วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

วิธีการสอนแบบบรรยาย | yupawanthowmuang

วิธีการสอนแบบบรรยาย | yupawanthowmuang วิธีการสอนแบบบรรยาย

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง วิชาชีววิทยา ...

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง วิชาชีววิทยา ... จึงต้องการศึกษารูปแบบการเรียน

4shared.com - ücretsiz dosya paylaşımı ve depolama - Document ...

4shared.com - ücretsiz dosya paylaşımı ve depolama - Document ... การสอนแบบโปรแกรม เป็นวิธีการสอนที่มีหลักการเพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ได้

วิธีการสอน | yupawanthowmuang

วิธีการสอน | yupawanthowmuang วิธีการสอนแบบบรรยาย

2educationinnovation - หน่วยการเรียนที่ 1

2educationinnovation - หน่วยการเรียนที่ 1 กำหนดวิธีการสอน เช่น

เทคนิค

เทคนิค ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

หน้าเว็บของ 551121721 จรินรัตน์ แสนปากดี - ครูสอนดี

หน้าเว็บของ 551121721 จรินรัตน์ แสนปากดี - ครูสอนดี วิธีสอนการสอนแบบสาธิต(

400202 Educational Technology (1-2554): บันทึกครั้งที่ 2 : ความ

400202 Educational Technology (1-2554): บันทึกครั้งที่ 2 : ความ นวัตกรรมสื่อการสอน

More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง ซึ่งนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส. ...


เทคนิควิธีการสอนแบบทัศนศึกษา

เทคนิควิธีการสอนแบบทัศนศึกษา


การสอนแบบซิปปา (CIPPA)

การสอนแบบซิปปา (CIPPA) - การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระดับชั้น ป.6 เป็นการทดลองการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ในรายวิชา ประสบการณ์วิชาชีพครู 2.


วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย


รายการทอล์ค อะเบาว์ คิดส์ ตอนการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆ อนุบาล 3-3

รายการทอล์ค อะเบาว์ คิดส์ ตอนการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆ อนุบาล 3-3 - เพราะเด็กอนุบาลยังเป็นวัยที่เรียนรู้ผ่านสีสัน รูปทรง การ์ตูน และเกมส์ต่างๆ .. คุณครูจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้ใหม่ ทันสมัย และน่าสนใจเสมอ โดยเ...


เทคนิคการสอน.avi

เทคนิคการสอน.avi - เทคนิคการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)


โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1 - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กนักเรียนในช่วงชั้นอนุบาลศึกษา ที่อาคารอนุบาลศึกษาป...


โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ

โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ - อิสลามศึกษา : โรงเรียนมัดดารอซะฮ์ในอังกฤษ - Islamic Education : My Other School is a Madrasah เราจะไปดูการเรียนการสอนในมัดดารอซะฮ์สองแห่งที่เบอร์มิงแฮม คือ ม...


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ19 เป็นอย่างมาก มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึง...


โครงการ ครู D.A.R.E..avi

โครงการ ครู D.A.R.E..avi - โครงการครู D.A.R.E. (ครูแดร์) ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน ๑๙๘๓ (๒๕๒๖) โดยกรมตำรวจเมืองลอสแอนเจลิส (LAPD) กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแอนเจลิส (AUSD) เป็นหลักสูตรป...


More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Sites (click here to hide/see results)

More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี ..

Google+ (click here to hide/see results)

หมวดหมู่ยอดฮิต