วิทยฐานะครูโคราช

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โคราช ครูตบนักเรียนวอนสังคมเข้าใจ

โคราช ครูตบนักเรียนวอนสังคมเข้าใจ - สำหรับกรณีที่เกิดขึ้น ล่าสุดทางโรงเรียนได้เปิดแถลงข่าว โดยระบุว่าเห...


VTR ครูสังเวียน  วัฒนา

VTR ครูสังเวียน วัฒนา - VTR ครูสังเวียน วัฒนา ครู วิทยฐาน ครูชำนาญการ ใช้ในการนำเสนอผลงานเพื่อข...


นิทาน Stop Motion รักษ์บ้านเกิด สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ฉบับเผยแพร่)

นิทาน Stop Motion รักษ์บ้านเกิด สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ฉบับเผยแพร่) - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จัดทำโดย นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน ตำแหน่ง ครูวิ...


ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - ตัวอย่างวิดีทัศน์นำเสนอผลงานและประวัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อข...


ดร. กิตติกร  คัมภีรปรีชา  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ คศ. 5 (ระดับซี 10)

ดร. กิตติกร คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ คศ. 5 (ระดับซี 10) - ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 (ระดับ...


นำเสนอประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ"นางกมลศรี สวัสดี"

นำเสนอประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ"นางกมลศรี สวัสดี" - นำเสนอประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษของนางกมลศรี สวัส...


ประชุมปฏิบัติการเตรียมเอกสารรับการเป็นเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13)ตอนที่ 2

ประชุมปฏิบัติการเตรียมเอกสารรับการเป็นเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13)ตอนที่ 2 - การประชุมปฏิบัติการเตรียมเอกสารรับการประเมินวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ (ว.13)...


การเตรียมเอกสารการรับการประเมิน (ว.13)ตอนที่ 1

การเตรียมเอกสารการรับการประเมิน (ว.13)ตอนที่ 1 - การประชุมปฏิบัติการเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว....


นำเสนอผลงานวิทยฐานะครูชำนาญการ(ครูเทศบาลเมืองชุมแพ)

นำเสนอผลงานวิทยฐานะครูชำนาญการ(ครูเทศบาลเมืองชุมแพ)


ประชุมปฏิบัติการเตรียรมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13)ตอนที่ 4

ประชุมปฏิบัติการเตรียรมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13)ตอนที่ 4 - การประชุมปฏิบัติการเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว....


ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ - โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับกา...


การประชุมปฏิบัติการเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13)ตอนที่ 3

การประชุมปฏิบัติการเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13)ตอนที่ 3 - การประชุมปฏิบัติการเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว....


ประเมินครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ..คศ.3

ประเมินครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ..คศ.3


เกษียณอายุราชการ ครูประสงค์ เข็มเพชร วันที่ 1 ธันวาคม 2559

เกษียณอายุราชการ ครูประสงค์ เข็มเพชร วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - เกษียณอายุราชการ นายประสงค์ เข็มเพชร ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ...


นำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12

นำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12 - งานนำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12 นางอำพร สุเรรัมย์ ครู คศ.1 โรงเรียนจตุรา...


ประชุมปฏิบัติการเตรียรมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13)ตอนที่ 5

ประชุมปฏิบัติการเตรียรมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13)ตอนที่ 5 - การประชุมปฏิบัติการเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว....


เพลงพม่าเห่ เถา ทางครูมนตรี ตราโมท

เพลงพม่าเห่ เถา ทางครูมนตรี ตราโมท - รายวิชาปี่พาทย์ 4 รหัสวิชา ศ 32210 กลุ่มสาระวิชาปี่พาทย์ สำหรับนักเรียนระ...


วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 12-15 ก.ย. 2555

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 12-15 ก.ย. 2555 - การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง...


ประเมินวิทยฐานะครูปัญญา

ประเมินวิทยฐานะครูปัญญา


งานนำเสนอวิทยฐานะด้านที่12

งานนำเสนอวิทยฐานะด้านที่12 - งานนำเสนอวิทยฐานะ คศ. 3 ด้านที่12 นางรัชดาภรณ์ ทำสวน ครูโรงเรียนจตุราษฎ...


More วิทยฐานะครูโคราช

Google+ (click here to hide/see results)