ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีภาคกลาง


เพลง การละเล่น ภาคกลาง

เพลง การละเล่น ภาคกลาง


การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กของภาคกลาง เช่น ม้าก้านกล้วย,มอญซ่อนผ้า,รีรีข้าวสาร | Indysong Kids

การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กของภาคกลาง เช่น ม้าก้านกล้วย,มอญซ่อนผ้า,รีรีข้าวสาร | Indysong Kids - การ์ตูนสนุกๆ การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง "ม้าก้านกล้วย,มอญซ่อนผ้า,รีรีข้...


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว - การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานาฏศิลป์.


PAE124 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลางและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง

PAE124 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลางและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง - วิดิโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา PAE124 นาฏศิลป์พ...


การละเล่นพื้นบ้าน 4ภาค

การละเล่นพื้นบ้าน 4ภาค - ปัฐพี อนันทเพชร(ภาคกลาง)


เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลง ตามมองตา

เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลง ตามมองตา - รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน 1.


การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง - การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง...


เพลงพื้นบ้านภาคกลาง รำโทน

เพลงพื้นบ้านภาคกลาง รำโทน - กลุมรำโทนภาคกลาง 6/4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ นำเสนอ ครู กุลธิดา กุลวงศ์...


การเเสดงพื้นบ้านภาคกลาง (รำวง)

การเเสดงพื้นบ้านภาคกลาง (รำวง)


การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว"  ม.3/9 โรงเรียนมุกดาหาร

การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว" ม.3/9 โรงเรียนมุกดาหาร - การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว" ม.3/9 โรงเรียนมุกดาหาร เสนอ คุณคร...


การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "รำวงเกี่ยวข้าว"โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "รำวงเกี่ยวข้าว"โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล - การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "รำวงเกี่ยวข้าว" เสนอ คุณครูทิพย์จินดา มณีอร่า...


ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง

ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง


เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

เพลงพื้นบ้านภาคกลาง - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง.


การแสดง รวมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง @งานรวมพลังสดย.ท.ฯ

การแสดง รวมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง @งานรวมพลังสดย.ท.ฯ - การแสดง รวมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง @งานรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู...


การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กของภาคอีสาน เช่น งูกินหาง,แข่งเรือบก | การ์ตูนสนุกๆ Indysong Kids

การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กของภาคอีสาน เช่น งูกินหาง,แข่งเรือบก | การ์ตูนสนุกๆ Indysong Kids - การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน "งูกินหาง,แข่งเรือบก"(การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค...


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ชุดการแสดงจิตลีลาบรรเลงกลองยาว ม.5/6 โรงเรียนละแมวิทยา ส่งครูจุรีพร  บุญพรัด

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ชุดการแสดงจิตลีลาบรรเลงกลองยาว ม.5/6 โรงเรียนละแมวิทยา ส่งครูจุรีพร บุญพรัด


วงกลองยาว พื้นบ้านภาคกลาง

วงกลองยาว พื้นบ้านภาคกลาง - สนใจการแสดงติดต่อ 0891232339.


การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค ทีมสร้างสรรค์

การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค ทีมสร้างสรรค์


ดนตรีไทยพิลาส-กลองยาวเอกทันต์

ดนตรีไทยพิลาส-กลองยาวเอกทันต์ - กลองยาวเอกทันต์โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา...


More ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง

Google+ (click here to hide/see results)