สถาบันอุดมศึกษา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

20160414_cover_116

20160414_cover_116

บรรยากาศงานสัมมนา

บรรยากาศงานสัมมนา

More สถาบันอุดมศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที่1 16/02/2016

สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที่1 16/02/2016 - สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที...


ขยายข่าว : ลอยแพ "เรือจ้าง" สะท้านสถาบันอุดมศึกษา

ขยายข่าว : ลอยแพ "เรือจ้าง" สะท้านสถาบันอุดมศึกษา - ขยายข่าว (02/09/59) ลอยแพ "เรือจ้าง" สะท้านสถาบันอุดมศึกษา TNN24 ออกอากาศทางทีวี...


BigDose : ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

BigDose : ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา - พบกับ ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการ CHES และ ผศ.ดร.รัฐกรณ์...


งานวิจัยสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9

งานวิจัยสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9 - การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถ...


สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที่2 16/02/2016

สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที่2 16/02/2016 - สภาท่าพระอาทิตย์ "ความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" ช่วงที...


การจัดองค์กร BRN ในสถาบันอุดมศึกษา

การจัดองค์กร BRN ในสถาบันอุดมศึกษา - ทุกอย่างเหมือนเหรียญที่มีสองด้านเสมอ เวลาเราดูข่าว นักศึกษา ออกมาเร...


การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่)

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) - โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดม...


อาเซียนเวย์ : สถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ พร้อมผลิตบุคลากรสู่อาเซียนแค่ไหน?  19 พ.ย. 57  (1/3)

อาเซียนเวย์ : สถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ พร้อมผลิตบุคลากรสู่อาเซียนแค่ไหน? 19 พ.ย. 57 (1/3) - แม้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย จะอยู่ในอันดับที่จัดว่าดี แต่คุณ...


การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 4 1

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 4 1 - โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดม...


การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 5

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 5 - โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดม...


รณรงค์การสูบบุหรี่ สำหรับวัยรุ่นในสถาบันอุดมศึกษา

รณรงค์การสูบบุหรี่ สำหรับวัยรุ่นในสถาบันอุดมศึกษา - คลิปวีดีโอ"รณรงค์การสูบบุหรี่ สำหรับวัยรุ่นในสถาบันอุดมศึกษา" เป็นส่...


อึ้ง ! ระบบสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา กลับสู่ยุค "เอนทรานซ์"

อึ้ง ! ระบบสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา กลับสู่ยุค "เอนทรานซ์" - ฤาระบบสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา กลับสู่ยุค "เอนทรานซ์"


MOU พพ.กับ สถาบันอุดมศึกษา 2559

MOU พพ.กับ สถาบันอุดมศึกษา 2559 - ผ่าน YouTube capture.


AEC Today -  ก้าวสู่สถาบันอุดมศึกษาแห่งระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน: มหาวิทยาลัยนเรศวร

AEC Today - ก้าวสู่สถาบันอุดมศึกษาแห่งระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน: มหาวิทยาลัยนเรศวร - AEC Today - ก้าวสู่สถาบันอุดมศึกษาแห่งระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน: มหาวิทยาลัยน...


การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 7

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 7 - โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดม...


อาเซียนเวย์ : สถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ พร้อมผลิตบุคลากรสู่อาเซียนแค่ไหน?  19 พ.ย. 57  (2/3)

อาเซียนเวย์ : สถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ พร้อมผลิตบุคลากรสู่อาเซียนแค่ไหน? 19 พ.ย. 57 (2/3) - แม้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย จะอยู่ในอันดับที่จัดว่าดี แต่คุณ...


การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่)  3

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 3 - โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดม...


สมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

สมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย


การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 6

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 6 - โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันอุดม...


MOU พพ. กับ สถาบันอุดมศึกษา 2558

MOU พพ. กับ สถาบันอุดมศึกษา 2558 - ผ่าน YouTube capture.


More สถาบันอุดมศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)