วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

เลี้ยงไส้เดือนเพื่อการค้า

เลี้ยงไส้เดือนเพื่อการค้า

สอนการเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ด

สอนการเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ด

สอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

สอนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

สอนต่อเชื้อเห็ดนางฟ้า

สอนต่อเชื้อเห็ดนางฟ้า

สอนเพาะเห็ด ใกล้กรุงเทพ

สอนเพาะเห็ด ใกล้กรุงเทพ

Great Ordinary Give Original...

Great Ordinary Give Original...

สอนเพาะเห็ดแบบมืออาชีพ

สอนเพาะเห็ดแบบมืออาชีพ

สอนการเพาะเห็ดนางฟ้า้

สอนการเพาะเห็ดนางฟ้า้

More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Approach , Method and Teaching วิธีการสอนแบบต่างๆ

Approach , Method and Teaching วิธีการสอนแบบต่างๆ - Approach , Method and Teaching 1. Teaching direct method 2. The silent way 3. Communicative language learning approach by Siriwan Wongwut 551153039 ...


สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จั...


การสาธิตวิธีการสอนด้วยรูปแบบ 7E วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การสาธิตวิธีการสอนด้วยรูปแบบ 7E วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


วิธีการสอนบูรณาการปฐมวัย

วิธีการสอนบูรณาการปฐมวัย


เทคนิควิธีการสอนแบบทัศนศึกษา

เทคนิควิธีการสอนแบบทัศนศึกษา


วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย


การสอนแบบซิปปา (CIPPA)

การสอนแบบซิปปา (CIPPA) - การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ...


เทคนิคการสอนสไตล์ใหม่...​เข้าใจผู้เรียนยุคปัจจุบัน

เทคนิคการสอนสไตล์ใหม่...​เข้าใจผู้เรียนยุคปัจจุบัน - สำนักข่าว สำนักพิมพ์ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สัมภาษณ์ อ.อภิชาติ ชูภู่...


วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21.mp4 - วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย สำนักงานส่งเส...


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ19 เป็นอย่างมาก...


โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ อ.3/1 - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยช...


การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน - เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม...


ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 - ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21.


ผังกราฟฟิก.wmv

ผังกราฟฟิก.wmv


ทฤษฎีการเรียนรู้มนุษย์นิยม

ทฤษฎีการเรียนรู้มนุษย์นิยม


การศึกษานอกสถานที่

การศึกษานอกสถานที่


เขียนฝันไว้ข้างฝา

เขียนฝันไว้ข้างฝา - นส.สุรารักษ์ วงศ์ราช เพื่อการศึกษา.


หน่วยที่11 หัวข้อที่1 กระบวนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่11 หัวข้อที่1 กระบวนการจัดการเรียนรู้


แนวคิดทฤษฎีและปรัชญาหลักสูตร024.mp4

แนวคิดทฤษฎีและปรัชญาหลักสูตร024.mp4


More วิธีการสอนแบบต่างๆ 5 วิธี

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด