วิทยาศาสตร์ ป.3

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิทยาศาสตร์ ป.3 - ทบทวนเรื่องชีวิตสัมพันธ์ [8/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - ทบทวนเรื่องชีวิตสัมพันธ์ [8/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - สอนถึงความหมายและ ชีวิตสัมพันธ์ - การถ่ายทอด...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ [1/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ [1/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - อะไรคือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุ...


สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ - สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพัน...


057 540714 P3sci C วิทยาศาสตร์ป 3

057 540714 P3sci C วิทยาศาสตร์ป 3


วิทยาศาสตร์ ป.3 - สัตว์ป่าสงวน [7/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - สัตว์ป่าสงวน [7/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - อะไรคือสัตว์ป่าสงวน - ทำไมต้องมีการแยกสัตว์...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช [3/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช [3/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ลักษณะ ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ของพ...


วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 แรง   ช่วยเรา Force8949

วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 แรง ช่วยเรา Force8949 - วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 แรง ช่วยเรา Force8949.


วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 ดวงอาทิตย์เจ้าแห่งแสงแหล่งพลังงาน Force8949

วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 ดวงอาทิตย์เจ้าแห่งแสงแหล่งพลังงาน Force8949 - วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 ดวงอาทิตย์เจ้าแห่งแสงแหล่งพลังงาน Force8949.


วิทยาศาสตร์ ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ [2/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ [2/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - สอนเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ สิ่งมี...


วิทยาศาสตร์ ป 1- ป 3 สิ่งเร้ากับการเปลี่ยนแปลง Force8949

วิทยาศาสตร์ ป 1- ป 3 สิ่งเร้ากับการเปลี่ยนแปลง Force8949 - วิทยาศาสตร์ ป 1- ป 3 สิ่งเร้ากับการเปลี่ยนแปลง Force8949.


วิทยาศาสตร์ ป.3 - การเกิดแหล่งน้ำตามธรรมชาติ [10/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - การเกิดแหล่งน้ำตามธรรมชาติ [10/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - แหล่งน้ำตามธรรมชาติ คืออะไร - แหล่งน้ำแบ่งออ...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต [4/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต [4/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - การอยู่รอด และการดำรงพันธุ์ของสัตว์ - เรียนร...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - ความสัมพันธ์แบบปรสิต [30/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - ความสัมพันธ์แบบปรสิต [30/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาดูว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบปรสิต...


148 P3sci 541116 A วิทยาศาสตร์ป 3

148 P3sci 541116 A วิทยาศาสตร์ป 3


วิทยาศาสตร์ ป.3 - ความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน [27/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - ความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน [27/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาเรียนรู้ว่า ความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - สาเหตุที่สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ [5/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - สาเหตุที่สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ [5/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ทำไมสัตว์ถึงต้องสูญพันธุ์ - แล้วสัตว์ สิ่งมี...


วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 ประโยชน์มหาศาลพลังงานไฟฟ้า Force8949

วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 ประโยชน์มหาศาลพลังงานไฟฟ้า Force8949 - วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 ประโยชน์มหาศาลพลังงานไฟฟ้า Force8949.


วิทยาศาสตร์ ป.3 - นิทาน สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ [37/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - นิทาน สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ [37/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - นิทาน ฟังสนุก มีภาพกับดนตรีประกอบ จะสอนคุณห...


วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมชีวิต Force8949

วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมชีวิต Force8949 - วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมชีวิต Force8949.


วิทยาศาสตร์ ป.3 - แหล่งน้ำผิวดิน [11/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - แหล่งน้ำผิวดิน [11/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรื่องเกี่ยวกับ แหล่งน้ำผิวดิน - ชนิด ประเภท...


More วิทยาศาสตร์ ป.3

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)