วิทยฐานะครูโคราช

Search Media :
powered by

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิดีทัศน์แนะนำตัว...สำหรับตรวจ ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ (ด้าน 1-2) ไม้เรียวหนุ่ม...โคราช - YouTube

วิดีทัศน์แนะนำตัว...สำหรับตรวจ ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ (ด้าน 1-2) ไม้เรียวหนุ่ม...โคราช - YouTube


นำเสนอวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - YouTube

นำเสนอวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - YouTube


ประเมินชำนาญการพิเศษ จริง จริง - YouTube

ประเมินชำนาญการพิเศษ จริง จริง - YouTube


นำเสนอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้าน 1 2 นางภัทรานิษฐ์ ธนะเธียรนันท์ - YouTube

นำเสนอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้าน 1 2 นางภัทรานิษฐ์ ธนะเธียรนันท์ - YouTube


ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร้องผู้ว่าอุดรฯครูทำโทษโหด - YouTube

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร้องผู้ว่าอุดรฯครูทำโทษโหด - YouTube


ประเมินเลื่อนวิทยฐานะลาวัลย์ - YouTube

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะลาวัลย์ - YouTube


แนะนำตัว ชำนาญการ.wmv - YouTube

แนะนำตัว ชำนาญการ.wmv - YouTube


การประเมินผลงานดีเด่น รางวัลคุรุสภา ประเภทครู(เข็มทองคำ) 2556 - YouTube

การประเมินผลงานดีเด่น รางวัลคุรุสภา ประเภทครู(เข็มทองคำ) 2556 - YouTube


More วิทยฐานะครูโคราช

Google+ (click here to hide/see results)