการ ของการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ที่โรงเรียนประถมนอร์ทแชเพิล ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรัชญาสำหรับเด็ก สภ...


สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (กลุ่มสาระฯ: บูรณาการ) - Inspirations : Pupils as Researchers

สร้างเด็กเป็นนักวิจัย (กลุ่มสาระฯ: บูรณาการ) - Inspirations : Pupils as Researchers - โรงเรียนประถมศึกษาซัมมารี วิกตอเรีย เมืองบาร์โรว์-อิน-เฟอร์เนส ประเทศอังกฤษ ตั้งชมรมวิจัยหลังเลิกเรียน เพื่อสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับการทำการวิจัยที่มีเหตุผล และเช...


ป๊อบ แนะนำตัว RE4201

ป๊อบ แนะนำตัว RE4201 - นายปรัชญา อังคุตรานนท์ รหัส 541171027 Section AH โปรแกรมวิชา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รหัสวิชา...


หน่วยการเรียนที่ ๔ บทที่ ๒ มารยาทชาวพุทธ วิชาพระพุทธศาสนา ป.๖/๑

หน่วยการเรียนที่ ๔ บทที่ ๒ มารยาทชาวพุทธ วิชาพระพุทธศาสนา ป.๖/๑ - หน่วยการเรียนที่ ๔ บทที่ ๒ มารยาทชาวพุทธ วิชาพระพุทธศาสนา ป.๖/๑ ใช้วิดีโอเป็นสื่อในการสอน วิดีโออาจจะไม่ต่อเนื่อง เป็นการให้เห็นการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ณ ห้...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ตอนที่ 1

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ตอนที่ 1 - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ตอนที่ 1 http://www.vdolearning.com/vdotutor/science-1.


Franchise โรงเรียนกวดวิชา มาแรง!

Franchise โรงเรียนกวดวิชา มาแรง! - โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยอุดมกาณ์ของผู้บริหารและความร่วมมือของทีมครูคุณภาพ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพท...


ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยป.ตรี - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ.


นำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 8 โดยนางสาวปนัดดา  สมานจิตร

นำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 8 โดยนางสาวปนัดดา สมานจิตร - ผู้ชนะเลิศการนำเสนอบทความผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 อาคาร 37 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.


MK212บทที่5การแบ่งส่วนการตลาดและการตลาดเป้าหมายนางสาว รจเรข ท่าสงID1560200378No.24Sec6121

MK212บทที่5การแบ่งส่วนการตลาดและการตลาดเป้าหมายนางสาว รจเรข ท่าสงID1560200378No.24Sec6121


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิเมชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การค้นคว้าวิจัยงานคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดทำโดย อิทธิเช...


วิชาพระพุทธศาสนา ม.๑/๑

วิชาพระพุทธศาสนา ม.๑/๑ - ห้องจริยะ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่.


คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ในชุมชน : Parish People (สังคมฯ)

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ในชุมชน : Parish People (สังคมฯ) - การเรียนรู้ในชุมชนทำได้จริง และไม่ได้ยากอย่างที่คิด แถมยังทำให้สาระหน้าที่พลเมืองที่แสนน่าเบื่อมีชีวิต จับต้องได้ และน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆ อีกด้วย มาร่วมรับ...


งานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองเปรมประชากร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม

งานวิจัยเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองเปรมประชากร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม - น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวันแล้ว น้ำยังมีบทบาทสูงในการรังสรรค์อารยะธรรมความมั่น คงและมั่งคั่งของสังคม...


เรียนรู้การทำวิจัย ตอนที่ 4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 5M ของการวิจัย

เรียนรู้การทำวิจัย ตอนที่ 4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 5M ของการวิจัย - ลิขสิทธิ์ ดร.วรพล (อัฏฐิพล) พรสิทธิ์ หรือ Dr.nuy หรือ Mr.nuy โดยสร้างสรรค์ขึ้นเองทั้งหมด เผยแพร่บน YouTube ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 01...


ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้

ลักษณะภูมิศาสตร์ภาคใต้ - บทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จัดทำโดย นางสาวพรสวรรค์ เหมืองทอง รหัส 541171047 นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วีดีโอนี้เป็นส่วนหน...


ครูตู้สอนภาษาไทย ป.3

ครูตู้สอนภาษาไทย ป.3 - ตัวอย่างการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยป.3 จาก dltv.


สถาบันทางสังคม ครูติ้ว ครูดาว

สถาบันทางสังคม ครูติ้ว ครูดาว


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 3

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 3 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.3 ในเด็กเพลิดเพลินกับการเรียนในรูปแบบของเกมส์มัิลติมีเดีย ที่มีภาพสมจริง พร้อมเสียง.


More วิจัย 5 บท สังคมศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More วิจัย 5 บท สังคมศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต