วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Our Hope to future bright. Super Board ของรัฐวิสาหกิจ ที่ตกใจมากที่สุดคือ คุณปั้น บัณฑูล ล่ำซำ จาก Kbank อยู่ในคณะนี้ด้วย และ อ.ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ใหญ่ในวงการไอที ผมมั่นใจว่าประเทศไทย ต้องดีและเติบโตขึ้นไป

Our Hope to future bright. Super Board ของรัฐวิสาหกิจ ที่ตกใจมากที่สุดคือ คุณปั้น บัณฑูล ล่ำซำ จาก Kbank อยู่ในคณะนี้ด้วย และ อ.ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ใหญ่ในวงการไอที ผมมั่นใจว่าประเทศไทย ต้องดีและเติบโตขึ้นไป

MU-DSS

MU-DSS

MU-KMUTT

MU-KMUTT

Tipitaka Technology Lecture at University of Tokyo 2008

Tipitaka Technology Lecture at University of Tokyo 2008

บรรยายพิเศษ สภาอาจารย์ รร.จปร. โดยราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน 2552

บรรยายพิเศษ สภาอาจารย์ รร.จปร. โดยราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน 2552

Tipitaka Technology Lecture at University of Tokyo 2008

Tipitaka Technology Lecture at University of Tokyo 2008

โรงเรียนศรีแสงธรรม Sisaengtham School

โรงเรียนศรีแสงธรรม Sisaengtham School

Thailand Biotech

Thailand Biotech

More วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. - แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่1

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่1


กองเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มรภ.สงขลา

กองเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_RMUTT_Mss

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_RMUTT_Mss - ผลงานที่เผยแพร่ทาง MSS Cable TV. ช่วงพูดคุยกับดาว.


วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...


MU Link : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา@ มหิดล

MU Link : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา@ มหิดล - กีฬา ๆ เป็นยาวิเศษฮาไฮ้ ๆ ได้ยินเพลงแบบนี้งานนี้พี่ฟรอยด์พร้อมน้อง...


แนะนำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนะนำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - แนะนำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.


เชียร์ลีดเดอร์ NSTRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

เชียร์ลีดเดอร์ NSTRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 - เชียร์ลีดเดอร์ NSTRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 รุ่น 39 1 ความสำเร็จ ของช...


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อบรมการผลิตอาหารกระป๋อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อบรมการผลิตอาหารกระป๋อง - วันที่ 21 มีนาคม 2557.


(VRU)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(VRU)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เพลงมาร์ช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม ราชภัฏสงขลา

เพลงมาร์ช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม ราชภัฏสงขลา - มาร์ชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคียงศั...


96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่2

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่2


เจาะลึกภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1

เจาะลึกภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 - รายการปั้นฝัน พบและพูดคุยกับ 2 รุ่นพี่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร น.ส. เหมือน...


แนะนำหลักสูตร โดย ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.

แนะนำหลักสูตร โดย ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.


96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่4

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่4


คฑากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 10 SRU. 2557

คฑากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 10 SRU. 2557 - คฑากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย...


96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่3

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่3


ผู้เข้าประกวดดาว เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556

ผู้เข้าประกวดดาว เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556


สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง - 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก คือเป้าหมายในอีก 20 ปีของสถาบันวิทยาศ...


More วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด