สพม32

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สพม32

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สถานีข่าวสพม.32 | 290559 สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2559

สถานีข่าวสพม.32 | 290559 สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2559


ทีเซอร์ครูเกษียณสพม 32 (บุรีรัมย์)

ทีเซอร์ครูเกษียณสพม 32 (บุรีรัมย์) - 22 กันยายน นี้ มุทิตา คารวะ '๕๙ " เกียรติยศปรากฎเด่นคือเส้นชัย เกียรติประ...


สถานีข่าวสพม.32 | 020759 อบรมพัฒนาครูแนะแนว

สถานีข่าวสพม.32 | 020759 อบรมพัฒนาครูแนะแนว - วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายโสธร บุญเลิศ...


สถานีข่าวสพม.32 | 02082559 การติดตามผลการดำเนินงาน KRS/ARS ปีงบประมาณ 2559

สถานีข่าวสพม.32 | 02082559 การติดตามผลการดำเนินงาน KRS/ARS ปีงบประมาณ 2559 - ในวันนี้ ( 2 สค.59 ) เวลา 09.00 น ที่ห้องศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก...


พาทีอาเซียนสพม 32 01

พาทีอาเซียนสพม 32 01 - สพม.32 จัดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทัก...


สพม.32 (บุรีรัมย์) MOU คณะผู้บริหารสำนักงาน

สพม.32 (บุรีรัมย์) MOU คณะผู้บริหารสำนักงาน - สพม.32 (บุรีรัมย์) MOU คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ในการทำปฏิญญาเขตสุจ...


สถานีข่าวสพม.32 | 010859 รายงานการตรวจราชการ 2/2559

สถานีข่าวสพม.32 | 010859 รายงานการตรวจราชการ 2/2559 - รายงานการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2/2559.


สถานีข่าวสพม.32 | 130559 บรรยากาศ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ณ บุรีรัมย์

สถานีข่าวสพม.32 | 130559 บรรยากาศ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ณ บุรีรัมย์


สถานีข่าว สพม.32 | 310859 อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ช่วย

สถานีข่าว สพม.32 | 310859 อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ช่วย - วันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 สพม.32 จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ...


สอบบรรจุครูผู้ช่วยสพม 32

สอบบรรจุครูผู้ช่วยสพม 32 - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า...


สถานีข่าว สพม.32 | 300859 อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ

สถานีข่าว สพม.32 | 300859 อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ - วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.๓๒ เป็นประธานเปิด...


สถานีข่าว สพม.32 | 250859 ประเมินมาตรฐานเขต

สถานีข่าว สพม.32 | 250859 ประเมินมาตรฐานเขต - เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำ...


สพม 32 เชิญร่วมประชามติ01

สพม 32 เชิญร่วมประชามติ01 - ในวันนี้ ( 1 สิงหาคม 2559 ) ที่ห้องประชุมการเวก นักเรียนโรงเรียนนางรอง สพม.32...


VTR แนะนำเขต สพม.32

VTR แนะนำเขต สพม.32 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32.


สถานีข่าวสพม.32 | 030659 กัมพูชาดูงานบ้านกรวดฯ

สถานีข่าวสพม.32 | 030659 กัมพูชาดูงานบ้านกรวดฯ - วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์...


สถานีข่าวสพม.32 | 120559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต3

สถานีข่าวสพม.32 | 120559 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต3


สถานีข่าว สพม.32 | 240859 สะเต็มศึกษาสานพลังประชารัฐ

สถานีข่าว สพม.32 | 240859 สะเต็มศึกษาสานพลังประชารัฐ


ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ สพม.32

ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ สพม.32 - การใช้งานระบบขออนุญาตไปราชการ (นอกเขตพื้นที่หรือนอกจังหวัด) ออนไลน์...


สถานีข่าวสพม.32 | 230459 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี

สถานีข่าวสพม.32 | 230459 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี - โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิ...


สพม 32เขตสุจริต

สพม 32เขตสุจริต - สพม.32 (บุรีรัมย์) องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล สู่การพัฒนาเป็น "...


More สพม32

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด