สพม.29

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สพม.29

Images (click here to hide/see results)

นั่งรอ อาจารย์ 3 ที่ สพม 29.

นั่งรอ อาจารย์ 3 ที่ สพม 29.

More สพม.29

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VTR เกษียณอายุราชการคณะครู สพม.29 ปี 2559

VTR เกษียณอายุราชการคณะครู สพม.29 ปี 2559 - VTR เกษียณอายุราชการคณะครู สพม.29 ปี 2559.


กิจกรรมหน้าเสาธง สพม.29

กิจกรรมหน้าเสาธง สพม.29


เพลงมาร์ช สพม.29 v2.2

เพลงมาร์ช สพม.29 v2.2 - เพลงมาร์ช สพม.29 v2.2 ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล นายบัณฑิต...


VTRเขตสุจริต สพม.29

VTRเขตสุจริต สพม.29


แนะนำโรงเรียนสหวิทยาเขต 4  สพม.29

แนะนำโรงเรียนสหวิทยาเขต 4 สพม.29 - แนะนำโรงเรียนสหวิทยาเขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...


สพม.29 ถ่ายทอดสด การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 ช่วง 1

สพม.29 ถ่ายทอดสด การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 ช่วง 1 - ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 1 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบั...


วีดีทัศน์เปิดตัวโครงการ DLIT สพม29

วีดีทัศน์เปิดตัวโครงการ DLIT สพม29 - โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำนักงานเขตพื้น...


ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.29 (20/05/2559)

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.29 (20/05/2559)


สหวิทยาเขต8 อำนาจเจริญ สพม 29

สหวิทยาเขต8 อำนาจเจริญ สพม 29 - นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ...


VTRเขตสุจริต สพม.29

VTRเขตสุจริต สพม.29


สพม.29 ถ่ายทอดสด การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 ช่วง 6

สพม.29 ถ่ายทอดสด การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 ช่วง 6 - ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 6 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบั...


เพลงมาร์ช สพม.29 v.1.0.2

เพลงมาร์ช สพม.29 v.1.0.2


งานเกษียณผอ.สพม 29 (กลุ่มอำนวยการ)

งานเกษียณผอ.สพม 29 (กลุ่มอำนวยการ) - งานเกษียณผอ.สพม 29 จัดทำโดยกลุ่มอำนวยการ สพม.29.


เพลงมาร์ช สพม 29

เพลงมาร์ช สพม 29


เพลง มาร์ช สพม.29

เพลง มาร์ช สพม.29 - เนื้อเพลง " มาร์ช สพม.29" สพม สพม29 ศูนย์รวมชาว มัธยมศึกษา อุบล อำนาจ ร่วมกั...


เพลงมาร์ช สพม.29  v.1

เพลงมาร์ช สพม.29 v.1


สพม.29เผย ทำอย่างไรให้คะแนนO-Netสูงขึ้น

สพม.29เผย ทำอย่างไรให้คะแนนO-Netสูงขึ้น - รายการ Headlineบ่ายวันนี้ ออกอากาศที่ สร้างสุขชาแนล สถานีวิทยุ1ปณ.และคลีน...


DLIT โนนกุงวิทยาคม สพม.29

DLIT โนนกุงวิทยาคม สพม.29 - รายวิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเครื่องดนตรีสากล.


ผอ.สพม.29 ประชุม กพร.

ผอ.สพม.29 ประชุม กพร.


โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม.29

โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม.29 - โรงเรียนนาจิกพิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ.


More สพม.29

Google+ (click here to hide/see results)