สมาคม ลูกจ้าง ประจํา ส พ ฐ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

งานเกษียณอายุราชการ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพฐ. ปี 2556

งานเกษียณอายุราชการ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพฐ. ปี 2556 - พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและงานมุฑิตาจิตลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ...


อาจารย์กรองการณ์กรมบัญชีกลาง สมาคมลูกจ้าง สพฐ

อาจารย์กรองการณ์กรมบัญชีกลาง สมาคมลูกจ้าง สพฐ


ประชุมคณะกรรมการสมาคมลูกจ้าง สพฐ

ประชุมคณะกรรมการสมาคมลูกจ้าง สพฐ - ประชุมคณะกรรมการสมาคมลูกจ้าง สพฐ.


ประชุมคณะกรรมการสมาคมลูกจ้าง สพฐ

ประชุมคณะกรรมการสมาคมลูกจ้าง สพฐ


นำเสนอสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพฐ .flv

นำเสนอสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพฐ .flv - เราจะไม่ทิ้งใครใว้ข้างหลังโดยเด็ดขาด.


ผลงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย 2558

ผลงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย 2558 - ผลงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ เพลงมาร์ชลูกจ้าง...


สภาท่าพระอาทิตย์ ความเหลื่อมล้ำในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้างประจำ  ช่วงที่1 08/03/2016

สภาท่าพระอาทิตย์ ความเหลื่อมล้ำในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ช่วงที่1 08/03/2016 - สภาท่าพระอาทิตย์ ความเหลื่อมล้ำในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้างประจำ...


งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา มศว ประจำปี ๒๕๕๘

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา มศว ประจำปี ๒๕๕๘ - เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 คณะพลศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าคณะพลศึกษา มหาวิท...


งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชกา­ร ปี 2553

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชกา­ร ปี 2553


สถานีประชาชน  ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ ร้องขอปรับเงินเดือน 1สค2555

สถานีประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ ร้องขอปรับเงินเดือน 1สค2555


25 ก.พ. 55 อปท.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ.mpg

25 ก.พ. 55 อปท.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ.mpg - สมาคมลูกจ้าง อปท. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ทิศทางการก...


สมาคมลูกจ้างฯ

สมาคมลูกจ้างฯ - สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยถวายพระพร ๕ ธค ๕๕.


มอบทุนการศึกษา กรมการทหารช่าง ประจำปี  ๒๕๕๖

มอบทุนการศึกษา กรมการทหารช่าง ประจำปี ๒๕๕๖


จากท้องถนน   สู่ฝันที่เป็นจริง

จากท้องถนน สู่ฝันที่เป็นจริง - สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ถือธงนำข้าราชการ...


ลงนามลูกจ้างประจำ

ลงนามลูกจ้างประจำ


งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ นายอรรถพล งามดี

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ นายอรรถพล งามดี


8 ก ย  55ประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาเชิงวิชาการสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข

8 ก ย 55ประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาเชิงวิชาการสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข


YouTube   มาร์ชลูกจ้างประจำส่วนราชการ อาร์ม อัษฎา

YouTube มาร์ชลูกจ้างประจำส่วนราชการ อาร์ม อัษฎา


ลูกจ้างประจำร้องสื่อ

ลูกจ้างประจำร้องสื่อ - นายนรินทร์ หมันนาเกลือ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ระดับ ส.๒ ลูกจ้างป...


นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง

นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง


More สมาคม ลูกจ้าง ประจํา ส พ ฐ

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด