สพม18ชลบุรี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สพม.18(ชลบุรี-ระยอง)โดยท่าน ผอ.อภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ บริจาคเงิน ...

สพม.18(ชลบุรี-ระยอง)โดยท่าน ผอ.อภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ บริจาคเงิน ... 132626.JPG

สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) ต้อนรับนายวีระศักดิ์ ปี่บัว ผู้เชี่ยวชาญ ...

สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) ต้อนรับนายวีระศักดิ์ ปี่บัว ผู้เชี่ยวชาญ ... สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง)

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง)

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) ชลบุรี (ลำดวน แสงมณี ภาพ-ข่าว)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง)

ด่วน..สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) เรียกบรรจุครู 121 อัตรา

ด่วน..สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) เรียกบรรจุครู 121 อัตรา สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง)

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง)

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) สพม.18 ให้การต้อนรับ (สุชาติ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี สพม.18 ชลบุรีเขต 1

26 ก.ค. 56 ต้อนรับคณะผู้บริหารสพม.18 | โรงเรียน

26 ก.ค. 56 ต้อนรับคณะผู้บริหารสพม.18 | โรงเรียน 2

More สพม18ชลบุรี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ขวดน้ำ (The Bottle)

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ขวดน้ำ (The Bottle) - ตัวแทนแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ต้น สพม.18 (ชลบุรี -ระยอง) เรื่อง ขวดน้ำ...


VTR ปัจฉิมนิเทศ บันทึกอนุสรณ์ "วิทยดารา" ม. 3 ชำนาญสามัคคีวิทยา ปี 2557

VTR ปัจฉิมนิเทศ บันทึกอนุสรณ์ "วิทยดารา" ม. 3 ชำนาญสามัคคีวิทยา ปี 2557 - VTR ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น "วิทยดารา...


VRT โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 2556

VRT โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 2556 - VRT แนะนำโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนชำนาญสามัคคีว...


เพลงคุณธรรม ม.4-6 | โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา | เหรียญทองระดับชาติ

เพลงคุณธรรม ม.4-6 | โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา | เหรียญทองระดับชาติ - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน"ระดับชาติ"ครั้งที่64 •โรงเรียนอัสสัมชั...


[Short Film] The Lost Finger BY CanPod Team

[Short Film] The Lost Finger BY CanPod Team - ภาพยนต์สั้นเรื่องนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันศิลปหัต...


VTR ปัจฉิมนิเทศ บันทึกอนุสรณ์ "ธาราพันธรักษ์" ม.6 ชำนาญสามัคคีวิทยา ปี 2557

VTR ปัจฉิมนิเทศ บันทึกอนุสรณ์ "ธาราพันธรักษ์" ม.6 ชำนาญสามัคคีวิทยา ปี 2557 - VTR ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น "ธาราพันธ...


QAD ชำนาญสามัคคีวิทยา 2555

QAD ชำนาญสามัคคีวิทยา 2555 - VTR นำเสนอคณะกรรมการการตรวจประเมิน โรงเรียนมาตรฐานการต้านยาเสพติด สำน...


1 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง_ITLA'14

1 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง_ITLA'14 - การนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.18 ชลบุรี.


โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ชำนาญสามัคคีวิทยา ปี 2557

โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ชำนาญสามัคคีวิทยา ปี 2557 - VTR นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้า...


VTR โรงเรียนผู้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

VTR โรงเรียนผู้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา - VTR โรงเรียนผู้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรี...


VTR นำเสนอ สมศ. ประเมิน รอบ 3

VTR นำเสนอ สมศ. ประเมิน รอบ 3 - VTR นำเสนอแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพก...


คิดถึง..ชำนาญสามัคคีวิทยา "Timeline บันทึก...ความทรงจำ" ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556

คิดถึง..ชำนาญสามัคคีวิทยา "Timeline บันทึก...ความทรงจำ" ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 - VTR ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนช...


ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปี 2555 CSW Year Review 2012

ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปี 2555 CSW Year Review 2012 - ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปี 2555 ของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา CSW Year Review 2012 นำเสน...


โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ชำนาญสามัคคีวิทยา ปี 2556

โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ชำนาญสามัคคีวิทยา ปี 2556 - VTR นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้า...


ประมวลภาพ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2556

ประมวลภาพ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2556 - ประมวลภาพ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษ...


จิตอาสาชมชุน เยาวชนอ่างศิลา

จิตอาสาชมชุน เยาวชนอ่างศิลา - จิตอาสาชมชุน เยาวชนอ่างศิลา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 ตำบลอ่างศิลา อำเภอ...


VTR งานเกษียณอายุราชการ 2556 : นายสำอาง  โพธิ์ขัน (ลุงหุย)

VTR งานเกษียณอายุราชการ 2556 : นายสำอาง โพธิ์ขัน (ลุงหุย) - VTR นำเสนอประวัติและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนชำนา...


VTR งานเกษียณอายุราชการ 2556 : รองฯ วินัย มนต์ประสิทธิ์

VTR งานเกษียณอายุราชการ 2556 : รองฯ วินัย มนต์ประสิทธิ์ - VTR นำเสนอประวัติและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนชำนา...


VTR งานเกษียณอายุราชการ 'กษิณาลัย 2555

VTR งานเกษียณอายุราชการ 'กษิณาลัย 2555 - VTR นำเสนอประวัติและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน ของโรงเ...


เรื่องเล่าเช้านี้ รวบ20นักเรียนชลบุรียกพวกไล่ตีกันกลางถนน (18 ก.ย.57)

เรื่องเล่าเช้านี้ รวบ20นักเรียนชลบุรียกพวกไล่ตีกันกลางถนน (18 ก.ย.57) - ชลบุรี-ตำรวจรวบ20นักเรียน2สถาบันในเมืองชลบุรียกพวกไล่ตีกันกลางถนนพร้...


More สพม18ชลบุรี

Sites (click here to hide/see results)

More สพม18ชลบุรี ..

Google+ (click here to hide/see results)