วิธีคํานวณเกรด

Search Media :
powered by

Relate Keyword for วิธีคํานวณเกรด

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การตัดเกรดในExcel

การตัดเกรดในExcel - โดย อ.มานพ สีเหลือง.


วิธีคิดเกรดเฉลี่ย

วิธีคิดเกรดเฉลี่ย - วิธีคิดเกรดเฉลี่ย..รู้ไว้คำนวนเกรดตัวเอง.


วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยในใบรายงานผลของนักเรียน

วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยในใบรายงานผลของนักเรียน - หากเป็นข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมทะเบียนวัดผลของศูนย์ GPA จะไม่ปัดทศนิยม...


วิธีคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม+โปรแกรม《 สอบครูคืนถิ่น》

วิธีคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม+โปรแกรม《 สอบครูคืนถิ่น》 - คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมสอบครูคืนถิ่น ความคลาดเคลื่อนประมาณ +-0.02-0.03 วิชาเอก...


เกรดเฉลี่ยรวมหลายๆเทอมได้ยังไงกัน?

เกรดเฉลี่ยรวมหลายๆเทอมได้ยังไงกัน? - เวลาน้องๆ สอบเข้าเพื่อเรียนต่อหรือเรียนในแต่ละช่วงชั้นมาหลายเทอมแล...


คิดเกรดเฉลี่ย 5 เทอม

คิดเกรดเฉลี่ย 5 เทอม - ง่ายๆ กับการคิดเกรดเฉลี่ย 5 เทอมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย.


การใช้ VLOOKUP คิดเกรดเฉลี่ย.

การใช้ VLOOKUP คิดเกรดเฉลี่ย. - 56131058-2 ศศิวิมล พิมพ์ดี.


การตัดเกรดด้วย Excel

การตัดเกรดด้วย Excel - การตัดเกรดด้วย Excel.


Excel : ตัดเกรดด้วย Microsoft Excel กันไหม

Excel : ตัดเกรดด้วย Microsoft Excel กันไหม - ตัดเกรดด้วยExcelกันไหม คุณครูหลายท่านคงวุ่นวายอยู่กับการตัดเกรดไม่น้อ...


Excel 2013 วิธีตัดเกรดด้วยฟังก์ชั่น VLOOKUP

Excel 2013 วิธีตัดเกรดด้วยฟังก์ชั่น VLOOKUP - ตัดเกรดด้วยฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel 2013.


การคำนวณเกรดโดย excel (sec 350)

การคำนวณเกรดโดย excel (sec 350)


วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยในใบรายงานผลของนักเรียน(กรณีติด 0 และ ร)

วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยในใบรายงานผลของนักเรียน(กรณีติด 0 และ ร)


วิธีการใช้งานฟังก์ชันIF ในการตัดเกรดเฉลี่ย Excel 2007

วิธีการใช้งานฟังก์ชันIF ในการตัดเกรดเฉลี่ย Excel 2007 - ฟังก์ชันIF หนึ่งในการสร้างเงื่อนไขที่สำคัญในการเขียนสูตรexcel2007 การคำนวณ...


วิธีการคิดผลการเรียนเฉลี่ย

วิธีการคิดผลการเรียนเฉลี่ย


วิธีคำนวณเกรด 5 เทอม

วิธีคำนวณเกรด 5 เทอม - ดาวน์โหลดไฟล์Excel ประกอบการบรรยายตามลิ้งค์ https://drive.google.com/open?id=0B0Z1RVG2XlBhdC14Z0FaLTZjMWs วิธีค...


เกรดเฉลี่ยคิดยังไง

เกรดเฉลี่ยคิดยังไง - แม้จะมีโปรแกรมช่วยคำนวณเกรด แต่การรู้ที่มาที่ไป น้องๆจะสามารถนำไปปร...


การใช้งานฟังก์ชั่นIF คำนวณเกรด ในExcelควรรู้

การใช้งานฟังก์ชั่นIF คำนวณเกรด ในExcelควรรู้ - ฟังก์ชั่นIF ตัวอย่างการใช้งานในการคำนวณเกรด ฟังก์ชั่นIF ถือว่าเป็นฟังก...


วิธีการตัดเกรดนักเรียน ด้วยสูตร VLOOKUP จากโปรแกรม microsoft excel

วิธีการตัดเกรดนักเรียน ด้วยสูตร VLOOKUP จากโปรแกรม microsoft excel - สาธิตการตัดเกรดด้วยสูตร VLOOKUP จากโปรแกรม microsoft excel.


วิธีการคำนวณคะแนนและเกรด

วิธีการคำนวณคะแนนและเกรด - เพิ่มเติมที่ http://defineartengineer.blogspot.com/2014/12/b-c-d.html ใช้โปรแกรม spreadsheet ตัวอย่างเช่น Excel (MS) หรื...


ตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม VB 2010

ตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม VB 2010 - ทดลองการใช้ฟังก์ชัน IF แบบหลายเงื่อนไข.


More วิธีคํานวณเกรด

Google+ (click here to hide/see results)