สพม32

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สพม32

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VTR แนะนำเขต สพม.32

VTR แนะนำเขต สพม.32 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32.


ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ สพม.32

ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ สพม.32 - การใช้งานระบบขออนุญาตไปราชการ (นอกเขตพื้นที่หรือนอกจังหวัด) ออนไลน์...


สพม 32เขตสุจริต

สพม 32เขตสุจริต - สพม.32 (บุรีรัมย์) องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล สู่การพัฒนาเป็น "...


พาทีอาเซียนสพม 32 01

พาทีอาเซียนสพม 32 01 - สพม.32 จัดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทัก...


สถานีข่าวสพม.32 | 120559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต3

สถานีข่าวสพม.32 | 120559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต3


สถานีข่าวสพม.32 | 210459 บรรยากาศการรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สถานีข่าวสพม.32 | 210459 บรรยากาศการรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ - บรรยากาศการรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสวันส...


สถานีข่าวสพม.32 | 230459 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี

สถานีข่าวสพม.32 | 230459 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี - โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิ...


สถานีข่าวสพม.32 | 130559 บรรยากาศ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ณ บุรีรัมย์

สถานีข่าวสพม.32 | 130559 บรรยากาศ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ณ บุรีรัมย์


สถานีข่าวสพม.32 | 280459 คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 และ สพป.สุรินทร์ เขต3

สถานีข่าวสพม.32 | 280459 คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 และ สพป.สุรินทร์ เขต3 - ประมวลภาพกิจกรรม สพม.32 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต...


สถานีข่าวสพม.32 | 200359 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต

สถานีข่าวสพม.32 | 200359 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต - สพม 32 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงาน...


สถานีข่าวสพม.32 | 180459 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

สถานีข่าวสพม.32 | 180459 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารและบุคลากรทางก...


สพม 32 ชี้แจง การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบการบริหารงานของศธ.ในส่วนภูมิภาค

สพม 32 ชี้แจง การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบการบริหารงานของศธ.ในส่วนภูมิภาค


สอบครูผู้ช่วยสพม32 01

สอบครูผู้ช่วยสพม32 01 - การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ...


สพม 32 ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สพม 32 ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.32 (บุรีรัมย์) ปฏิญญาสำนักงานเ...


สพม.32 (บุรีรัมย์) MOU คณะผู้บริหารสำนักงาน

สพม.32 (บุรีรัมย์) MOU คณะผู้บริหารสำนักงาน - สพม.32 (บุรีรัมย์) MOU คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ในการทำปฏิญญาเขตสุจ...


สอบบรรจุครูผู้ช่วยสพม 32

สอบบรรจุครูผู้ช่วยสพม 32 - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า...


สถานีข่าวสพม.32 | 130559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป. เลย เขต 1

สถานีข่าวสพม.32 | 130559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป. เลย เขต 1


สถานีข่าวสพม.32 | 100559 การประชุมการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถานีข่าวสพม.32 | 100559 การประชุมการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


VTR 2557 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม สพม.32 (บุรีรัมย์)

VTR 2557 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม สพม.32 (บุรีรัมย์)


โรงเรียนลำดวนพิทยาคม (สพม.32 บุรีรัมย์) ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม (สพม.32 บุรีรัมย์) ปีการศึกษา 2557 - โรงเรียนลำดวนพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง ...


More สพม32

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)