สพม13 ตรัง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มาร์ชชิ่งความดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

มาร์ชชิ่งความดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง - มาร์ชชิ่งความดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคใต้ คัดเลือก สพม.13 จังหวัดตรัง.


มายากลที่ 1 ภาคใต้ 2555

มายากลที่ 1 ภาคใต้ 2555 - 1 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.8 ทอง ชนะเลิศ 2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 3 โรง...


ค่ายเด็กดีศรีตำบล โรงเรียนบางดีวิทยาคม

ค่ายเด็กดีศรีตำบล โรงเรียนบางดีวิทยาคม - โครงการค่ายอบรมคุณธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ระหว่างวันที่ 8 - 10 พศจิกายน พ.ศ.2556 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม.13 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง.


Singing Contest in KANTANG.flv

Singing Contest in KANTANG.flv - " Because you loved me " *********************************************************************** Supremacy with Grace and Wisdom "สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้าง...


รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ม.อ.ตรัง

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ม.อ.ตรัง - นายบุณวัทน์ ศรีขวัญ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน...


โรงเรียนพานพิทยาคม (รอบเพลงช้า) สพม 36  วันที่13 ก.ย.56

โรงเรียนพานพิทยาคม (รอบเพลงช้า) สพม 36 วันที่13 ก.ย.56


มุจลินท์เกมส์56-ประธานในพิธี ผอ.สพม.13

มุจลินท์เกมส์56-ประธานในพิธี ผอ.สพม.13


มาร์ชชิ่งความดีโรงเรียนวังวิเศษ ม.ต้น 57

มาร์ชชิ่งความดีโรงเรียนวังวิเศษ ม.ต้น 57 - การประกวดมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง รางวัล ชนะเลิศระดับภา...


ค่ายคุณธรรม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ม.ปลาย 57

ค่ายคุณธรรม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ม.ปลาย 57 - โครงการอบรมนักเรียน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร 5 ห้องชีวิต สู่ความดีสากล โรงเรียนในฝัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัน...


กีฬาสี ลีดเดอร์ ม.ว.ส.สีม่วง ปี พ.ศ.2555

กีฬาสี ลีดเดอร์ ม.ว.ส.สีม่วง ปี พ.ศ.2555 - กีฬาสีเชียร์ลีดเดอร์แสดงหน้าประธาน คณะกาฬสิงหะ(สีม่วง) ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ สพม.1 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ โดมเอนกประสงค์.


ค่ายคุณธรรม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ม.ต้น 57

ค่ายคุณธรรม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ม.ต้น 57 - โครงการอบรมนักเรียน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร 5 ห้องชีวิต สู่ความดีสากล โรงเรียนในฝัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันท...


ท.4 ยะลา กับนครตรังวิชาการ

ท.4 ยะลา กับนครตรังวิชาการ - โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ในเพลง "จดหมายจากบ้านนอก" โดยนักร้อง และทีมแดนเซอร์ ซึ่งมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนสามารถคว้ารางว...


ชนะเลิศ รำวงมาตรฐาน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี

ชนะเลิศ รำวงมาตรฐาน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี - ชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ จ.กระบี่ วันที่ ๑๐ - ๑๒ ธ.ค.๕๗ ตัวแทนจาก สพม.๑๕ (ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) ผู้เข้...


การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพม. (รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ)

การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพม. (รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ) - การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21 -- 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม...


มาร์ชชิ่งความดี  โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง

มาร์ชชิ่งความดี โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง - มาร์ชชิ่งความดี โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 63 ภาคใต้ คัดเลือกตัวแทน จังหวัดตรัง ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 9 ...


สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝันตรังรุ่น 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝันตรังรุ่น 2 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน จังหวัดตรัง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ...


อบรมนักเรียนแกนนำสู่ความดีสากล จ.ตรัง

อบรมนักเรียนแกนนำสู่ความดีสากล จ.ตรัง - โครงการอบรมแกนนำนักเรียน สู่ความดีสากล 15 - 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ วัดสาริการาม อ.เมือง จ.ตรัง.


Impromptu Speech โรงเรียน เทศบาล 6 สพม.36

Impromptu Speech โรงเรียน เทศบาล 6 สพม.36 - การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ของ สถาบัน ภาษาอังกฤษ สพฐ. รอบ สพม.36 เชียงราย-พะเยา ชนะเลิศอันดับที่1 ประเภทนักเรียนสายที่ 2 นักเรียนในโรงเรียนส.


สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝันตรัง รุ่น 4

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝันตรัง รุ่น 4 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน จังหวัดตรัง รุ่นที่ 4ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ปากเมงรี...


พาทีอาเซียนสพม 32 01

พาทีอาเซียนสพม 32 01 - สพม.32 จัดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผ...


More สพม13 ตรัง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)