สพม32

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สถานีข่าวสพม.32 | 290559 สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2559

สถานีข่าวสพม.32 | 290559 สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2559


ทีเซอร์ครูเกษียณสพม 32 (บุรีรัมย์)

ทีเซอร์ครูเกษียณสพม 32 (บุรีรัมย์) - 22 กันยายน นี้ มุทิตา คารวะ '๕๙ " เกียรติยศปรากฎเด่นคือเส้นชัย เกียรติประ...


สพม 32 เชิญร่วมประชามติ01

สพม 32 เชิญร่วมประชามติ01 - ในวันนี้ ( 1 สิงหาคม 2559 ) ที่ห้องประชุมการเวก นักเรียนโรงเรียนนางรอง สพม.32...


สถานีข่าวสพม.32 | 020759 อบรมพัฒนาครูแนะแนว

สถานีข่าวสพม.32 | 020759 อบรมพัฒนาครูแนะแนว - วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายโสธร บุญเลิศ...


สถานีข่าวสพม.32 | 02082559 การติดตามผลการดำเนินงาน KRS/ARS ปีงบประมาณ 2559

สถานีข่าวสพม.32 | 02082559 การติดตามผลการดำเนินงาน KRS/ARS ปีงบประมาณ 2559 - ในวันนี้ ( 2 สค.59 ) เวลา 09.00 น ที่ห้องศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก...


พาทีอาเซียนสพม 32 01

พาทีอาเซียนสพม 32 01 - สพม.32 จัดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทัก...


สถานีข่าวสพม.32 | 301059 ตรวจติดตามยาเสพติด & เครือข่าย ตสน.

สถานีข่าวสพม.32 | 301059 ตรวจติดตามยาเสพติด & เครือข่าย ตสน. - วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ต้อนรั...


สถานีข่าวสพม.32 | 010859 รายงานการตรวจราชการ 2/2559

สถานีข่าวสพม.32 | 010859 รายงานการตรวจราชการ 2/2559 - รายงานการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2/2559.


สถานีข่าวสพม.32 | 130559 บรรยากาศ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ณ บุรีรัมย์

สถานีข่าวสพม.32 | 130559 บรรยากาศ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ณ บุรีรัมย์


สถานีข่าว สพม.32 | 280959 หนังสั้นเกษียณอายุราชการ สังกัด สพม.32 "วันสุดท้าย  ปลายกันยา"2559

สถานีข่าว สพม.32 | 280959 หนังสั้นเกษียณอายุราชการ สังกัด สพม.32 "วันสุดท้าย ปลายกันยา"2559


สถานีข่าวสพม.32 | 051059 สพม.32 รับนโยบายจากท่านผู้ว่า

สถานีข่าวสพม.32 | 051059 สพม.32 รับนโยบายจากท่านผู้ว่า - เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อม...


สอบบรรจุครูผู้ช่วยสพม 32

สอบบรรจุครูผู้ช่วยสพม 32 - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า...


สถานีข่าว สพม.32 | 310859 อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ช่วย

สถานีข่าว สพม.32 | 310859 อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ช่วย - วันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 สพม.32 จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ...


สถานีข่าว สพม.32 | 250859 ประเมินมาตรฐานเขต

สถานีข่าว สพม.32 | 250859 ประเมินมาตรฐานเขต - เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำ...


สถานีข่าวสพม.32 | 030959 อบรมวินัยการเงิน และ พัฒนาครูภาษาไทย

สถานีข่าวสพม.32 | 030959 อบรมวินัยการเงิน และ พัฒนาครูภาษาไทย - ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อบรมวินัยทางการเงินครูผู้สอน...


สถานีข่าว สพม.32 | 300859 อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ

สถานีข่าว สพม.32 | 300859 อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ - วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.๓๒ เป็นประธานเปิด...


สถานีข่าวสพม.32 | 120559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต3

สถานีข่าวสพม.32 | 120559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต3


VTR แนะนำเขต สพม.32

VTR แนะนำเขต สพม.32 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32.


สถานีข่าวสพม.32 | 030659 กัมพูชาดูงานบ้านกรวดฯ

สถานีข่าวสพม.32 | 030659 กัมพูชาดูงานบ้านกรวดฯ - วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์...


สถานีข่าวสพม.32 | 230459 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี

สถานีข่าวสพม.32 | 230459 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี - โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิ...


More สพม32

Google+ (click here to hide/see results)