สพม.29

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สพม.29

Images (click here to hide/see results)

นั่งรอ อาจารย์ 3 ที่ สพม 29.

นั่งรอ อาจารย์ 3 ที่ สพม 29.

More สพม.29

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VTR เกษียณอายุราชการคณะครู สพม.29 ปี 2559

VTR เกษียณอายุราชการคณะครู สพม.29 ปี 2559 - VTR เกษียณอายุราชการคณะครู สพม.29 ปี 2559.


เพลงมาร์ช สพม.29 v2.2

เพลงมาร์ช สพม.29 v2.2 - เพลงมาร์ช สพม.29 v2.2 ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล นายบัณฑิต...


สพม.29 ถ่ายทอดสด การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 ช่วง 1

สพม.29 ถ่ายทอดสด การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 ช่วง 1 - ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 1 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบั...


สพม.29 ถ่ายทอดสด การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 ช่วง 6

สพม.29 ถ่ายทอดสด การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 ช่วง 6 - ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 6 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบั...


VTRเขตสุจริต สพม.29

VTRเขตสุจริต สพม.29


โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม.29  ลงนามและแปรอักษรเลข๙

โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม.29 ลงนามและแปรอักษรเลข๙ - โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ สพม.29 จัดพิธีลงนามแ...


แนะนำโรงเรียนสหวิทยาเขต 4  สพม.29

แนะนำโรงเรียนสหวิทยาเขต 4 สพม.29 - แนะนำโรงเรียนสหวิทยาเขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...


วีดีทัศน์เปิดตัวโครงการ DLIT สพม29

วีดีทัศน์เปิดตัวโครงการ DLIT สพม29 - โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำนักงานเขตพื้น...


สรุปโครงการ DLIT ประจำปี 2558 - โรงเรียนเดชอุดม สพม.29

สรุปโครงการ DLIT ประจำปี 2558 - โรงเรียนเดชอุดม สพม.29


ศึกษาดูงานDLIT สพม.29

ศึกษาดูงานDLIT สพม.29


ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.29 (20/05/2559)

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.29 (20/05/2559)


ผอ.สพม.29 ประชุม กพร.

ผอ.สพม.29 ประชุม กพร.


War Room...สพม.29

War Room...สพม.29


สหวิทยาเขต8 อำนาจเจริญ สพม 29

สหวิทยาเขต8 อำนาจเจริญ สพม 29 - นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ...


กิจกรรมหน้าเสาธง สพม.29

กิจกรรมหน้าเสาธง สพม.29


เพลงมาร์ช สพม.29  v.1

เพลงมาร์ช สพม.29 v.1


เพลง มาร์ช สพม.29

เพลง มาร์ช สพม.29 - เนื้อเพลง " มาร์ช สพม.29" สพม สพม29 ศูนย์รวมชาว มัธยมศึกษา อุบล อำนาจ ร่วมกั...


สพม.29 จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 ณ ธุดงคสถานดอนชาด วารินชำราบ อุบลฯ

สพม.29 จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 ณ ธุดงคสถานดอนชาด วารินชำราบ อุบลฯ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)...


ผอ.สพม.29 มอบบ้านนักเรียนตาลสุมพัฒนา

ผอ.สพม.29 มอบบ้านนักเรียนตาลสุมพัฒนา


เพลงมาร์ช สพม 29

เพลงมาร์ช สพม 29


More สพม.29

Google+ (click here to hide/see results)