วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

263387.JPG

263387.JPG นิเทศการสอนในวิชาสุขศึกษา

หน้าเว็บของ 551121721 จรินรัตน์ แสนปากดี - ครูสอนดี

หน้าเว็บของ 551121721 จรินรัตน์ แสนปากดี - ครูสอนดี วิธีสอนการสอนแบบสาธิต(

เทคนิค

เทคนิค ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง วิชาชีววิทยา ...

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง วิชาชีววิทยา ... จึงต้องการศึกษารูปแบบการเรียน

263376.JPG

263376.JPG นิเทศการสอนในวิชาสุขศึกษา

2educationinnovation - หน่วยการเรียนที่ 1

2educationinnovation - หน่วยการเรียนที่ 1 กำหนดวิธีการสอน เช่น

November | 2012 | krittiyayouech

November | 2012 | krittiyayouech การสอนที่จัดว่ามีประสิทธิภาพ

บริหารการศึกษา: blogger 1: วิธีการเรียนการสอน

บริหารการศึกษา: blogger 1: วิธีการเรียนการสอน วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา

More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Approach , Method and Teaching วิธีการสอนแบบต่างๆ

Approach , Method and Teaching วิธีการสอนแบบต่างๆ - Approach , Method and Teaching 1. Teaching direct method 2. The silent way 3. Communicative language learning approach by Siriwan Wongwut 551153039 ...


สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จั...


การสาธิตวิธีการสอนด้วยรูปแบบ 7E วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การสาธิตวิธีการสอนด้วยรูปแบบ 7E วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


วิธีการสอนบูรณาการปฐมวัย

วิธีการสอนบูรณาการปฐมวัย


เทคนิควิธีการสอนแบบทัศนศึกษา

เทคนิควิธีการสอนแบบทัศนศึกษา


การสอนแบบซิปปา (CIPPA)

การสอนแบบซิปปา (CIPPA) - การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ...


วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย


รายการทอล์ค อะเบาว์ คิดส์ ตอนการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆ อนุบาล 3-3

รายการทอล์ค อะเบาว์ คิดส์ ตอนการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆ อนุบาล 3-3 - เพราะเด็กอนุบาลยังเป็นวัยที่เรียนรู้ผ่านสีสัน รูปทรง การ์ตูน และเกม...


วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4 - วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย สำนักงานส่งเส...


โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1 - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยช...


เทคนิคการสอน.avi

เทคนิคการสอน.avi - เทคนิคการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี...


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ19 เป็นอย่างมาก...


โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ

โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ - อิสลามศึกษา : โรงเรียนมัดดารอซะฮ์ในอังกฤษ - Islamic Education : My Other School is a Madrasah เราจะไป...


โครงการ ครู D.A.R.E..avi

โครงการ ครู D.A.R.E..avi - โครงการครู D.A.R.E. (ครูแดร์) ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน ๑๙๘๓ (๒๕๒๖) โดยกรมตำรว...


Experience-Based Approach-EBA

Experience-Based Approach-EBA - มิถุนายน 2540 ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ เป็นระบบการสอนที่เน้นผู้เรียน...


การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน - เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม...


ผังกราฟฟิก.wmv

ผังกราฟฟิก.wmv


ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 - ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21.


การศึกษานอกสถานที่

การศึกษานอกสถานที่


เขียนฝันไว้ข้างฝา

เขียนฝันไว้ข้างฝา - นส.สุรารักษ์ วงศ์ราช เพื่อการศึกษา.


More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Sites (click here to hide/see results)

More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี ..

Google+ (click here to hide/see results)