สวดมนต์แปล

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

หนังสือสวดมนต์(แปล)  #เพื่อนๆในInstagramท่านใดที่คิดว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ตอนนี้ปั้นมีอยู่15เล่ม  #ทิ้งชื่อไว้นะคะ15คนแรก ปั้นจะจัดส่งให้

หนังสือสวดมนต์(แปล) #เพื่อนๆในInstagramท่านใดที่คิดว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ตอนนี้ปั้นมีอยู่15เล่ม #ทิ้งชื่อไว้นะคะ15คนแรก ปั้นจะจัดส่งให้

คู่มือเข้าวัดสวดมนต์ ทำวัตรแปล

คู่มือเข้าวัดสวดมนต์ ทำวัตรแปล

สวดมนต์มงคลชีวิต

สวดมนต์มงคลชีวิต

สวดมนต์แปล

สวดมนต์แปล

สวดมนต์แปล

สวดมนต์แปล

สวดมนต์แปลด้วย

สวดมนต์แปลด้วย

IMG_0379 สวดมนต์แปลจ้า

IMG_0379 สวดมนต์แปลจ้า

IMG_0376 สวดมนต์แปลจ้า

IMG_0376 สวดมนต์แปลจ้า

More สวดมนต์แปล

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย)

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย) - บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย) อ่านบทสวดมนต์และคำแปล ที่... http://xn--12c2bdp3bj3ax5dvq.blogspot.com/2013/12/blog-post_17.html ...


บทสวดทำวัตรเย็น แปล (แบบที่๑)

บทสวดทำวัตรเย็น แปล (แบบที่๑) - บทสวดทำวัตรเย็น นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม) เสียงสวดโดย พระอาจารย์เอกราช เขมานนฺโท แบบที่๑ ประกอบด้วย - คำบูชาพระรัตนตรัย - คำกราบพระรัตนตรัย ...


บทสวดทำวัตรเช้า แปล (แบบที่๑)

บทสวดทำวัตรเช้า แปล (แบบที่๑) - บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม) เสียงสวดโดย พระอาจารย์เอกราช เขมานนฺโท แบบที่๑ ประกอบด้วย - คำบูชาพระรัตนตรัย - คำกราบพระรัตนตรัย ...


สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ : Suanmokkh Chanting

สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ : Suanmokkh Chanting - Video : Suanmokkh Pali Chanting Thai-English Translation.


บทสวดมนต์จีนเพราะ(แปลไทย)

บทสวดมนต์จีนเพราะ(แปลไทย)


บทสวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า วัดสังฆทาน

บทสวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า วัดสังฆทาน - ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ YouTube (http://www.youtube.com/editor)


สวดมนต์แปล 2 ภาษา ชนะเลิศระดับประเทศ 2556

สวดมนต์แปล 2 ภาษา ชนะเลิศระดับประเทศ 2556 - สวดมนต์แปล 2 ภาษา บาลี-อังกฤษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ชนะเลิศระดับประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เมืองทองธานี ประจำปีการศึกษา 2556.


สวดมนต์พร้อมแปล

สวดมนต์พร้อมแปล - เสียงของคุณภคพร ขออนุญาตนำมาลงนะคะ เสียงไพเราะ มีบทแผ่เมตตาผิด พี่เขาเพิ่งอัดครั้งแรก ขออภัยด้วยค่ะ และขออนุโมทนาค่ะ.


แข่งขันสวดมนต์แปล ร.ร.บ้านหมากแข้ง

แข่งขันสวดมนต์แปล ร.ร.บ้านหมากแข้ง - รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์แปล (บาลี-ไทย) 1. ด.ญ.นพมาศ เกาะแก้ว 2. ด.ญ.ปลายฟ้า ถีสูงเนิน 3. ด.ญ.สุทธิดารัตน์ พาติกบุตร 4. ด.ญ.ชุติมา เจิ้ง ...


บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่


ทำวัตรเย็นแปล

ทำวัตรเย็นแปล - ในภาวะน้ำท่วมไม่รู้จะทำอะไรดี ขอเชิญท่านผูใฝ่บุญมาร่วมกันสวดมต์เย็นแปลพร้อมเสียงม่านเจ้าคุณ พระสุนทระรรมภาณ วิดิโอนี้จัดทำขึ้นโดยคุณนิตยาและคุณฐิตะวัน นักศึก...


สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล - สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล, ท่านพระอาจารย์อุรุบัติ จรณธัมโม, กราบขอบพระคุณต้นฉบับจาก ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ, www.wednesdaythamma.com - กราบนมัสการ กราบเรียน เรียน.


การสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ.flv

การสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ.flv - การสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ รางวัลเหรียญทอง อันดับ5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (http://www.chaiwit....


สวดมนต์แปล

สวดมนต์แปล - นักเรียนเข้าแข่งสวดมนต์แปล ในงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือที่ พิจิตร ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.


พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เย็น แปลไทย

พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เย็น แปลไทย - พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส ทำวัตรสวดมนต์เย็น แปลไทย แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา The Council of Thai ...


สวดมนต์แปล ๔

สวดมนต์แปล ๔ - นักเรียนเข้าแข่งสวดมนต์แปล ในงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือที่ พิจิตร ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.


การสวดมนต์แปล 2 ภาษา คลิป 1/2.mp4

การสวดมนต์แปล 2 ภาษา คลิป 1/2.mp4 - การสวดมนต์แปล 2 ภาษาของนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม (คลิปที่ 1 / 2)


บทสวดมนต์ทำวัดเช้า แปล

บทสวดมนต์ทำวัดเช้า แปล - บทสวดมนต์ทำวัดเช้า แปล บทสวดมนต์ทำวัดเช้า แปล บทสวดมนต์ทำวัดเช้า แปล บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล โดย พระปัญญานันทมุนี ...


บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล) - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจากต้อง...


ทำวัตรเช้าแปล

ทำวัตรเช้าแปล - ขอเชิญท่านผู้ใฝ่บุญมาร่วมกันสวดมนต์ ทำวัตรเช้าแปลร่วมกับเสียงท่านเจ้าคุณ พระสุนทรธรรมภาณแห่งสำนักปฺฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สี่แยกหินกอง สระบุรี โดยใช้ภาพที่ดา...


More สวดมนต์แปล

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)