สพปยส

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โรงเรียนตับเต่า สพป.ยส.1.mpg

โรงเรียนตับเต่า สพป.ยส.1.mpg - โรงเรียนศูนย์เครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่ จัดอบรมพัฒนาเฝ้าระวัง ฯ ดร.อภิชั...


สพป.ยส.1 แข่งทักษะวิชาการ 8-9 ต.ค.2555

สพป.ยส.1 แข่งทักษะวิชาการ 8-9 ต.ค.2555


ครูเหมียว สพป.ยส.1

ครูเหมียว สพป.ยส.1


สพป.ยส.1 วงโปงลาง รร.บ้านผือฮี 8-10 ต.ค.2555

สพป.ยส.1 วงโปงลาง รร.บ้านผือฮี 8-10 ต.ค.2555


ครู สพป.ยส.1 อบรมผลิตสื่อ 26 ก.ย.2555

ครู สพป.ยส.1 อบรมผลิตสื่อ 26 ก.ย.2555


ผลงานทรงคุณค่า Obec Award ระดับชาติ สพป.ยส.2 ปี 2556

ผลงานทรงคุณค่า Obec Award ระดับชาติ สพป.ยส.2 ปี 2556 - รางวัลทรงคุณค่าที่ภาคภูมิใจของ สพป.ยส.2.


สพป.ยส.1 ทำบุญวันสงกรานต์ปี2555.flv

สพป.ยส.1 ทำบุญวันสงกรานต์ปี2555.flv


อบรมเว็บ รุ่น3 13 10 2554 ที่ สพป ยส 1

อบรมเว็บ รุ่น3 13 10 2554 ที่ สพป ยส 1 - อบรมเว็บ รุ่น3 13-15 ต.ค. 2554 ที่ สพป ยส 1.


Student:ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สพป.ยส.2 ปี 2556

Student:ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สพป.ยส.2 ปี 2556 - ผลงานนักเรียนระดับชาติ สพป.ยส.2 ปี 2556.


การแข่งขันวาดภาพระบายสี เมื่อวันที่ 4 พ ย 2554 จัดโดย ศูนย์เครือข่ายที่ 3 สพป ยส 1

การแข่งขันวาดภาพระบายสี เมื่อวันที่ 4 พ ย 2554 จัดโดย ศูนย์เครือข่ายที่ 3 สพป ยส 1


เพลงคุณธรรม คุณลำใย

เพลงคุณธรรม คุณลำใย - เพลงคุณธรรมโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป.ยส.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเร...


เบื้องหลังภาพยนตร์ เส้นทางหวัง

เบื้องหลังภาพยนตร์ เส้นทางหวัง - เบื้องหลังภาพยนตร์สั้น "เส้นทางหวัง" ในการแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเร...


กีฬาสู่อาเซี่ยน รร.อนุบาลยโสธร

กีฬาสู่อาเซี่ยน รร.อนุบาลยโสธร - โรงเรียนอนุบาลยโสธร จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในวันที่ 20-21 ธ.ค. 2555 พิธีเปิ...


SAM 6307

SAM 6307 - Impromptu Speech ม.ต้น เหรียญทอง อันดับที่4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่...


การแสดงนาฎยมาลารังสรรค์

การแสดงนาฎยมาลารังสรรค์ - จากโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (สพป ยส2)


โครงงานคุณธรรม ดงเจริญ.mpg

โครงงานคุณธรรม ดงเจริญ.mpg - โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.ยส.๑ ส่งโครงงานเข้าประกวด (โครงงานคุณธรรม ของ...


หม้ายขันหมาก ชลธิชา รูปสวย รร บ้านคูสองชั้น

หม้ายขันหมาก ชลธิชา รูปสวย รร บ้านคูสองชั้น - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกทุ่งหญิง ะดับชั้น ป.1-6 สพป. ยส.1.


วีดีโอเรียงความเรื่องแม่.mpg

วีดีโอเรียงความเรื่องแม่.mpg - โรเงรียนบ้านดู่ลาด อำเภอทรายมูล สพป.ยส. 2 โดยคุณครูฉลองชัย เมืองมัจฉา ได้จัดทำวีดีโองานเกษียณอายุราชการครู โรงเรียนบ้านดู่ลาด สพป.ยส.2 ทั้งสามท่าน เพื่อเป็นข...


สวนสนาม

สวนสนาม - การประกวดระเบียบแถวสวนสนาม กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตัวแทนจังหวัดยโส...


น้ำท่วม รร บ้านเซโนนม่วง ก.ย. 2556

น้ำท่วม รร บ้านเซโนนม่วง ก.ย. 2556 - น้ำท่วมโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง สพป.ยส. ๒ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กันยายน ๒๕๕๖.


More สพปยส

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด