วิทยาศาสตร์ ป.3

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วิทยาศาสตร์ ป.3

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิทยาศาสตร์ ป.3 - สมบัติของอากาศ [40/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - สมบัติของอากาศ [40/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง คุณสมบัติต่างๆ ของอากาศ - การท...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - ทบทวนเรื่องชีวิตสัมพันธ์ [8/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - ทบทวนเรื่องชีวิตสัมพันธ์ [8/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - สอนถึงความหมายและ ชีวิตสัมพันธ์ - การถ่ายทอด...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - ทรัพยากรธรรมชาติ [32/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - ทรัพยากรธรรมชาติ [32/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาดูว่า ทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร - ในทรัพยากร...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - วัสดุรอบตัว [49/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - วัสดุรอบตัว [49/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่องวัสดุต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ [1/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ [1/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - อะไรคือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุ...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - แรง การเคลื่อนที่ และเปลี่ยนแปลงรูปร่าง [60/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - แรง การเคลื่อนที่ และเปลี่ยนแปลงรูปร่าง [60/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแรง หมายถึงอะไร...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - ไฟฟ้าภายในบ้าน [68/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - ไฟฟ้าภายในบ้าน [68/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ไฟฟ้าคืออะไร - อะไรคือ ไฟฟ้ากระแสตรง และ ไฟฟ้...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - การเกิดแหล่งน้ำตามธรรมชาติ [10/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - การเกิดแหล่งน้ำตามธรรมชาติ [10/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - แหล่งน้ำตามธรรมชาติ คืออะไร - แหล่งน้ำแบ่งออ...


วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 แรง   ช่วยเรา Force8949

วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 แรง ช่วยเรา Force8949 - วิทยาศาสตร์ ป 1 - ป 3 แรง ช่วยเรา Force8949.


วิทยาศาสตร์ ป.3 - การเคลื่อนที่ของอากาศ [43/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - การเคลื่อนที่ของอากาศ [43/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรามาดูการเคลื่อนที่ของอากาศ เป็นอย่างไร...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ เมื่อมีแรงมากระทำ ตอนที่ 1 [52/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ เมื่อมีแรงมากระทำ ตอนที่ 1 [52/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาศึกษาว่า วัสดุจะมีการเปลียนแปลงอย่างไร...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - ทรัพยากรดิน [34/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - ทรัพยากรดิน [34/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - รวมรายละเอียดเกี่ยวกับ ทรัพยากรดิน ว่ามีอะไ...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - สาเหตุที่สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ [5/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - สาเหตุที่สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ [5/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ทำไมสัตว์ถึงต้องสูญพันธุ์ - แล้วสัตว์ สิ่งมี...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ [2/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ [2/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - สอนเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ สิ่งมี...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - แรงโน้มถ่วงของโลก [64/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - แรงโน้มถ่วงของโลก [64/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาเรียนรู้กันว่า อะไรคือแรงโน้มถ่วงของโลก...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - สัตว์ป่าสงวน [7/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - สัตว์ป่าสงวน [7/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - อะไรคือสัตว์ป่าสงวน - ทำไมต้องมีการแยกสัตว์...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - นิทาน สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ [37/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - นิทาน สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ [37/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - นิทาน ฟังสนุก มีภาพกับดนตรีประกอบ จะสอนคุณห...


วิทยาศาสตร์ ป 1- ป 3 สิ่งเร้ากับการเปลี่ยนแปลง Force8949

วิทยาศาสตร์ ป 1- ป 3 สิ่งเร้ากับการเปลี่ยนแปลง Force8949 - วิทยาศาสตร์ ป 1- ป 3 สิ่งเร้ากับการเปลี่ยนแปลง Force8949.


สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ - สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพัน...


วิทยาศาสตร์ ป.3 - ทรัพยากรหินและแร่ธาตุ [36/80]

วิทยาศาสตร์ ป.3 - ทรัพยากรหินและแร่ธาตุ [36/80] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่องทรัพยากรหิน และทรัพยากรแร่ธา...


More วิทยาศาสตร์ ป.3

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด