สมุดรายวันทั่วไป

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา กิจการในสมุดรายวันทั่วไป

ประวัติส่วนตัว - Home

ประวัติส่วนตัว - Home สมุดรายวันทั่วไป (General

Bkkonline : accounting : บัญชีทีเบรค

Bkkonline : accounting : บัญชีทีเบรค ในสมุดรายวันข้างต้น

ส่วนประกอบของสมุดรายวัน

ส่วนประกอบของสมุดรายวัน หน้าของสมุดรายวันทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา รายการในสมุดรายวันทั่วไป

บล็อกของครูระเบียบ | 32012001 การบัญชีชั้นกลาง | หน้า 6

บล็อกของครูระเบียบ | 32012001 การบัญชีชั้นกลาง | หน้า 6 เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ชิ้นที่1 - การบัญชี

ชิ้นที่1 - การบัญชี สมุดรายวันทั่วไป (General

ประโยชน์

ประโยชน์ ประโยชน์ของสมุดรายวันทั่วไป

More สมุดรายวันทั่วไป

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บัญชี รายวัน แยกประเภท งบทดลอง สมบูรณ์อิเล็คทรอนิคส์ บันทึกวีดีโอสอนสด 6

บัญชี รายวัน แยกประเภท งบทดลอง สมบูรณ์อิเล็คทรอนิคส์ บันทึกวีดีโอสอนสด 6 - สอนการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านไปบัญชีแยกประเภททั่วไป จัดทำงบทดลอง ของร้านสมบููรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อธิบายอย่างละเอียด รับโจทย์และแบบฟอร์มฝึกทำแบบฝึกหั...


จัดทำสมุดรายวันทั่วไปในExcel

จัดทำสมุดรายวันทั่วไปในExcel - โดย อ.มานพ สีเหลือง.


โครงการสื่อการสอนการทำสมุดรายวันทั่วไป 1

โครงการสื่อการสอนการทำสมุดรายวันทั่วไป 1


บัญชี รายวัน แยกประเภท งบทดลอง สมสวยซาลอน บันทึกวีดีโอสอนสด 7

บัญชี รายวัน แยกประเภท งบทดลอง สมสวยซาลอน บันทึกวีดีโอสอนสด 7 - สอนการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านไปบัญชีแยกประเภททั่วไป ทำงบทดลองของร้านสมสวยซาลอน อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด บัญชีเรียนไม่ยากอย่างที่คิด อย่าใจร้อนค่อ...


บัญชีเบื้องต้น :กระบวนการทางบัญชี 2

บัญชีเบื้องต้น :กระบวนการทางบัญชี 2 - กระบวนการทางการบัญชี ,รายการค้า ,หลักการบันทึกบัญชี ,หลักการบัญชีคู่ ,สมุดบัญชีขั้นต้น ความรู้ระดับมหาวิทยาลัย : การเรียนล่วงหน้าสำคัญเสมอ แม้การเรียนในรั้วม...


บัญชี สมุดรายวันเฉพาะ บันทึกวีดีโอนสอนสด 47

บัญชี สมุดรายวันเฉพาะ บันทึกวีดีโอนสอนสด 47 - สมุดรายวันซื้อ รายวันส่งคืน รายวันจ่ายเงิน แยกประเภทเจ้าหนี้ แยกประเภททั่วไป โดย ไพบูลย์ ฉกามาพจร.


เฉลยบัญชีขั้นต้น : บันทึกรายการค้า (ข้อ 2-10)

เฉลยบัญชีขั้นต้น : บันทึกรายการค้า (ข้อ 2-10) - ติวบัญชี เรียนบัญชี เรียนพิเศษบัญชี สอนพิเศษบัญชี ติวสดบัญชี http://www.dekbunchee.com โทร. 084-103-0099 ติวออนไลน์ ติวบัญชีออนไลน์ http://www.dekbuncheeclub.


บัญชี เรียนบัญชีฟรี บัญชีร้านช่างศักดิ์ บันทึกวีดีโอสอนสด 11

บัญชี เรียนบัญชีฟรี บัญชีร้านช่างศักดิ์ บันทึกวีดีโอสอนสด 11 - สอนบัญชีเบื้องต้น สมุดรายวันทั่วไป แยกประเภททั่วไป งบทดลอง กระดาษทำการ บัญชีร้านช่างศักดิ์ สอนวิธีทำอย่างละเอียด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อาจศึกษานานหน่อย แต่...


โครงการสื่อการสอนการทำสมุดรายวันทั่วไป 2

โครงการสื่อการสอนการทำสมุดรายวันทั่วไป 2


41.การใช้งาน โปรแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรส - การลงสมุดรายวันจ่าย

41.การใช้งาน โปรแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรส - การลงสมุดรายวันจ่าย - 41.การใช้งาน โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Training - ระบบบัญชี - การลงสมุดรายวันจ่าย - การลงสมุดรายวันทั่วไป กรณีเงินเดือน เป็นต้นทุนการผลิต รายล...


เฉลยบัญชีขั้นต้น : ปิดบัญชีธุรกิจบริการ (6-4)

เฉลยบัญชีขั้นต้น : ปิดบัญชีธุรกิจบริการ (6-4) - ติวบัญชี เรียนบัญชี เรียนพิเศษบัญชี สอนพิเศษบัญชี ติวสดบัญชี http://www.dekbunchee.com โทร. 084-103-0099 ติวออนไลน์ ติวบัญชีออนไลน์ http://www.dekbuncheeclub.


07.รายการปิดบัญชี (Closing Entries)

07.รายการปิดบัญชี (Closing Entries)


บัญชีเบื้องต้น 1 : บทที่ 4 สมุดรายวัน

บัญชีเบื้องต้น 1 : บทที่ 4 สมุดรายวัน - บทที่ 4 สมุดรายวัน.


บัญชี รายวันรับเงิน ขาย รับคืน  บันทึวีดีโอสอนสด 48

บัญชี รายวันรับเงิน ขาย รับคืน บันทึวีดีโอสอนสด 48 - อธิบายวิธีบันทึกบัญชีด้านรับเงิน ขาย และรับคืน แยกประเภทย่อย แยกประเภททั่วไป โดย ไพบูลย์ ฉกามาพจร.


ตัวอย่าง Excel Macro (VBA) กับบัญชีสมุดรายวัน (Journal)

ตัวอย่าง Excel Macro (VBA) กับบัญชีสมุดรายวัน (Journal) - การประยุกต์ใช้งาน VBA กับการบันทึกรายการทางการค้าลงสมุดรายวัน (Journal) ด้วยไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Excel) วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อสร้าง Macro ช่วยทำการผ่านรายการจ...


บัญชีเบื้องต้น บันทึกวีดีโอสอนสด 1

บัญชีเบื้องต้น บันทึกวีดีโอสอนสด 1 - สอนการผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยอาจารย์ไพบูลย์ ฉกามาพจร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์.


โปรแกรมบัญชี ฟรี TRCLOUD - บทที่ 2 การลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

โปรแกรมบัญชี ฟรี TRCLOUD - บทที่ 2 การลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป - โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีองค์กร + เป็นโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต (ทำให้เกิดประโยชน์หลายอย่างตามมา) + ครบถ้วนตามหลักการบัญชี + ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใ.


บัญชี เรียนบัญชีฟรี บัญชีร้านแมงป่อง ตอนที่ 1  บันทึกวีดีโอสอนสด 8

บัญชี เรียนบัญชีฟรี บัญชีร้านแมงป่อง ตอนที่ 1 บันทึกวีดีโอสอนสด 8 - สอนบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป แยกประเภททั่วไป และงบทดลอง ของร้านแมงป่่อง สอนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียด ถ้าไม่ทันก็หยุด pause หรือย้อนกลับมาดูใหม่ได้ ค่อย...


บัญชีเบื้องต้น :กระบวนการทางบัญชี 1

บัญชีเบื้องต้น :กระบวนการทางบัญชี 1 - กระบวนการทางการบัญชี ,รายการค้า ,หลักการบันทึกบัญชี ,หลักการบัญชีคู่ ,สมุดบัญชีขั้นต้น ความรู้ระดับมหาวิทยาลัย : การเรียนล่วงหน้าสำคัญเสมอ แม้การเรียนในรั้วม...


4.กระดาษทำการ การปิดบัญชี งบกำไรขาดทุน วิธี Periodic Inventory System

4.กระดาษทำการ การปิดบัญชี งบกำไรขาดทุน วิธี Periodic Inventory System - กระดาษทำการ การปิดบัญชี งบกำไรขาดทุน วิธี Periodic Inventory System.


More สมุดรายวันทั่วไป

Sites (click here to hide/see results)

More สมุดรายวันทั่วไป ..

Google+ (click here to hide/see results)