สวดมนต์แปล

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

นั้งสมาธิหลังสวดมนต์ทำวัตรเช้า-แปล  ทำบุญวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557

นั้งสมาธิหลังสวดมนต์ทำวัตรเช้า-แปล ทำบุญวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557

สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล   ทำบุญวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 2557

สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล ทำบุญวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 2557

สวดมนต์ทำวัตรเช้า แปล ได้พร้อมเพียงกันดี อนุโมทนาบุญทุกๆคน จ้ะ

สวดมนต์ทำวัตรเช้า แปล ได้พร้อมเพียงกันดี อนุโมทนาบุญทุกๆคน จ้ะ

สวดมนต์ทำวัตรเช้า-แปล   ทำบุญวันพระ  แรม 8 ค่ำ  วันที่ 22 ก.พ. 2557

สวดมนต์ทำวัตรเช้า-แปล ทำบุญวันพระ แรม 8 ค่ำ วันที่ 22 ก.พ. 2557

เตรียมสวดมนต์ ทำวัตรเช้า  แปลด้วยนะ

เตรียมสวดมนต์ ทำวัตรเช้า แปลด้วยนะ

ตั้งใจสวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล    ทำบุญวันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557

ตั้งใจสวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล ทำบุญวันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557

ตั้งใจสวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล   ทำบุญวันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557

ตั้งใจสวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล ทำบุญวันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557

สวดมนต์แปล

สวดมนต์แปล

More สวดมนต์แปล

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย)

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย) - บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย) อ่านบทสวดมนต์และคำแปล ที่... http://xn-...


บทสวดทำวัตรเย็น แปล (แบบที่๑)

บทสวดทำวัตรเย็น แปล (แบบที่๑) - บทสวดทำวัตรเย็น นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม) เสียงสวดโดย พระ...


บทสวดทำวัตรเช้า แปล (แบบที่๑)

บทสวดทำวัตรเช้า แปล (แบบที่๑) - บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม) เสียงสวดโดย พระ...


สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ : Suanmokkh Chanting

สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ : Suanmokkh Chanting - Video : Suanmokkh Pali Chanting Thai-English Translation.


สวดมนต์แปล 2 ภาษา ชนะเลิศระดับประเทศ 2556

สวดมนต์แปล 2 ภาษา ชนะเลิศระดับประเทศ 2556 - สวดมนต์แปล 2 ภาษา บาลี-อังกฤษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ชนะเลิศระดับประเทศ...


สวดมนต์พร้อมแปล

สวดมนต์พร้อมแปล - เสียงของคุณภคพร ขออนุญาตนำมาลงนะคะ เสียงไพเราะ มีบทแผ่เมตตาผิด พี่เข...


บทสวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า วัดสังฆทาน

บทสวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า วัดสังฆทาน - ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ YouTube (http://www.youtube.com/editor)


บทสวดมนต์จีนเพราะ(แปลไทย)

บทสวดมนต์จีนเพราะ(แปลไทย)


ทำวัตรเย็นแปล

ทำวัตรเย็นแปล - ในภาวะน้ำท่วมไม่รู้จะทำอะไรดี ขอเชิญท่านผูใฝ่บุญมาร่วมกันสวดมต์เย็...


บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่


พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เย็น แปลไทย

พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เย็น แปลไทย - พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส ทำวัตรสวดมนต์เย็น...


แข่งขันสวดมนต์แปล ร.ร.บ้านหมากแข้ง

แข่งขันสวดมนต์แปล ร.ร.บ้านหมากแข้ง - รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์แปล (บาลี-ไทย) 1. ด.ญ.นพมาศ...


บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล) - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดท...


การสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ.flv

การสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ.flv - การสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ รางวัลเหรียญทอง อันดับ5 งานศิลปหัตถกรรมนักเ...


สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล - สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล, ท่านพระอาจารย์อุรุบัติ จรณธัมโม, กราบขอบพร...


บทสวดมนต์ทำวัดเช้า แปล

บทสวดมนต์ทำวัดเช้า แปล - บทสวดมนต์ทำวัดเช้า แปล บทสวดมนต์ทำวัดเช้า แปล บทสวดมนต์ทำวัดเช้า แปล...


การสวดมนต์แปล 2 ภาษา คลิป 1/2.mp4

การสวดมนต์แปล 2 ภาษา คลิป 1/2.mp4 - การสวดมนต์แปล 2 ภาษาของนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม (คลิปที่ 1 / 2)


สวดมนต์แปล ครูสุภัค วงศ์ภักดี

สวดมนต์แปล ครูสุภัค วงศ์ภักดี - สวดมนต์บาลี อังกฤษ.


บทสวดเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร และคำแปล

บทสวดเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร และคำแปล - สวดเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)...


ทำวัตรเช้าแปล (วัดหนองป่าพง)

ทำวัตรเช้าแปล (วัดหนองป่าพง) - ทำวัตรเช้าแปล (วัดหนองป่าพง) พร้อมบทสวดมนต์พิเศษ ที่มาไฟล์เสียง: http://www.yout...


More สวดมนต์แปล

Sites (click here to hide/see results)

More สวดมนต์แปล ..

Google+ (click here to hide/see results)