สพม32

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สพม32

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

VTR แนะนำเขต สพม.32

VTR แนะนำเขต สพม.32 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32.


ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ สพม.32

ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ สพม.32 - การใช้งานระบบขออนุญาตไปราชการ (นอกเขตพื้นที่หรือนอกจังหวัด) ออนไลน์...


สถานีข่าวสพม.32 | 170659 Moderate Class More Knowledge

สถานีข่าวสพม.32 | 170659 Moderate Class More Knowledge - วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์สิทธิ ขัตติยาสุวรรณ ประธานคณะกรรมการติดต...


พาทีอาเซียนสพม 32 01

พาทีอาเซียนสพม 32 01 - สพม.32 จัดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทัก...


สถานีข่าวสพม.32 | 200659 คณะศึกษาดูงาน จาก สพม.21

สถานีข่าวสพม.32 | 200659 คณะศึกษาดูงาน จาก สพม.21 - วันนี้ 20 มิ.ย. 2559 ท่าน ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32และชาวสพม.32 ต้อนรับค...


สวัสดีคุณครูสพม 32 ( บุรีรัมย์) ปี 2559

สวัสดีคุณครูสพม 32 ( บุรีรัมย์) ปี 2559 - สวัสดีคุณครู” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีค...


สถานีข่าวสพม.32 | 210459 บรรยากาศการรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สถานีข่าวสพม.32 | 210459 บรรยากาศการรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์


สถานีข่าวสพม.32 | 120559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต3

สถานีข่าวสพม.32 | 120559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต3


สถานีข่าวสพม.32 | 290559 สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2559

สถานีข่าวสพม.32 | 290559 สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2559


สถานีข่าวสพม.32 | 230459 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี

สถานีข่าวสพม.32 | 230459 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี - โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิ...


สถานีข่าวสพม.32 | 030659 กัมพูชาดูงานบ้านกรวดฯ

สถานีข่าวสพม.32 | 030659 กัมพูชาดูงานบ้านกรวดฯ - วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์...


สถานีข่าวสพม.32 | 100659 คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ปทุมธานี  เขต 2

สถานีข่าวสพม.32 | 100659 คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ปทุมธานี เขต 2 - สพม.32 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริต ลำดับที่ 54 วันนี้ (10 มิถุนายน...


สถานีข่าวสพม.32 | 170659 คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ลพบุรี เขต 1 และ สพป.นครราชสีมา เขต 2

สถานีข่าวสพม.32 | 170659 คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ลพบุรี เขต 1 และ สพป.นครราชสีมา เขต 2 - วันนี้ 17 มิ.ย. 2559 ท่าน ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32และชาวสพม.32 ต้อนรับค...


สพม 32เขตสุจริต

สพม 32เขตสุจริต - สพม.32 (บุรีรัมย์) องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล สู่การพัฒนาเป็น "...


สพม.32(บุรีรัมย์) รับการตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

สพม.32(บุรีรัมย์) รับการตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" - การตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร...


สถานีข่าว สพม.32 | 020659 คณะศึกษาดูงานจากสพป.เชียงราย เขต2

สถานีข่าว สพม.32 | 020659 คณะศึกษาดูงานจากสพป.เชียงราย เขต2 - สพป. เชียงราย เขต2 เดินทางมาศึกษาดูงานที่ สพม.32 เป็นคณะศึกษาดูงานลำดับท...


สอบครูผู้ช่วยสพม32 01

สอบครูผู้ช่วยสพม32 01 - การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ...


สถานีข่าวสพม.32 | 280459 คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 และ สพป.สุรินทร์ เขต3

สถานีข่าวสพม.32 | 280459 คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 และ สพป.สุรินทร์ เขต3 - ประมวลภาพกิจกรรม สพม.32 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต...


สพม 32 ชี้แจง การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบการบริหารงานของศธ.ในส่วนภูมิภาค

สพม 32 ชี้แจง การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบการบริหารงานของศธ.ในส่วนภูมิภาค


สพม 32 ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สพม 32 ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.32 (บุรีรัมย์) ปฏิญญาสำนักงานเ...


More สพม32

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด