วิทยฐานะครูชํานาญการเกณฑ์ใหม่

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

การนับระยะเวลาในการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ "ครูชำนาญการ"

การนับระยะเวลาในการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ "ครูชำนาญการ" ภาพเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาค้นคว้า ครู

รายงานการศึกษาค้นคว้า ครู รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญ

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ ว13/2556 หลักเกณฑ์การทำผลงาน

อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ชมเอกสารทั้งหมด คลิก

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ ...

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ ... (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย รายชื่อนักศึกษา

ก.ค.ศ.อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ...

ก.ค.ศ.อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ... อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

More วิทยฐานะครูชํานาญการเกณฑ์ใหม่

Posts You may Like

Sites (click here to hide/see results)

More วิทยฐานะครูชํานาญการเกณฑ์ใหม่ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต