สพฐ. สํานักงานคลังและสินทรัพย์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ประชาพิจารณ์ TOR แท็บเล็ต สพฐ. ปี 2556

ประชาพิจารณ์ TOR แท็บเล็ต สพฐ. ปี 2556 - ตกลงปีนี้เด็กนักเรียนไทย ป.1 และ ม.1 ปี 2556 จะมีแท็บเล็ตใช้สักเครื่องหรือเ...


บรรยาย สรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ ตอน การพัสดุและสินทรัพย์ เตรียมสอบผู้บริหาร สอบครูผู้ช่วย

บรรยาย สรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ ตอน การพัสดุและสินทรัพย์ เตรียมสอบผู้บริหาร สอบครูผู้ช่วย - เตรียมสอบผู้บริหาร สอบครูผู้ช่วย สรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ ตอนที...


บรรยาย สรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ ตอน การเงินและการบัญชี เตรียมสอบผู้บริหาร สอบครูผู้ช่วย

บรรยาย สรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ ตอน การเงินและการบัญชี เตรียมสอบผู้บริหาร สอบครูผู้ช่วย - เตรียมสอบผู้บริหาร สอบครูผู้ช่วย สรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ ตอนที...


แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ ศ 2535

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ ศ 2535 - mp 3 สรุป แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ ศ 2535 ดาวโหลด...


สพม.1  สร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบควบคุมภายใน แก่บุคลากรในสังกัด

สพม.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบควบคุมภายใน แก่บุคลากรในสังกัด - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติก...


เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซียน สพป2

เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซียน สพป2 - งานนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ของสพป.เขต 2 สุราษฎร์ธานี 9-10 สิงหาคม 2555 เป็นงานนิ...


แนะนำ สพม.เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี Version 2

แนะนำ สพม.เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี Version 2


การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ

การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ - งาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” การนำเสนอนิทรรศการและผลงาน...


มหาวิทยาลัยนอกระบบ (1/4)

มหาวิทยาลัยนอกระบบ (1/4) - ปัจจุบัน รัฐบาลได้สานต่อนโยบายการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากเดิมไ...


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การเช่า และการให้บริการ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การเช่า และการให้บริการ - รายการอาจารย์มานพพบปัญหา 125 สถาบันYellowการบัญชี www.yellowaccounting.com โดย อ.มานพ สีเหลื...


บรรยาย สรุปเนื้อหา การบริหารวิชาการ เตรียมสอบผู้บริหาร ติวสอบครูผู้ช่วย

บรรยาย สรุปเนื้อหา การบริหารวิชาการ เตรียมสอบผู้บริหาร ติวสอบครูผู้ช่วย - เตรียมสอบผู้บริหาร สอบครูผู้ช่วย สรุปเนื้อหา การบริหารงานวิชาการ บรร...


นายกฯปฏิเสธข่าวการบินไทยล้มละลาย

นายกฯปฏิเสธข่าวการบินไทยล้มละลาย - นายกรัฐมนตรีปฏิเสธข่าวการบินไทยล้มละลาย แต่กำลังพิจารณาแผนฟื้นฟู...


บัญชีชั้นสูง 2 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บัญชีชั้นสูง 2 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร(Tax Auditor : TA)ดีอย่างไร

เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร(Tax Auditor : TA)ดีอย่างไร - รายการอาจารย์มานพพบปัญหา 82 สถาบันYellowการบัญชี www.yellowaccounting.com โดย อ.มานพ สีเหลื...


More สพฐ. สํานักงานคลังและสินทรัพย์

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด