สพป.สร.3

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สพป.สร.3

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

นำเสนอ สพป.สร3

นำเสนอ สพป.สร3 - VTR นำเสนอ สพป.สร3 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 2558.


แนะนำครูเกษีญร สพป สร3 57

แนะนำครูเกษีญร สพป สร3 57


สพป สร 3

สพป สร 3 - คำขวัญจังหวัดสุรินทร์.


โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป สร 3

โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป สร 3 - วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนเพื่อประเมิน สมศ รอบที่ 3.


โรงเรียนบ้านสองสะโกม สพป สร 3

โรงเรียนบ้านสองสะโกม สพป สร 3


วิทยาราษฎร์นุกูล สพป.สร.3

วิทยาราษฎร์นุกูล สพป.สร.3 - วิดิทัศน์เสนอต่อคณะกรรมการประเมินภายนอก ปีการศึกษา 2557.


วีดิทัศน์แนะนำผู้บริหารโรงเรียน อำเภอบัวเชด สพป.สร.3

วีดิทัศน์แนะนำผู้บริหารโรงเรียน อำเภอบัวเชด สพป.สร.3 - วีดิทัศน์แนะนำผู้บริหารโรงเรียน อำเภอบัวเชด สพป.สร.3 เครือข่ายไตรคีรี...


อนุสรณ์เกษียณอายุราชการ สพป. สร.เขต 3

อนุสรณ์เกษียณอายุราชการ สพป. สร.เขต 3 - วีดิโอเชิดชูเกียรติ อนุสรณ์เกษียณอายุราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท...


แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 3 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3

แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 3 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 - แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 3 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 ต้องการอบรมคลิกที...


การสังเกตการสอน โรงเรียนบ้านตาวร สพป สร 3

การสังเกตการสอน โรงเรียนบ้านตาวร สพป สร 3


แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 1 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3

แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 1 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 - แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 1 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 ต้องการอบรมคลิกที...


การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 โรงเรียนบ้านตาเมียง สพป.สร 3

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 โรงเรียนบ้านตาเมียง สพป.สร 3 - การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 โรงเรียนบ้านตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุ...


สังเกตการสอนโรงเรียนอมรินทราวารี สพป.สร.3 1/2558

สังเกตการสอนโรงเรียนอมรินทราวารี สพป.สร.3 1/2558


แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 2 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3

แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 2 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 - แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 2 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 ต้องการอบรมคลิกที...


แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 4 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3

แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 4 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 - แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 4 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3.


การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป สร 3

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป สร 3 - การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1 ปี2558 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป สร 3 ต.ขอนแตก อ.สั...


แนะนำโปรแกรมสร้างใบงานการคูณ โดย เฉลิมชัย ถึงดี ศน.สพป.สร.3

แนะนำโปรแกรมสร้างใบงานการคูณ โดย เฉลิมชัย ถึงดี ศน.สพป.สร.3 - ดาวน์โหลดฟรีได้ที่นี่ http://www.krusurin.net/createworksheet1.exe แนะนำให้ ปิดโปรแกรมสแกนไวรัส...


ภาษาเขมรถิ่นไทยวันละคำสองคำ1

ภาษาเขมรถิ่นไทยวันละคำสองคำ1 - วันนี้เสนอคำว่า เดกล็วง และเดกลัวะ โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สุรินทร์...


การสังเกตการสอน โรงเรียนบ้านลำดวน เมยราษฎร์อุปถัมภ์ สพป  สร 3

การสังเกตการสอน โรงเรียนบ้านลำดวน เมยราษฎร์อุปถัมภ์ สพป สร 3 - กิจกรรมต่างๆ ในการสังเกตการสอน ระยะเวลา 2 สัปดาห์.


โรงเรียนบ้านถนน สพป  สร  เขต 3

โรงเรียนบ้านถนน สพป สร เขต 3


More สพป.สร.3

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)