สพม13 ตรัง

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สพม13 ตรัง

Images (click here to hide/see results)

สพม.13 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...

สพม.13 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ... สพม.13

ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับตำแหน่งใหม่ สพม.เขต 13 ตรัง กระบี่ ...

ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับตำแหน่งใหม่ สพม.เขต 13 ตรัง กระบี่ ... สพม.เขต 13 ตรัง กระบี่. >>>>

งานอภิวัฒน์การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" ส

งานอภิวัฒน์การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" ส 21" สพม.13 ประจำปี 2557

กิจกรรม Exam Online ในงานวิชาการ สพม.13 ณ บิ๊กซี ตรัง - เว็บไซต์ ...

กิจกรรม Exam Online ในงานวิชาการ สพม.13 ณ บิ๊กซี ตรัง - เว็บไซต์ ... สพม.13 ณ บิ๊กซี ตรัง

ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับตำแหน่งใหม่ สพม.เขต 13 ตรัง กระบี่ ...

ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับตำแหน่งใหม่ สพม.เขต 13 ตรัง กระบี่ ... 13 ตรัง กระบี่ พร้อมด้วย

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.15

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.15 สพม.13(ตรัง,กระบี่) ณ

สพม.13 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...

สพม.13 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ... สพม.13

งานอภิวัฒน์การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" ส

งานอภิวัฒน์การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" ส 21" สพม.13 ประจำปี 2557

More สพม13 ตรัง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มาร์ชชิ่งความดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

มาร์ชชิ่งความดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง - มาร์ชชิ่งความดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคใต้ คัดเลือก สพม.13 จังหวัดตรัง.


มายากลที่ 1 ภาคใต้ 2555

มายากลที่ 1 ภาคใต้ 2555 - 1 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.8 ทอง ชนะเลิศ 2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 3 โรง...


ค่ายเด็กดีศรีตำบล โรงเรียนบางดีวิทยาคม

ค่ายเด็กดีศรีตำบล โรงเรียนบางดีวิทยาคม - โครงการค่ายอบรมคุณธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ระหว่างวันที่ 8 - 10 พศจิกายน พ.ศ.2556 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม.13 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง.


มาร์ชชิ่งความดีโรงเรียนวังวิเศษ ม.ต้น 57

มาร์ชชิ่งความดีโรงเรียนวังวิเศษ ม.ต้น 57 - การประกวดมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง รางวัล ชนะเลิศระดับภา...


ค่ายคุณธรรม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ม.ปลาย 57

ค่ายคุณธรรม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ม.ปลาย 57 - โครงการอบรมนักเรียน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร 5 ห้องชีวิต สู่ความดีสากล โรงเรียนในฝัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัน...


ค่ายคุณธรรม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ม.ต้น 57

ค่ายคุณธรรม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ม.ต้น 57 - โครงการอบรมนักเรียน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร 5 ห้องชีวิต สู่ความดีสากล โรงเรียนในฝัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันท...


มุจลินท์เกมส์56-ประธานในพิธี ผอ.สพม.13

มุจลินท์เกมส์56-ประธานในพิธี ผอ.สพม.13


Singing Contest in KANTANG.flv

Singing Contest in KANTANG.flv - " Because you loved me " *********************************************************************** Supremacy with Grace and Wisdom "สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้าง...


กีฬาสี ลีดเดอร์ ม.ว.ส.สีม่วง ปี พ.ศ.2555

กีฬาสี ลีดเดอร์ ม.ว.ส.สีม่วง ปี พ.ศ.2555 - กีฬาสีเชียร์ลีดเดอร์แสดงหน้าประธาน คณะกาฬสิงหะ(สีม่วง) ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ สพม.1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ โดมเอนกประสงค์.


สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝันตรังรุ่น 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝันตรังรุ่น 2 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน จังหวัดตรัง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ...


มาร์ชชิ่งความดี  โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง

มาร์ชชิ่งความดี โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง - มาร์ชชิ่งความดี โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 63 ภาคใต้ คัดเลือกตัวแทน จังหวัดตรัง ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 9 ...


สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝันตรัง รุ่น 4

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝันตรัง รุ่น 4 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน จังหวัดตรัง รุ่นที่ 4ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ปากเมงรี...


Impromptu Speech โรงเรียน เทศบาล 6 สพม.36

Impromptu Speech โรงเรียน เทศบาล 6 สพม.36 - การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ของ สถาบัน ภาษาอังกฤษ สพฐ. รอบ สพม.36 เชียงราย-พะเยา ชนะเลิศอันดับที่1 ประเภทนักเรียนสายที่ 2 นักเรียนในโรงเรียนส.


โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC ตรัง Ep.1

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC ตรัง Ep.1 - อบรมระยะที่ 1 โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC ศูนย์ฝึกอบรม จังหวัดตรัง ณ วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (วัดคลองเต็ง) อ.เมือง จ.ตรัง.


พาทีอาเซียนสพม 32 01

พาทีอาเซียนสพม 32 01 - สพม.32 จัดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผ...


อบรมนักเรียนแกนนำสู่ความดีสากล จ.ตรัง

อบรมนักเรียนแกนนำสู่ความดีสากล จ.ตรัง - โครงการอบรมแกนนำนักเรียน สู่ความดีสากล 15 - 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ วัดสาริการาม อ.เมือง จ.ตรัง.


เพลงมาร์ช สพฐ.

เพลงมาร์ช สพฐ. - เพลงมาร์ช สพฐ.


สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน ตรัง รุ่น 3

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน ตรัง รุ่น 3 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน จังหวัดตรัง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ปากเมงรี...


ยูงทอง Action Channel ตอน ทีมแชมป์ สพฐ   วอลเลย์บอลหญิง 16 ปี ยทพ

ยูงทอง Action Channel ตอน ทีมแชมป์ สพฐ วอลเลย์บอลหญิง 16 ปี ยทพ - รายการยูงทอง Action Channel ผลิตโดย ชุมนุมยูงทอง Action Channel โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.20 อุดรธานี ติดต่อรายการ ครูสุวิวัฒน์ น่าชม โทร 085 - 6432558.


สีชมพู เชียร์ลีดเดอร์ @ จภ.ตรัง 56

สีชมพู เชียร์ลีดเดอร์ @ จภ.ตรัง 56


More สพม13 ตรัง

Sites (click here to hide/see results)

More สพม13 ตรัง ..

Google+ (click here to hide/see results)

หมวดหมู่ยอดฮิต