สพมเขต22

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สพม.เขต 22

สพม.เขต 22 เว็บไซต์ สพม.เขต 22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ด่วนที่สุด

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม สพม ...

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม สพม ... เขต 22

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม สพม ...

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม สพม ... สพม.เขต 22จัดอบรมตาม

สพม. เขต22 (นครพนม-มุกดาหาร) รดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด ...

สพม. เขต22 (นครพนม-มุกดาหาร) รดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด ... สพม. เขต22 (นครพนม-มุกดาหาร)

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม สพม ...

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม สพม ... เขต 22

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร ...

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร ... สพม.เขต22 ลั่นฆ้องชัย

ผอ.สพม.เขต 22 นำทีมผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าเฝ้ารับเสด็จใน ...

ผอ.สพม.เขต 22 นำทีมผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าเฝ้ารับเสด็จใน ... สพม.เขต 22 นำทีม

More สพมเขต22

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดิทัศน์แนะนำ สพม. เขต 23

วีดิทัศน์แนะนำ สพม. เขต 23


เพลงฉ่อย1 : โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต1

เพลงฉ่อย1 : โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต1


นำเสนอ สพม.เขต 28 พื้นฐาน

นำเสนอ สพม.เขต 28 พื้นฐาน


สพม.เขต 23 ค่ายอาเซียน มาเลเซีย

สพม.เขต 23 ค่ายอาเซียน มาเลเซีย


เพลงเข้าค่ายรุ่นนี้ สพม.เขต 23

เพลงเข้าค่ายรุ่นนี้ สพม.เขต 23


โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สพม  เขต ๑๙ สพป  เขต ๓ ต่อแผ่น ๒ วัดศรีอุดมวงศ์

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สพม เขต ๑๙ สพป เขต ๓ ต่อแผ่น ๒ วัดศรีอุดมวงศ์


เพลงจำขึ้นใจ.สพม.เขต 23

เพลงจำขึ้นใจ.สพม.เขต 23


สพม.เขต 23 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สพม.เขต 23 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


สนศ-สพม.5: การพัฒนาผลงานสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ "สิงห์บุรีโมเดล"

สนศ-สพม.5: การพัฒนาผลงานสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ "สิงห์บุรีโมเดล"


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะครู สพม เขต ๑๙ และสพป เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๔ ส ค  ๒๕๕๖ 13

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะครู สพม เขต ๑๙ และสพป เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๔ ส ค ๒๕๕๖ 13


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะครู สพม เขต ๑๙ และสพป เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๔ ส ค  ๒๕๕๖ 12

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะครู สพม เขต ๑๙ และสพป เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๔ ส ค ๒๕๕๖ 12


การเปิดตัวครั้งแรกของวงดนตรีสตริงโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

การเปิดตัวครั้งแรกของวงดนตรีสตริงโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์


นำเสนอโรงเรียนโชคชัยวิทยา มุกดาหาร

นำเสนอโรงเรียนโชคชัยวิทยา มุกดาหาร


ผอ.สพม.1 ปฐมนิเทศ ผู้บริหารย้าย

ผอ.สพม.1 ปฐมนิเทศ ผู้บริหารย้าย


ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด สพม.23

ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด สพม.23


"บาส"

"บาส"


วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31


บรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 ศูนย์พัฒนาจังหวัดนครพนม

บรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 ศูนย์พัฒนาจังหวัดนครพนม


มัธยมวานรนิวาส 22 ม.ค.56

มัธยมวานรนิวาส 22 ม.ค.56


งานปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คณะครู สพม เขต ๑๙ สพป เขต ๓ วันที่ ๒๒ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖วิ

งานปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คณะครู สพม เขต ๑๙ สพป เขต ๓ วันที่ ๒๒ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖วิ


More สพมเขต22

Sites (click here to hide/see results)

More สพมเขต22 ..

Google+ (click here to hide/see results)