ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กของภาคกลาง เช่น ม้าก้านกล้วย,มอญซ่อนผ้า,รีรีข้าวสาร | Indysong Kids

การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กของภาคกลาง เช่น ม้าก้านกล้วย,มอญซ่อนผ้า,รีรีข้าวสาร | Indysong Kids - การ์ตูนสนุกๆ การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง "ม้าก้านกล้วย,มอญซ่อนผ้า,รีรีข้...


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว - การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานาฏศิลป์.


การละเล่นพื้นบ้าน 4ภาค

การละเล่นพื้นบ้าน 4ภาค - ปัฐพี อนันทเพชร(ภาคกลาง)


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ชุดการแสดงจิตลีลาบรรเลงกลองยาว ม.5/6 โรงเรียนละแมวิทยา ส่งครูจุรีพร  บุญพรัด

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ชุดการแสดงจิตลีลาบรรเลงกลองยาว ม.5/6 โรงเรียนละแมวิทยา ส่งครูจุรีพร บุญพรัด


การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "รำวงเกี่ยวข้าว"โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "รำวงเกี่ยวข้าว"โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล - การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "รำวงเกี่ยวข้าว" เสนอ คุณครูทิพย์จินดา มณีอร่า...


การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว"  ม.3/9 โรงเรียนมุกดาหาร

การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว" ม.3/9 โรงเรียนมุกดาหาร - การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว" ม.3/9 โรงเรียนมุกดาหาร เสนอ คุณคร...


PAE124 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลางและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง

PAE124 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลางและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง - วิดิโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา PAE124 นาฏศิลป์พ...


การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง - การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง...


การเเสดงพื้นบ้านภาคกลาง (รำวง)

การเเสดงพื้นบ้านภาคกลาง (รำวง)


การละเล่นพื้นบ้าน เต้นกำรำเคียว

การละเล่นพื้นบ้าน เต้นกำรำเคียว


การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กของภาคอีสาน เช่น งูกินหาง,แข่งเรือบก | การ์ตูนสนุกๆ Indysong Kids

การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กของภาคอีสาน เช่น งูกินหาง,แข่งเรือบก | การ์ตูนสนุกๆ Indysong Kids - การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน "งูกินหาง,แข่งเรือบก"(การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค...


การแสดง รวมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง @งานรวมพลังสดย.ท.ฯ

การแสดง รวมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง @งานรวมพลังสดย.ท.ฯ - การแสดง รวมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง @งานรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู...


เพลงเหย่ย (พื้นบ้านภาคกลาง) ฉบับซ้อม

เพลงเหย่ย (พื้นบ้านภาคกลาง) ฉบับซ้อม


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง  นาฏยลีลาไทย ชั้นม.5/4 โรงเรียนละแมวิทยา ส่ง ครู จุรีพร บุญพรัด

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง นาฏยลีลาไทย ชั้นม.5/4 โรงเรียนละแมวิทยา ส่ง ครู จุรีพร บุญพรัด


การแสดงพื้นเมืองภาคกลางโรงเรียนธัญบุรี/2559 [6/7]

การแสดงพื้นเมืองภาคกลางโรงเรียนธัญบุรี/2559 [6/7] - จัดทำโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เสนอ อาจารย์กชนิกา พลจันทึก...


กลองยาวไหว้ครู การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ในงานมหาธีรราชเจ้า นครปฐม : Thai Dance and Drum

กลองยาวไหว้ครู การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ในงานมหาธีรราชเจ้า นครปฐม : Thai Dance and Drum - ดูร้องรำกลองยาวครับ และพิธีกรบอกช่วงท้ายว่าเป็นกลองยาวไหว้ครูครับไ...


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง โรงเรียนธัญบุรี 2558 [ม.6/4]

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง โรงเรียนธัญบุรี 2558 [ม.6/4]


เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลง ตามมองตา

เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลง ตามมองตา - รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน 1.


ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีภาคกลาง


จังหวะไทย กายบริหาร[ภาคกลาง]

จังหวะไทย กายบริหาร[ภาคกลาง] - กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสุนให้คนไท...


More ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง

Google+ (click here to hide/see results)