สพม.29

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

นั่งรอ อาจารย์ 3 ที่ สพม 29.

นั่งรอ อาจารย์ 3 ที่ สพม 29.

More สพม.29

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เพลงมาร์ช สพม.29 v.1.0.1

เพลงมาร์ช สพม.29 v.1.0.1


เพลง มาร์ช สพม.29

เพลง มาร์ช สพม.29 - เพลง มาร์ช สพม.29.


กิจกรรมวันแม่ 2557 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29

กิจกรรมวันแม่ 2557 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 - กิจกรรมวันแม่ 2557 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 จัดเมือวันที่ 8 สิงหาคม 2557 . . . บันทึกโดย ชุมนุมถ่ายภาพและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ปรึกษา นาย...


เพลงมาร์ช สพม 29

เพลงมาร์ช สพม 29


เพลงรักบ้านทุ่ง โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29

เพลงรักบ้านทุ่ง โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 - เพลงรักบ้านทุ่ง โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 ในการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบจิตลีลา งานสัปดาห์หนังสือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายสนอง ถ...


abc ซักกระตุก by สพม 29

abc ซักกระตุก by สพม 29 - abc ซักกระตุก by สพม 29.


บรรยากาศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา  สพม.29 [HD]

บรรยากาศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 [HD] - บรรยากาศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี . . . . . จัดทำโดย : นายอภิชิต กลีบม่วง.


สพม.29ติวเข้มก่อนสอบPre-O net

สพม.29ติวเข้มก่อนสอบPre-O net - รายการ Headlineบ่ายวันนี้ ออกอากาศที่ สร้างสุขชาแนล สถานีวิทยุ1ปณ.และคลีน เรดิโอ อุบลราชธานี เวลา17.10-18.00 น เสนอแนะรายการ 045 242694 ผู้ดำเนินรายการ นายนพ...


วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 - วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 จัดทำโดยง นายอภิชิต กลีบม่วง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย.


ผลงาน โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29

ผลงาน โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 - ผลงานโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 " " " จัดทำวีดีทัศน์โดย : นายอภิชิต ก...


โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม.29

โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม.29 - โรงเรียนนาจิกพิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ.


การแสดงกลุ่มการเงิน สพม 29 (ปีใหม่ 2556)

การแสดงกลุ่มการเงิน สพม 29 (ปีใหม่ 2556)


โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 - โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29.


โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 - โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29.


(ร่าง) VTRสพม 29

(ร่าง) VTRสพม 29 - ในกระแสของโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ที่จะต้องปรับตัวเข้าสู่การเป็น ...


พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 [HD]

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.29 [HD] - พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี สพม.29 [HD] . . . . บันทึกและตัดต่อโดย : นายอภิชิต กลีบม่วง.


VTR สหวิทยาเขต 7 สพม. 29

VTR สหวิทยาเขต 7 สพม. 29


สนทนากับผอ.สพม.29"แก้โกงสอบบรรจุครูผู้ช่วย"

สนทนากับผอ.สพม.29"แก้โกงสอบบรรจุครูผู้ช่วย" - รายการ8โมงเช้าข่าว11 เวลา08.05-09.00น. วันจันทร์-วันศุกร์ ที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัง...


วงโยธวาทิตโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา งานพิธีเปิดกีฬา สพม 29 เกมส์ ครั้งที่ 2

วงโยธวาทิตโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา งานพิธีเปิดกีฬา สพม 29 เกมส์ ครั้งที่ 2 - อีกหนึ่งความภูมิใจของเราวงโยธวาทิตโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา งานพิธีเปิดกีฬา สพม.29 เกมส์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557.


สพม.29อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่อาเซียน

สพม.29อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่อาเซียน - รายการ8โมงเช้าข่าว11 เวลา08.05-09.00น. วันจันทร์-วันศุกร์ ที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัง...


More สพม.29

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)