วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

โรงเรียนศรีแสงธรรม Sisaengtham School

โรงเรียนศรีแสงธรรม Sisaengtham School

Thailand Biotech

Thailand Biotech

Our Hope to future bright. Super Board ของรัฐวิสาหกิจ ที่ตกใจมากที่สุดคือ คุณปั้น บัณฑูล ล่ำซำ จาก Kbank อยู่ในคณะนี้ด้วย และ อ.ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ใหญ่ในวงการไอที ผมมั่นใจว่าประเทศไทย ต้องดีและเติบโตขึ้นไป

Our Hope to future bright. Super Board ของรัฐวิสาหกิจ ที่ตกใจมากที่สุดคือ คุณปั้น บัณฑูล ล่ำซำ จาก Kbank อยู่ในคณะนี้ด้วย และ อ.ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ใหญ่ในวงการไอที ผมมั่นใจว่าประเทศไทย ต้องดีและเติบโตขึ้นไป

เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

14-15 ตุลาคม 2014 สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (‪#‎สวทน‬.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ STI White Paper ณ สำนักงาน สวทน. ชั้น 14 จามจุรีแสควร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนเช

14-15 ตุลาคม 2014 สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (‪#‎สวทน‬.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ STI White Paper ณ สำนักงาน สวทน. ชั้น 14 จามจุรีแสควร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนเช

สวทน. ส่งปฏิบัติการเชื่อมโลกด้วย ”การทูตวิทยาศาสตร์” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

สวทน. ส่งปฏิบัติการเชื่อมโลกด้วย ”การทูตวิทยาศาสตร์” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

At สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

At สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

More วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เชียร์ลีดเดอร์ NSTRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

เชียร์ลีดเดอร์ NSTRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 - เชียร์ลีดเดอร์ NSTRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 รุ่น 39 1 ความสำเร็จ ของช...


แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. - แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_RMUTT_Mss

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_RMUTT_Mss - ผลงานที่เผยแพร่ทาง MSS Cable TV. ช่วงพูดคุยกับดาว.


กองเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มรภ.สงขลา

กองเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา


96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่1

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่1


นศ. ม.อุบลฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 1 ใน 14 โครงการ “ปัญญาชน คนทำดี”

นศ. ม.อุบลฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 1 ใน 14 โครงการ “ปัญญาชน คนทำดี” - มูลนิธิเอสซีจี (SCG) ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากมายหลาก...


MU Link : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา@ มหิดล

MU Link : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา@ มหิดล - กีฬา ๆ เป็นยาวิเศษฮาไฮ้ ๆ ได้ยินเพลงแบบนี้งานนี้พี่ฟรอยด์พร้อมน้อง...


(VRU)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(VRU)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...


96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่2

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่2


แนวทางการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน...


เชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ร.กพ.2556

เชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ร.กพ.2556 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 2556 บันทึกโดย โสตทัศนวัส...


ผู้เข้าประกวดดาว เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556

ผู้เข้าประกวดดาว เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556


สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง - 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก คือเป้าหมายในอีก 20 ปีของสถาบันวิทยาศ...


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - สอบถามข้อมูลที่ Muttonbunnoi57@Gmail.com.


แนะนำหลักสูตร โดย ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.

แนะนำหลักสูตร โดย ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ดาวเดือน 2556 NRRU

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ดาวเดือน 2556 NRRU


โซนนิ่งเกษตร: จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างไร (2/9)

โซนนิ่งเกษตร: จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างไร (2/9) - การเสวนาเรื่อง โซนนิ่งเกษตร: จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มราย...


แนะนำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนะนำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - แนะนำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.


More วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด