สพปพช2

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เครื่องบินร่อน โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป.พช.2

เครื่องบินร่อน โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป.พช.2


การประชุมกลุ่มนิเทศ สพป.พช.2 (4 Aug.14)

การประชุมกลุ่มนิเทศ สพป.พช.2 (4 Aug.14) - การประชุมกลุ่มนิเทศ สพป.พช.2 (4 Aug.14)


บทร้องเล่น ป.2 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป.พช.3

บทร้องเล่น ป.2 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป.พช.3 - บทร้องเล่น เป็นบทเพลงที่ใช้ประกอบการละเล่นต่างๆ มีการแต่งให้สัมผัสค...


วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) - วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม สพป.พ...


เกษียณครูสพป.พช.3 ปี2554

เกษียณครูสพป.พช.3 ปี2554 - วิดีโองานเกษียณอายุราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...


วีดีทัศน์ สพป.พช.3

วีดีทัศน์ สพป.พช.3 - วีดีทัศน์ประกอบการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขต...


โครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ - รองชนะเลิศ ระดับ สพป.พช.2.


ระบบจัดเก็บแท็บเล็ต สพป.พช.1(ตอน1)

ระบบจัดเก็บแท็บเล็ต สพป.พช.1(ตอน1) - นำเสนองานISโปรแกรมเก็บข้อมูลแท็บเล็ต สพป.พช.1(1)


หนุ่ม น.ป.ข. - ไผ่ พงศธร [Official MV]

หนุ่ม น.ป.ข. - ไผ่ พงศธร [Official MV] - ดาวน์โหลดเพลงรอสาย ริงโทน และเพลงเต็ม "หนุ่ม น.ป.ข." โทร *123 1032049 3 ไผ่ พงศธร...


ฟ้อนดวงจำปา

ฟ้อนดวงจำปา - เพลงจำปาเมืองลาว ของโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อาเซี่ยนโชว์ สพป.พ...


น้องดีจัง แข่งเล่านิทาน สพป.พช. เขต3

น้องดีจัง แข่งเล่านิทาน สพป.พช. เขต3 - น้องดีจังเล่านิทานเรื่องคุณยายกับกระต่ายหัวขโมย.


ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ๕๘

ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ๕๘ - โดย กลุ่ม GTG ด,ญ,กาญจนพร ขวัญพร้อม ด,ญ,อมรรัตน์ ดาแพง ด,ญ,ภัทราพร เอี่ยม...


หนังสั้นลูกตาลสาวน้อยผู้พอเพียง

หนังสั้นลูกตาลสาวน้อยผู้พอเพียง - ภาพยนตร์สั้นคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเร...


สพป.เพชรบูรณ์ เขต.3 ประกาศนโยบายอ่านออกเขียนได้

สพป.เพชรบูรณ์ เขต.3 ประกาศนโยบายอ่านออกเขียนได้ - 11 มี.ค.58 นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.พช.3 ประกาศนโยบาย ศธ. "ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเ...


แนะนำโรงเรียนบ้านโคกมน สพป พช เขต ๒

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกมน สพป พช เขต ๒ - คำขวัญ วิสัยทัศนฺ์ โรงเรียน.


เพลงนามีรู ป.2

เพลงนามีรู ป.2 - การฝึกซ้อมงานแสดงประจำปี ของนักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป.เ...


ชนะเลิศ นักบินน้อย สพฐ. ปี2556

ชนะเลิศ นักบินน้อย สพฐ. ปี2556 - เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลดรุณา...


มาตราฐานหน้าที่พลเมือง ม ๓

มาตราฐานหน้าที่พลเมือง ม ๓ - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกมน ...


กระโดดเชือก ร.ร.บ้านวังไผ่ สพป.พช.3

กระโดดเชือก ร.ร.บ้านวังไผ่ สพป.พช.3 - กระโดดเชือก.


สวัสดีปีใหม่ 2558 สพป เพชรบูรณ์ เขต 3

สวัสดีปีใหม่ 2558 สพป เพชรบูรณ์ เขต 3 - งานปีใหม่ 2558 ที่ สพป.พช.3 ภาคกลางคืน.


More สพปพช2

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด