วิทยฐานะครูชํานาญการเกณฑ์ใหม่

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สพฐ.สั่งชะลอจ่ายเงินตกเบิกวิทยฐานะ "กลุ่มได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 ต.ค ...

สพฐ.สั่งชะลอจ่ายเงินตกเบิกวิทยฐานะ "กลุ่มได้รับคำสั่งตั้งแต่ 1 ต.ค ... ที่มา

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

เริ่มแล้ว! ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ รุ่นใหม่ เปิดยื่น 17 เม.ย ...

เริ่มแล้ว! ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ รุ่นใหม่ เปิดยื่น 17 เม.ย ... ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์คู่มือการประเมิน

กางหลักเกณฑ์การเยียวยาครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กางหลักเกณฑ์การเยียวยาครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กางหลักเกณฑ์การเยียวยาครูฯ

ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.ชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ เยียวยา การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญ ...

ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.ชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ เยียวยา การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญ ... ว5/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการ

เว็บบล็อกเพื่อการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู | โดย ธนเดช วิไล

เว็บบล็อกเพื่อการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู | โดย ธนเดช วิไล 3

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ ...

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ ... (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.

More วิทยฐานะครูชํานาญการเกณฑ์ใหม่

Posts You may Like

Sites (click here to hide/see results)

More วิทยฐานะครูชํานาญการเกณฑ์ใหม่ ..

Google+ (click here to hide/see results)