วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

2educationinnovation - หน่วยการเรียนที่ 1

2educationinnovation - หน่วยการเรียนที่ 1 กำหนดวิธีการสอน เช่น

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง วิชาชีววิทยา ...

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง วิชาชีววิทยา ... จึงต้องการศึกษารูปแบบการเรียน

400202 Educational Technology (1-2554): บันทึกครั้งที่ 2 : ความ

400202 Educational Technology (1-2554): บันทึกครั้งที่ 2 : ความ นวัตกรรมสื่อการสอน

วิธีการเรียนให้จำได้นานๆ จากงานวิจัยของ Harvard | เว็บบอร์ด ...

วิธีการเรียนให้จำได้นานๆ จากงานวิจัยของ Harvard | เว็บบอร์ด ... วิธีการเรียนรู้แบบบรรยาย

4shared.com - 無料のファイル共有とストレージ - Document Preview - text

4shared.com - 無料のファイル共有とストレージ - Document Preview - text การสอนแบบโปรแกรม เป็นวิธีการสอนที่มีหลักการเพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ได้

263387.JPG

263387.JPG นิเทศการสอนในวิชาสุขศึกษา

Wondering Babybelle : วิธีระบบกับเทคโนโลยีการศึกษา

Wondering Babybelle : วิธีระบบกับเทคโนโลยีการศึกษา ระบบการสอนตามทัศนะของข้าพเจ้า

วิธีการเรียนให้จำเนื้อหาได้นานๆ จากงานวิจัยของ Harvard - GotoKnow

วิธีการเรียนให้จำเนื้อหาได้นานๆ จากงานวิจัยของ Harvard - GotoKnow วิธีการเรียนรู้แบบบรรยาย

More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Approach , Method and Teaching วิธีการสอนแบบต่างๆ

Approach , Method and Teaching วิธีการสอนแบบต่างๆ - Approach , Method and Teaching 1. Teaching direct method 2. The silent way 3. Communicative language learning approach by Siriwan Wongwut 551153039 ...


สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง ซึ่งนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส. ...


วิธีการสอนบูรณาการปฐมวัย

วิธีการสอนบูรณาการปฐมวัย


เทคนิควิธีการสอนแบบทัศนศึกษา

เทคนิควิธีการสอนแบบทัศนศึกษา


การสอนแบบซิปปา (CIPPA)

การสอนแบบซิปปา (CIPPA) - การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระดับชั้น ป.6 เป็นการทดลองการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ในรายวิชา ประสบการณ์วิชาชีพครู 2.


วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย


โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1 - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กนักเรียนในช่วงชั้นอนุบาลศึกษา ที่อาคารอนุบาลศึกษาป...


วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4 - วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส...


รายการทอล์ค อะเบาว์ คิดส์ ตอนการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆ อนุบาล 3-3

รายการทอล์ค อะเบาว์ คิดส์ ตอนการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆ อนุบาล 3-3 - เพราะเด็กอนุบาลยังเป็นวัยที่เรียนรู้ผ่านสีสัน รูปทรง การ์ตูน และเกมส์ต่างๆ .. คุณครูจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้ใหม่ ทันสมัย และน่าสนใจเสมอ โดยเ...


เทคนิคการสอน.avi

เทคนิคการสอน.avi - เทคนิคการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ19 เป็นอย่างมาก มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึง...


โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ

โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ - อิสลามศึกษา : โรงเรียนมัดดารอซะฮ์ในอังกฤษ - Islamic Education : My Other School is a Madrasah เราจะไปดูการเรียนการสอนในมัดดารอซะฮ์สองแห่งที่เบอร์มิงแฮม คือ ม...


โครงการ ครู D.A.R.E..avi

โครงการ ครู D.A.R.E..avi - โครงการครู D.A.R.E. (ครูแดร์) ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน ๑๙๘๓ (๒๕๒๖) โดยกรมตำรวจเมืองลอสแอนเจลิส (LAPD) กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแอนเจลิส (AUSD) เป็นหลักสูตรป...


การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน - เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย.


เขียนฝันไว้ข้างฝา

เขียนฝันไว้ข้างฝา - นส.สุรารักษ์ วงศ์ราช เพื่อการศึกษา.


More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Sites (click here to hide/see results)

More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด