วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง วิชาชีววิทยา ...

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง วิชาชีววิทยา ... จึงต้องการศึกษารูปแบบการเรียน

2educationinnovation - หน่วยการเรียนที่ 1

2educationinnovation - หน่วยการเรียนที่ 1 กำหนดวิธีการสอน เช่น

งานนำเสนอ"แหล่งการเรียนรู้และ เครือข่ายนวัตกรรม และกระบวนการทาง ...

งานนำเสนอ"แหล่งการเรียนรู้และ เครือข่ายนวัตกรรม และกระบวนการทาง ... จัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ

งานนำเสนอ"แนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ Learner Center คือ ...

งานนำเสนอ"แนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ Learner Center คือ ... เทคนิคการจัดกิจกรรมการ

preview_html_m6f761da5.jpg

preview_html_m6f761da5.jpg การสอนแบบโปรแกรม เป็นวิธีการ

400202 Educational Technology (1-2554): บันทึกครั้งที่ 2 : ความ

400202 Educational Technology (1-2554): บันทึกครั้งที่ 2 : ความ นวัตกรรมสื่อการสอน

สอนกีตาร์.blogspot.com: สิงหาคม 2013

สอนกีตาร์.blogspot.com: สิงหาคม 2013 ขอให้่สนุกกับการเรียนการสอน

เปิดงบฯกระทรวงศึกษาธิการใช้เงินทำอะไรมากสุด! | ThaiPublica

เปิดงบฯกระทรวงศึกษาธิการใช้เงินทำอะไรมากสุด! | ThaiPublica 5. สถาบันส่งเสริมการสอน

More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning


วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย


วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4


รายการทอล์ค อะเบาว์ คิดส์ ตอนการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆ อนุบาล 3-3

รายการทอล์ค อะเบาว์ คิดส์ ตอนการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆ อนุบาล 3-3


การสอนแบบซิปปา (CIPPA)

การสอนแบบซิปปา (CIPPA)


โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1


โครงการ ครู D.A.R.E..avi

โครงการ ครู D.A.R.E..avi


More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Google+ (click here to hide/see results)