ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กของภาคกลาง เช่น ม้าก้านกล้วย,มอญซ่อนผ้า,รีรีข้าวสาร | Indysong Kids

การละเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็กของภาคกลาง เช่น ม้าก้านกล้วย,มอญซ่อนผ้า,รีรีข้าวสาร | Indysong Kids - การ์ตูนสนุกๆ การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง "ม้าก้านกล้วย,มอญซ่อนผ้า,รีรีข้...


ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีภาคกลาง


เพลง การละเล่น ภาคกลาง

เพลง การละเล่น ภาคกลาง


PAE124 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลางและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง

PAE124 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลางและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง - วิดิโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา PAE124 นาฏศิลป์พ...


การละเล่นพื้นบ้าน 4ภาค

การละเล่นพื้นบ้าน 4ภาค - ปัฐพี อนันทเพชร(ภาคกลาง)


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว - การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานาฏศิลป์.


การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง

การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง


การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง - การแสดงชุด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง...


เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลง ตามมองตา

เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลง ตามมองตา - รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน 1.


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ชุดการแสดงจิตลีลาบรรเลงกลองยาว ม.5/6 โรงเรียนละแมวิทยา ส่งครูจุรีพร  บุญพรัด

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ชุดการแสดงจิตลีลาบรรเลงกลองยาว ม.5/6 โรงเรียนละแมวิทยา ส่งครูจุรีพร บุญพรัด


การเเสดงพื้นบ้านภาคกลาง (รำวง)

การเเสดงพื้นบ้านภาคกลาง (รำวง)


ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง

ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง


การแสดงของศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง ชุดการแสดงเอกลักษณ์พื้นบ้าน (   คณะสำเนียงเสียงสุพรรณ)

การแสดงของศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง ชุดการแสดงเอกลักษณ์พื้นบ้าน ( คณะสำเนียงเสียงสุพรรณ) - โครงการศิลปินพื้นบ้านสืบสานพลเมือง ชุดการแสดงเอกลักษณ์พื้นบ้าน ศิล...


การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค ทีมสร้างสรรค์

การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค ทีมสร้างสรรค์


การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว"  ม.3/9 โรงเรียนมุกดาหาร

การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว" ม.3/9 โรงเรียนมุกดาหาร - การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว" ม.3/9 โรงเรียนมุกดาหาร เสนอ คุณคร...


นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว"

นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง "เต้นกำรำเคียว" - การแสดงเต้นกำรำเคียว เป็นการละเล่นพื้นเมืองของภาคกลาง ในแถบอำเภอพยุ...


การแสดงลำตัด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

การแสดงลำตัด เพลงพื้นบ้านภาคกลาง - ขอบคุณภาพ introduction จากคุณ Samjt hew https://www.youtube.com/watch?v=aDB4sbayssc.


ปัฐพี อนันทเพชร ถภาคกลาง1

ปัฐพี อนันทเพชร ถภาคกลาง1 - การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง.


การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "รำวงเกี่ยวข้าว"โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "รำวงเกี่ยวข้าว"โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล - การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง "รำวงเกี่ยวข้าว" เสนอ คุณครูทิพย์จินดา มณีอร่า...


การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง

การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง


More ศิลปะพื้นบ้านภาคกลาง

Google+ (click here to hide/see results)