สมบัติของธาตุและสารประกอบ ppt

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ตอนที่ 1

สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ตอนที่ 1 - สื่อการเรียนการสอนดี ๆ จากบริษัทบางกอกซอฟแวร์ สามารถเข้าใช้งานได้ที...


ormchem classic : สมบัติของธาตุฯ ตอน01

ormchem classic : สมบัติของธาตุฯ ตอน01 - ผลงานถ่ายทอดความทรงจำวิชาเคมีที่ดีที่สุด จากเจ้าของเหรียญเงินเคมีโ...


สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ตอนที่ 4

สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ตอนที่ 4 - สื่อการเรียนการสอนดี ๆ จากบริษัทบางกอกซอฟแวร์ สามารถเข้าใช้งานได้ที...


ormChemCl 056 : ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ตอน01

ormChemCl 056 : ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ตอน01 - ความมุ่งมั่นของเราก็คือ สร้างความรู้ให้ถึง 10000 ชั่วโมง ตราบเท่าที่สมอ...


วิชาเคมี - สารประกอบเชิงซ้อน

วิชาเคมี - สารประกอบเชิงซ้อน - วิชาเคมี - สารประกอบเชิงซ้อน (ประเภทสื่อการสอนจริงเป็นลักษณะ interactive - flash...


วิชาเคมี - พันธะไอออนิก ; การเกิดพันธะไอออนิก

วิชาเคมี - พันธะไอออนิก ; การเกิดพันธะไอออนิก - วิชาเคมี - พันธะไอออนิก ; การเกิดพันธะไอออนิก (ประเภทสื่อการสอนจริงเป็...


เรียนเคมี : อะตอมและตารางธาตุ 1

เรียนเคมี : อะตอมและตารางธาตุ 1 - เนื้อหา อะตอมและตารางธาตุ สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย หรือ มัธยมต้นที่ต้...


ormChemCl 005 : พันธะเคมี ตอน01

ormChemCl 005 : พันธะเคมี ตอน01 - ความมุ่งมั่นของเราก็คือ สร้างความรู้ให้ถึง 10000 ชั่วโมง ตราบเท่าที่สมอ...


ธาตุกัมมันตรังสี

ธาตุกัมมันตรังสี - ผู้จัดทำ นายธีรภัทร์ ดอกไม้ เลขที่ 4 นายฐิติกร เลิศวีรพรกุล เลขที่ 15 ชั้...


ธาตุแทรนซิชัน

ธาตุแทรนซิชัน - เสนอ...อาจารย์สมศักดิ์ พวงทอง จัดทำโดย...นายกรวิชย์ แพงโตนด.นางสาวศิริลั...


หลักของเลอชาเตอลิเอ.avi

หลักของเลอชาเตอลิเอ.avi - เมื่อระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลถูกรบกวนโดยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผล...


สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 4

สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 4 - สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 4 www.teacherchao.wordpress.com ครับ คลิปอาจจะไม่ชัดเพราะคลิปเย...


บทที่ 11 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต

บทที่ 11 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต


ปฏิกิริยาเคมีที่พบเจอในชีวิตประจำวัน61007Anan

ปฏิกิริยาเคมีที่พบเจอในชีวิตประจำวัน61007Anan - เพื่อการศึกษา.


Present การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน วนศ. สท. ม. 5/2

Present การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน วนศ. สท. ม. 5/2


ติวเข้มพันธะเคมี

ติวเข้มพันธะเคมี - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน http://learn-pre-en.blogspot.com/2012/12/blog-post.html.


เพลงระบบหมุนเวียนเลือด วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 สอนโดย ครูเอเดียน คุณาสิทธิ์

เพลงระบบหมุนเวียนเลือด วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 สอนโดย ครูเอเดียน คุณาสิทธิ์ - เพลงระบบหมุนเวียนเลือด วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 สอนโดย ครูเอเดียน คุณาสิทธิ...


เทคโนโลยีในการออกแบบ

เทคโนโลยีในการออกแบบ


สารเนื้อผสม

สารเนื้อผสม


เครื่องหมายแปลงเสียง

เครื่องหมายแปลงเสียง - ครูพงษ์ศักดิ์ กองเงิน.


More สมบัติของธาตุและสารประกอบ ppt

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)