สพม 42

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สพม.4 สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี 2554 และ ปี 2555

สพม.4 สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี 2554 และ ปี 2555 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่ตั้ง สพม..เขต 42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 SMS ระบบส่งข้อความ สพม.42

สพม.เขต 42 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา รายงานตัว 17 ธันวาคม ...

สพม.เขต 42 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา รายงานตัว 17 ธันวาคม ... ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

title] | Siamrath.co.th

title] | Siamrath.co.th สพฐ.

ภาพ

ภาพ สพม.42 พาคณะเจ้าหน้าที่ สพม.42

งานประจำและงานพิเศษ: ความคืบหน้าการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ณ สพม.42 ...

งานประจำและงานพิเศษ: ความคืบหน้าการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ณ สพม.42 ... ณ สพม.42 (อุทัยธานี

สพม.42 เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ - รับสมัคร 15-26 กรกฎาคม 2556

สพม.42 เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ - รับสมัคร 15-26 กรกฎาคม 2556 สพม.42 เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย

More สพม 42

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

รายงานผล ศูนย์แนะแนว สพม 42

รายงานผล ศูนย์แนะแนว สพม 42


วีดีทัศน์ เขตสพม 42

วีดีทัศน์ เขตสพม 42


เครื่องจ่ายธูปอัตโนมัติ : โรงเรียนหนองบัว, สพม. 42

เครื่องจ่ายธูปอัตโนมัติ : โรงเรียนหนองบัว, สพม. 42 - การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ชื่อผลงาน "เครื่องจ่ายธูปอ...


ลาดยาววิทยาคม ผอ.สพม.42

ลาดยาววิทยาคม ผอ.สพม.42 - ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.42 ให้เกียรติร้องเพลงกล่อมช่วงรับประทานอาหาร.กลางวัน เมื่อศุกร์ 25 มีนาคม 2554 งานมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6...


VTR รับ ผอ.สพม. เขต 42

VTR รับ ผอ.สพม. เขต 42 - VTR รับ ผอ.สพม. เขต 42 วันที่ 5 ต.ค. 54 ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์ จ. นครสวรรค์.


แอโรบิค อทว. 2557

แอโรบิค อทว. 2557 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่ สพม. 42.


3 ประสาน กรณีศึกษาจาก รร.เขากะลาวิทยาคม สพม.42 ตอน 1/2 (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)

3 ประสาน กรณีศึกษาจาก รร.เขากะลาวิทยาคม สพม.42 ตอน 1/2 (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) - โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม.42 จ.นครสวรรค์ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาร่ายล้อมมากมาย ทั้งในเรื่องการพัฒนาแผนการสอน ของครูในโรงเรียน และปัญหาพื้นฐานความรู้ของเด...


42 นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา_ITLA'2014

42 นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา_ITLA'2014 - การนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. 28 ศรีสะเกษ.


พัฒนาครูด้วยบัดดี้ กรณีศึกษาจาก รร.เขากะลาวิทยาคม สพม.42 ตอน 2/2 (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)

พัฒนาครูด้วยบัดดี้ กรณีศึกษาจาก รร.เขากะลาวิทยาคม สพม.42 ตอน 2/2 (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) - ชมกรณีศึกษาจากโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม.42 ปัญหาที่พบจากครู 3 วัย 3 ประสบการณ์ จาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนแห่งนี้ ที่นำโครงการพัฒนาครูด้วยบัดดี้ ...


สพม.4_23 Sep'11-1.wmv

สพม.4_23 Sep'11-1.wmv - [บรรยากาศ] อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่้อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเข...


โรงเรียนนครสวรรค์ ประกวดวงดนตรีสตริง

โรงเรียนนครสวรรค์ ประกวดวงดนตรีสตริง - ประกวดวงดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สพม.42 นครสวรรค์.


คนกล่อมโลก  เสรีขอพร สวัสดีปีใหม่ 1  BY กิตติเชษฐ์  อักษร

คนกล่อมโลก เสรีขอพร สวัสดีปีใหม่ 1 BY กิตติเชษฐ์ อักษร - คนกล่อมโลก เสรีขอพร สวัสดีปีใหม่ BY กิตติเชษฐ์ อักษร งานแฟนซีปีใหม่ 2558 สพม. 42 6 ม.ค. 2558ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.42.


001 ความมั่นคงแห่งชีวิต

001 ความมั่นคงแห่งชีวิต - เพลงประกวดโครงการประกันภัย ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ สังกัด สพม.42.


M.V.เพลงนครสวรรค์วิมานแมน

M.V.เพลงนครสวรรค์วิมานแมน - รายวิชาการสร้างงานมัลติมิเดีย รหัส ง.30215 จัดทำโดย นาย วัชรพล แขค้างพลู ม.6/4 เลขที่ 9 เสนอ ครู จิโรจ จิ๋วแหยม ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหนองบัว ...


สื่อสร้างสรรค์

สื่อสร้างสรรค์ - ผลงานนี้แป็นส่วนหนึ่งของวิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย 2 รหัส ง.30215 เสนอ...


อุทยานดอกไม้

อุทยานดอกไม้ - รายวิชาการสร้างงานมัลติมิเดีย รหัส ง.30215 จัดทำโดย นาย พรชัย เจิมขุนทด ม.6/4 เลขที่ 23 เสนอ ครู จิโรจ จิ๋วแหยม ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหนองบัว ...


โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา.flv

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา.flv - การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเภข ข ในการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพม.42 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์.


รักษ์ภูมิปัญญาไทยการสานสุ่มปลา

รักษ์ภูมิปัญญาไทยการสานสุ่มปลา - ผลงาน โครงงานภาคภูมิใจท้องถิ่นของตน รักษ์ภูมิปัญญาไทย นักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ สังกัด สพม.42.


suchanat sribunlue flower Gradend

suchanat sribunlue flower Gradend - วิชาสื่อมัลติมีเดีย ง30215 จัดทำโดย นางสาวสุชานาฎ ศรีบุญลือ ชั้นม.6/5 เลขที่ 33 เสนอ ครูจิโรจ จิ๋วแหยม โรงเรียนหนองบัว สพม.42.


72 นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า_ITLA'2014

72 นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า_ITLA'2014 - การนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม.42 นครสวรรค์- อุทัยธานี.


More สพม 42

Sites (click here to hide/see results)

More สพม 42 ..

Google+ (click here to hide/see results)