สถาบันอุดมศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สถาบันอุดมศึกษา

Images (click here to hide/see results)

บรรยากาศงานสัมมนา

บรรยากาศงานสัมมนา

20160414_cover_116

20160414_cover_116

More สถาบันอุดมศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ขยายข่าว : ลอยแพ "เรือจ้าง" สะท้านสถาบันอุดมศึกษา

ขยายข่าว : ลอยแพ "เรือจ้าง" สะท้านสถาบันอุดมศึกษา - ขยายข่าว (02/09/59) ลอยแพ "เรือจ้าง" สะท้านสถาบันอุดมศึกษา TNN24 ออกอากาศทางทีวี...


BigDose : ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

BigDose : ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา - พบกับ ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการ CHES และ ผศ.ดร.รัฐกรณ์...


สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที่1 16/02/2016

สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที่1 16/02/2016 - สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที...


การจัดองค์กร BRN ในสถาบันอุดมศึกษา

การจัดองค์กร BRN ในสถาบันอุดมศึกษา - ทุกอย่างเหมือนเหรียญที่มีสองด้านเสมอ เวลาเราดูข่าว นักศึกษา ออกมาเร...


รณรงค์การสูบบุหรี่ สำหรับวัยรุ่นในสถาบันอุดมศึกษา

รณรงค์การสูบบุหรี่ สำหรับวัยรุ่นในสถาบันอุดมศึกษา - คลิปวีดีโอ"รณรงค์การสูบบุหรี่ สำหรับวัยรุ่นในสถาบันอุดมศึกษา" เป็นส่...


การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่)

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) - โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดม...


สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที่2 16/02/2016

สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที่2 16/02/2016 - สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที...


การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 4 1

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 4 1 - โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดม...


แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา - แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดย รศ. ยืน ภู่ว...


อึ้ง ! ระบบสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา กลับสู่ยุค "เอนทรานซ์"

อึ้ง ! ระบบสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา กลับสู่ยุค "เอนทรานซ์" - ฤาระบบสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา กลับสู่ยุค "เอนทรานซ์"


การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 5

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 5 - โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดม...


อาเซียนเวย์ : สถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ พร้อมผลิตบุคลากรสู่อาเซียนแค่ไหน?  19 พ.ย. 57  (3/3)

อาเซียนเวย์ : สถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ พร้อมผลิตบุคลากรสู่อาเซียนแค่ไหน? 19 พ.ย. 57 (3/3) - แม้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย จะอยู่ในอันดับที่จัดว่าดี แต่คุณ...


Siamu บรรยากาศการประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

Siamu บรรยากาศการประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 - บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประ...


อาเซียนเวย์ : สถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ พร้อมผลิตบุคลากรสู่อาเซียนแค่ไหน?  19 พ.ย. 57  (1/3)

อาเซียนเวย์ : สถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ พร้อมผลิตบุคลากรสู่อาเซียนแค่ไหน? 19 พ.ย. 57 (1/3) - แม้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย จะอยู่ในอันดับที่จัดว่าดี แต่คุณ...


บทบาทเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (4): รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

บทบาทเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (4): รศ.ยืน ภู่วรวรรณ - คำอธิบาย.


บทบาทเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (3): รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

บทบาทเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (3): รศ.ยืน ภู่วรวรรณ


คสช.งัดม.44แก้ธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษา

คสช.งัดม.44แก้ธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษา - คสช.ใช้มาตรา44จัดระเบียบธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแก้...


นโยบายเทคโนโลยีสถาบันอุดมศึกษา (1) : อ.สำนวน หิรัญวงษ์

นโยบายเทคโนโลยีสถาบันอุดมศึกษา (1) : อ.สำนวน หิรัญวงษ์ - คำอธิบาย.


อาเซียนเวย์ : สถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ พร้อมผลิตบุคลากรสู่อาเซียนแค่ไหน?  19 พ.ย. 57  (2/3)

อาเซียนเวย์ : สถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ พร้อมผลิตบุคลากรสู่อาเซียนแค่ไหน? 19 พ.ย. 57 (2/3) - แม้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย จะอยู่ในอันดับที่จัดว่าดี แต่คุณ...


บทบาทเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา : รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ

บทบาทเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ - Description.


More สถาบันอุดมศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)