สพป.สร.3

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สพป.สร.3

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

นำเสนอ สพป.สร3

นำเสนอ สพป.สร3 - VTR นำเสนอ สพป.สร3 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 2558.


แนะนำครูเกษีญร สพป สร3 57

แนะนำครูเกษีญร สพป สร3 57


โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป สร 3

โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป สร 3 - วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนเพื่อประเมิน สมศ รอบที่ 3.


สพป สร 3

สพป สร 3 - คำขวัญจังหวัดสุรินทร์.


คาราโอเกะผู้บริหารสพป สร 3

คาราโอเกะผู้บริหารสพป สร 3


โรงเรียนบ้านสองสะโกม สพป สร 3

โรงเรียนบ้านสองสะโกม สพป สร 3


โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพปสร.3

โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพปสร.3 - โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ.


วิทยาราษฎร์นุกูล สพป.สร.3

วิทยาราษฎร์นุกูล สพป.สร.3 - วิดิทัศน์เสนอต่อคณะกรรมการประเมินภายนอก ปีการศึกษา 2557.


วีดิทัศน์แนะนำผู้บริหารโรงเรียน อำเภอบัวเชด สพป.สร.3

วีดิทัศน์แนะนำผู้บริหารโรงเรียน อำเภอบัวเชด สพป.สร.3 - วีดิทัศน์แนะนำผู้บริหารโรงเรียน อำเภอบัวเชด สพป.สร.3 เครือข่ายไตรคีรี...


อนุสรณ์เกษียณอายุราชการ สพป. สร.เขต 3

อนุสรณ์เกษียณอายุราชการ สพป. สร.เขต 3 - วีดิโอเชิดชูเกียรติ อนุสรณ์เกษียณอายุราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท...


การสังเกตการสอน โรงเรียนบ้านตาวร สพป สร 3

การสังเกตการสอน โรงเรียนบ้านตาวร สพป สร 3


แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 1 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3

แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 1 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 - แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 1 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 ต้องการอบรมคลิกที...


การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 โรงเรียนบ้านตาเมียง สพป.สร 3

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 โรงเรียนบ้านตาเมียง สพป.สร 3 - การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 โรงเรียนบ้านตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุ...


แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 2 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3

แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 2 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 - แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 2 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 ต้องการอบรมคลิกที...


แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 4 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3

แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 4 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 - แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 4 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3.


สังเกตการสอนโรงเรียนอมรินทราวารี สพป.สร.3 1/2558

สังเกตการสอนโรงเรียนอมรินทราวารี สพป.สร.3 1/2558


การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป สร 3

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป สร 3 - การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1 ปี2558 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป สร 3 ต.ขอนแตก อ.สั...


อบรมออนไลน์สร้างสื่อ E-book กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี ศน.สพป.สร.3

อบรมออนไลน์สร้างสื่อ E-book กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี ศน.สพป.สร.3 - อบรมฟรีเพื่อช่วยกันสร้างหนังสือนิทานอิเลคทรอนิกส์ให้น้องๆในชนบท...


ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างใบงานหาพื้นที่ โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3

ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างใบงานหาพื้นที่ โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 - ดูคำแนะนำในการดาวน์โหลดโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมจากวิดีโอ) เมื่อเ...


รายงานลดเวลาเรียน สร3

รายงานลดเวลาเรียน สร3


More สพป.สร.3

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)