สพมเขต22

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สพม.เขต 22

สพม.เขต 22 เว็บไซต์ สพม.เขต 22

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.เขต ...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.เขต ... สพม.

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม สพม ...

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม สพม ... เขต 22

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม สพม ...

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม สพม ... สพม.เขต 22จัดอบรมตาม

สพม. เขต22 (นครพนม-มุกดาหาร) รดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด ...

สพม. เขต22 (นครพนม-มุกดาหาร) รดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด ... สพม. เขต22 (นครพนม-มุกดาหาร)

สพม.22(นครพนม-มุกดาหาร) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ...

สพม.22(นครพนม-มุกดาหาร) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ... สพม.22(นครพนม-มุกดาหาร)

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ส

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ส ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์สพม.22 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ข่าวประชาสัมพันธ์สพม.22 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สพม.เขต 22

More สพมเขต22

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เพลงเพื่อนกัน ค่ายอัจฉริยภาพ 57 สพม.เขต 23

เพลงเพื่อนกัน ค่ายอัจฉริยภาพ 57 สพม.เขต 23


วีดิทัศน์แนะนำ สพม. เขต 23

วีดิทัศน์แนะนำ สพม. เขต 23 - ผลิตโดย นักเรียนกลุ่มสมอง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"


เพลงฉ่อย1 : โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต1

เพลงฉ่อย1 : โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต1


งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 สพม. เขต 26 จ.มหาสารคาม 04/10/2013

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 สพม. เขต 26 จ.มหาสารคาม 04/10/2013 - โรงเรียนผดุงนารีได้เป็นตัวแทนประเภทแอร์โรบิก ไปคัดเป็นตัวแทนภาคที่ จ. นครพนม เดือนธันวาคม.


สพม.เขต 23 ค่ายอาเซียน มาเลเซีย

สพม.เขต 23 ค่ายอาเซียน มาเลเซีย - เก็บตกภาพกิจกรรมค่ายอาเซียน สพม.เขต 23 วันที่ 28-29 ก.ค.2555 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร.


สพม.เขต 23 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สพม.เขต 23 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สพม  เขต ๑๙ สพป  เขต ๓ ต่อแผ่น ๒ วัดศรีอุดมวงศ์

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สพม เขต ๑๙ สพป เขต ๓ ต่อแผ่น ๒ วัดศรีอุดมวงศ์ - โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สพม เขต ๑๙ สพป เขต ๓ ต่อแผ่น ๒ วัดศรีอุดมวงศ์.


เพลงจำขึ้นใจ.สพม.เขต 23

เพลงจำขึ้นใจ.สพม.เขต 23


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะครู สพม เขต ๑๙ และสพป เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๔ ส ค  ๒๕๕๖ 13

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะครู สพม เขต ๑๙ และสพป เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๔ ส ค ๒๕๕๖ 13


สนศ-สพม.5: การพัฒนาผลงานสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ "สิงห์บุรีโมเดล"

สนศ-สพม.5: การพัฒนาผลงานสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ "สิงห์บุรีโมเดล" - 5 ตุลาคม 2556: "สิงห์บุรีโมเดล"- สพม.5 - เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานวิชาการสู่...


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะครู สพม เขต ๑๙ และสพป เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๔ ส ค  ๒๕๕๖ 12

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะครู สพม เขต ๑๙ และสพป เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๔ ส ค ๒๕๕๖ 12


วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31 - วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31.


นำเสนอโรงเรียนโชคชัยวิทยา มุกดาหาร

นำเสนอโรงเรียนโชคชัยวิทยา มุกดาหาร - นำเสนอโรงเรียนโชคชัยวิทยา สังกัด สพม เขต 22 ตั้งอยู่ที่ อ นิคมคำสร้อย จ มุกดาหาร.


การเปิดตัวครั้งแรกของวงดนตรีสตริงโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

การเปิดตัวครั้งแรกของวงดนตรีสตริงโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ - การเปิดตัวครั้งแรกของวงดนตรีสตริงโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องดนตรีจาก สพม. เขต 22 ประจำปีงบประมาณ 2555 และได้รับการบรรจุครูดนตรี ภาคเรียนท...


ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด สพม.23

ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด สพม.23 - สพม.เขต 23 ประชุมมอบนโนบายให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร.


บรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 ศูนย์พัฒนาจังหวัดนครพนม

บรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 ศูนย์พัฒนาจังหวัดนครพนม - การอบรมพัฒนาครูบรรณารักษ์ยุคใหม่ ณ โรงแรมวิวโขง จังหวัดนครพนม โดย สพม.เขต 22.


ใจป่าว

ใจป่าว - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดนนทบุรี) ระหว่าง วันที่ 1-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ....


การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) ได...


"บาส"

"บาส" - รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น (ม.ปลาย) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม. เขต 23 กลุ่มที่ 1 4 ตุลาคม 2557.


ลอยกระทงเจริญศิลป์ ประจำปี 2557 โดย Samong Group

ลอยกระทงเจริญศิลป์ ประจำปี 2557 โดย Samong Group - ผลิตโดย นักเรียนกลุ่มสมอง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม.เขต 23 (สกลนคร)


More สพมเขต22

Sites (click here to hide/see results)

More สพมเขต22 ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต