ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง - การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง "ม้าก้านกล้วย,มอญซ่อนผ้า,รีรีข้าวสาร"(การละเ...


การละเล่นพื้นบ้าน 4ภาค

การละเล่นพื้นบ้าน 4ภาค - ปัฐพี อนันทเพชร(ภาคกลาง)


ดนตรีไทยพิลาส-กลองยาวเอกทันต์

ดนตรีไทยพิลาส-กลองยาวเอกทันต์ - กลองยาวเอกทันต์โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา...


การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย.mpg

การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย.mpg


การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน

การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน - การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน "งูกินหาง,แข่งเรือบก"(การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค...


การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง - การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง...


การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ "เป่ากบ,ชักขะเย่อ"(การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค) ตา...


ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีภาคกลาง


การละเล่นพื้นบ้าน เต้นกำรำเคียว

การละเล่นพื้นบ้าน เต้นกำรำเคียว


การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ

การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ - การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ "โพงพาง,ซิกโก๋งเก๋ง"(การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค)...


ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ - มโนรา2

ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ - มโนรา2 - ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ - มโนรา2.


ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ระบำชนไก่

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ระบำชนไก่ - การแสดงงาน วิพิธทัศนนาฏยดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหมาก...


ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคอิสาน วงโปงลาง-รำบายศรี-

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคอิสาน วงโปงลาง-รำบายศรี- - การแสดงงาน วิพิธทัศนนาฏยดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหมาก...


“วู้ดดี้” ตะลุยนราธิวาส  ร่วมเล่นการละเล่นพื้นบ้าน  “ดีเกฮูลู”

“วู้ดดี้” ตะลุยนราธิวาส ร่วมเล่นการละเล่นพื้นบ้าน “ดีเกฮูลู” - วู้ดดี้บินลงใต้ไปเยี่ยมชาวนราธิวาส แต่ไปเยี่ยมเฉยๆ คงจะไม่ใช่ วู้ดด...


ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ - มโนรา3

ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ - มโนรา3 - ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ - มโนรา3.


นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง เขาปู่เขาย่า

นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง เขาปู่เขาย่า - นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง เขาปู่เขาย่า เขาปู่เขาย่า เป็นชื่อภูเขาใ...


หนังตะลุง อาจาร์ณรงค์ ตะลุงบัณทิต เรื่อง หลงทางรัก

หนังตะลุง อาจาร์ณรงค์ ตะลุงบัณทิต เรื่อง หลงทางรัก - ทุกๆครั้งที่ท่านชื้อแผ่นแท้ มาใว้แลชมกัน ก็เหมือนกับว่าท่านๆได้อนุร...


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว - การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานาฏศิลป์.


การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย  28

การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย 28


บันทึกเทปกลองยาวเอกทันต์โล่พระราชทานฯ

บันทึกเทปกลองยาวเอกทันต์โล่พระราชทานฯ - กลองยาวเอกทันต์โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา...


More ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด