วิธีการทําไข่เค็ม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

วิธีการทำไข่เค็มให้อร่อย | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาว ...

วิธีการทำไข่เค็มให้อร่อย | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาว ... การทำไข่เค็ม. ไข่เค็มเป็นอาหาร

Bloggang.com : dek2kwai - วิธีทำไข่เค็ม สูตร 7 วัน

Bloggang.com : dek2kwai - วิธีทำไข่เค็ม สูตร 7 วัน เตรียมอุปกรณ์ในการทำไข่เค็ม

PANTIP.COM : D10110941 มา

PANTIP.COM : D10110941 มา จาก

hqdefault.jpg

hqdefault.jpg การทำไข่เค็ม

วิธี

วิธี ๓. ตวงน้ำและเกลือตามอัตราส่วน

สูตรการทำ ไข่เค็ม ทำง่ายได้ที่บ้าน - สูตร

สูตรการทำ ไข่เค็ม ทำง่ายได้ที่บ้าน - สูตร ไข่เค็ม

ไข่เค็ม salted egg - GotoKnow

ไข่เค็ม salted egg - GotoKnow การทำไข่เค็ม

ครัวไกลบ้าน • แสดงกระทู้ - ไข่เค็ม ไข่แดง

ครัวไกลบ้าน • แสดงกระทู้ - ไข่เค็ม ไข่แดง รูปภาพ

More วิธีการทําไข่เค็ม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การทำไข่เค็ม

การทำไข่เค็ม - วันนำไข่ออกมาล้างให้สะอาดนำไปต้มใช้ไฟปาน กลาง นานประมาณ ๒๐ นาที (ในขั้นตอนนี้ให้ใส่สารส้มเล็กน้อย เพื่อให้สารส้มกัดสีผิวของเปลือกไข่ ให้ขาวนวลดู สะอาดสวยงาม ...


การทำไข่เค็มไชยา

การทำไข่เค็มไชยา - จัดทำโดย นายพร้อมพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ นายอนุสรณ์ แซ่หลิม น.ส.ธิดารัตน์ ทับแทน น.ส.กนกวรรณ พรหมวิบุตร น.ส.ฉัตรนภา มหากินโณ น.ส.อังคณา ราษฎร์อักษร นักศึกษาภาค กศ.บ...


การทำไข่เค็ม  (วาสนา  ดอนขันธ์)

การทำไข่เค็ม (วาสนา ดอนขันธ์) - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน เสนอ ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี จัดทำโดย นางวาสนา ดอนขันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย...


วิธีทำไข่เค็ม และการยำไข่เค็ม

วิธีทำไข่เค็ม และการยำไข่เค็ม - วิธีทำไข่เค็ม และ การยำไข่เค็ม การทำไข่เค็มโดยการแช่น้ำเกลือ อธิบายขั้นตอนการทำอย่างละเอียด พร้อมวิธีการยำไข่เค็มให้อร่อยครับ จัดทำโดย วัสยส เตชะธนะชื่น PAPA...


การทำไข่เค็ม

การทำไข่เค็ม - ขั้นตอนการทำไข่เค็ม.


ไข่เค็มใบเตย

ไข่เค็มใบเตย - ไข่เค็มใบเตย ของขอนแก่นวิทยายน 2 @ที่นี่ขอกอสอง.


ไข่เค็มสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

ไข่เค็มสมุนไพร เพื่อสุขภาพ


Lovefie_ทำไข่เค็มกินเองตอน2

Lovefie_ทำไข่เค็มกินเองตอน2 - นำเกลือมาละลายลงในน้ำเดือด ทิ้งไว้ให้เย็น ล้างไข่เป็ดให้สะอาดแล้วนำมาใส่ในขวดโหลแล้วเทน้ำเกลือที่เตรียมไว้ใส่ให้ท่วมไข่ ปิดฝา ทิ้งไว้ 15-25 วัน จึงนำมาทอด หร...


การทำไข่เค็มไชยา.mp4

การทำไข่เค็มไชยา.mp4


วิธีการทำไข่เค็มกะทิ

วิธีการทำไข่เค็มกะทิ


การทำไข่ปิ้ง

การทำไข่ปิ้ง


ไข่เค็มไชยา (จุติมา ไข่เค็ม)

ไข่เค็มไชยา (จุติมา ไข่เค็ม) - ไข่เค็มไชยา (จุติมา ไข่เค็ม) ไข่เค็มไชยา (จุติมา ไข่เค็ม) ภูมิปัญญา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จุติมา ไข่เค็ม ไข่เค็มจาก อ.ไชยา พัฒนาภูมิปัญญาโดยใช้ดินจอมปลวกในกา...


การทำไข่เค็ม รสต้มยำ ศูนย์ Smart Farmer

การทำไข่เค็ม รสต้มยำ ศูนย์ Smart Farmer - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายวิโรจน์ ชลวิริยะกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อบรมเก...


ไข่เค็มดินสอพอง

ไข่เค็มดินสอพอง - ไข่เค็มดินสอพอง ของฝากที่มีชื่อเสียงของลพบุรี โดยนำดินสอพองมาผสมกับเกลือและน้ำตามสัดส่วน ใช้พอกไข่แล้วคลุกเคล้าลงในขี้เถ้าแกลบ เก็บไว้ตามกำหนดเวลาแล้วนำมาบรร...


OTOPไข่เค็มสมุนไพร

OTOPไข่เค็มสมุนไพร


ไข่เค็มน้ำแร่

ไข่เค็มน้ำแร่ - ไข่เค็มน้ำแร่สันกำแพง เขาเอาน้ำแร่มาทำไข่เค็ม การทำไข่เค็มส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีดองเกลือ หรือขี้เถ้าแบบของไข่เค็มไชยาซึ่งจะได้รสชาดของไข่เค็มที่แตกต่างกันออกไป ไข...


ทำไข่เค็มจากไข่ไก่

ทำไข่เค็มจากไข่ไก่ - ทำไข่เค็มจากไข่ไก่.


โครงงานเรื่องไข่เค็มกลิ่นตะไคร้และกลิ่นใบเตย

โครงงานเรื่องไข่เค็มกลิ่นตะไคร้และกลิ่นใบเตย - จัดทำโดย น.สจุรีพร พัดทาป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ครูที่ปรึกษา อ.เฉลิมพล สายหอม สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาอุบลฃราชธานี เขต29.


ไข่เค็มดินสอพอง ศรีสกุล จังหวัดลพบุรี

ไข่เค็มดินสอพอง ศรีสกุล จังหวัดลพบุรี - VDO นี้ คณะผู้จัดทำ ได้จัดทำขึ้นในรายวิชา GEN 341 ชื่อวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเ...


การทำไข่เค็มพอกดินปลวก

การทำไข่เค็มพอกดินปลวก - โครงงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ "ไข่เค็มพอกดินปลวก" ของนักเรียนโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ชั้น ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553.


More วิธีการทําไข่เค็ม

Sites (click here to hide/see results)

More วิธีการทําไข่เค็ม ..

Google+ (click here to hide/see results)