วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Images (click here to hide/see results)

โรงเรียนศรีแสงธรรม Sisaengtham School

โรงเรียนศรีแสงธรรม Sisaengtham School

14-15 ตุลาคม 2014 สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (‪#‎สวทน‬.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ STI White Paper ณ สำนักงาน สวทน. ชั้น 14 จามจุรีแสควร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนเช

14-15 ตุลาคม 2014 สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (‪#‎สวทน‬.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ STI White Paper ณ สำนักงาน สวทน. ชั้น 14 จามจุรีแสควร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนเช

Thailand Biotech

Thailand Biotech

โรงแรมในบุรีรัมย์,  ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ กับ Welcome drink น้ำอัญชันกับน้ำใบเตยเย็นๆ รีสอร์ทที่พักบุรีรัมย์, โรงแรมพนมรุ้งปุรี ติคโฮเทลแอนด์รีสอร์ทสไตล์ขอม

โรงแรมในบุรีรัมย์, ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ กับ Welcome drink น้ำอัญชันกับน้ำใบเตยเย็นๆ รีสอร์ทที่พักบุรีรัมย์, โรงแรมพนมรุ้งปุรี ติคโฮเทลแอนด์รีสอร์ทสไตล์ขอม

โรงแรมในบุรีรัมย์, ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ กับ Welcome drink น้ำอัญชันกับน้ำใบเตยเย็นๆ รีสอร์ทที่พักบุรีรัมย์, โรงแรมพนมรุ้งปุรี ติคโฮเทลแอนด์รีสอร์ทสไตล์ขอม

โรงแรมในบุรีรัมย์, ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ กับ Welcome drink น้ำอัญชันกับน้ำใบเตยเย็นๆ รีสอร์ทที่พักบุรีรัมย์, โรงแรมพนมรุ้งปุรี ติคโฮเทลแอนด์รีสอร์ทสไตล์ขอม

buriramhotels,ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ

buriramhotels,ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ

buriramhotels,ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ

buriramhotels,ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ

buriramhotels,ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ

buriramhotels,ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ

More วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_RMUTT_Mss

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_RMUTT_Mss - ผลงานที่เผยแพร่ทาง MSS Cable TV. ช่วงพูดคุยกับดาว.


วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...


ครูนกเล็ก | EP2 เที่ยวงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แสงคือชีวิต

ครูนกเล็ก | EP2 เที่ยวงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แสงคือชีวิต - ครูนกเล็กพาเที่ยวงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2558 ที่ก...


MU Link : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา@ มหิดล

MU Link : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา@ มหิดล - กีฬา ๆ เป็นยาวิเศษฮาไฮ้ ๆ ได้ยินเพลงแบบนี้งานนี้พี่ฟรอยด์พร้อมน้อง...


เชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ร.กพ.2556

เชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ร.กพ.2556 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 2556 บันทึกโดย โสตทัศนวัส...


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้นำเชียร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : พระพิรุณเกมส์ 2558

ผู้นำเชียร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : พระพิรุณเกมส์ 2558


แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. - แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


กองเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มรภ.สงขลา

กองเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา


10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเทคโนโลยี อาจเป็นสิ่งใหม่ที่่ทำให้เกิ...


หลีดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Part1

หลีดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Part1 - การแสดงของหลีดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จันทร...


96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่1

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่1


ครูนกเล็ก | EP9 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ครูนกเล็ก | EP9 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ครูนกเล็กพาเที่ยวงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2558 ที่ก...


คฑากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 11 SRU. 2558

คฑากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 11 SRU. 2558 - คฑากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัย...


Science&Tech - มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 18Aug13

Science&Tech - มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 18Aug13


เพลงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพลงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา


รับน้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี 2558

รับน้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี 2558 - คอนเซ็ปต์ช่วงเช้า : โสร่งสะพรั่งบาน ภาพบรรยากาศอาจไม่ทั่วถึงน้องทุกค...


วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี

วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี - วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...


Spirit Cheer คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี URU 2015 กีฬาหางนกยูงเกมส์

Spirit Cheer คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี URU 2015 กีฬาหางนกยูงเกมส์ - Spirit Cheer คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี URU 2015 กีฬาหางนกยูงเกมส์ จัดทำโดยนักศึก...


เชียร์ลีดเดอร์ NSTRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

เชียร์ลีดเดอร์ NSTRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 - เชียร์ลีดเดอร์ NSTRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 รุ่น 39 1 ความสำเร็จ ของช...


More วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด