วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

เลี้ยงไส้เดือนเพื่อการค้า

เลี้ยงไส้เดือนเพื่อการค้า

Great Ordinary Give Original...

Great Ordinary Give Original...

สอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

สอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

สอนเพาะเห็ดถุง ละเอียดทุกขั้นตอน

สอนเพาะเห็ดถุง ละเอียดทุกขั้นตอน

สอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ นนทบุรี

สอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ นนทบุรี

สอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ใกล้กรุงเทพ

สอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ใกล้กรุงเทพ

สอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เรียนซ้ำฟรี

สอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เรียนซ้ำฟรี

อบรมเพาะเห็ดถุง_สอนการเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ดนางฟ้า

อบรมเพาะเห็ดถุง_สอนการเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ดนางฟ้า

More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จั...


Approach , Method and Teaching วิธีการสอนแบบต่างๆ

Approach , Method and Teaching วิธีการสอนแบบต่างๆ - Approach , Method and Teaching 1. Teaching direct method 2. The silent way 3. Communicative language learning approach by Siriwan Wongwut 551153039 ...


วิธีการสอนบูรณาการปฐมวัย

วิธีการสอนบูรณาการปฐมวัย


เทคนิควิธีการสอนแบบทัศนศึกษา

เทคนิควิธีการสอนแบบทัศนศึกษา


การสอนแบบซิปปา (CIPPA)

การสอนแบบซิปปา (CIPPA) - การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ...


วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ19 เป็นอย่างมาก...


วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4 - วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย สำนักงานส่งเส...


โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1 - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยช...


เทคนิคการสอน.avi

เทคนิคการสอน.avi - เทคนิคการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี...


รายการทอล์ค อะเบาว์ คิดส์ ตอนการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆ อนุบาล 3-3

รายการทอล์ค อะเบาว์ คิดส์ ตอนการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆ อนุบาล 3-3 - เพราะเด็กอนุบาลยังเป็นวัยที่เรียนรู้ผ่านสีสัน รูปทรง การ์ตูน และเกม...


การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process)

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process)


โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ

โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ - อิสลามศึกษา : โรงเรียนมัดดารอซะฮ์ในอังกฤษ - Islamic Education : My Other School is a Madrasah เราจะไป...


โครงการ ครู D.A.R.E..avi

โครงการ ครู D.A.R.E..avi - โครงการครู D.A.R.E. (ครูแดร์) ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน ๑๙๘๓ (๒๕๒๖) โดยกรมตำรว...


การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน - เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม...


ผังกราฟฟิก.wmv

ผังกราฟฟิก.wmv


ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 - ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21.


การศึกษานอกสถานที่

การศึกษานอกสถานที่


เขียนฝันไว้ข้างฝา

เขียนฝันไว้ข้างฝา - นส.สุรารักษ์ วงศ์ราช เพื่อการศึกษา.


More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)