สังคม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

สังคมเมือง

สังคมเมือง

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

สังคมเดิมๆ ผมค่อยๆ หายไป เพราะความเปลี่ยนแปลงของผม  • ผมเลิกดื่มเหล่า • ผมเลิกสูบบุหรี่ • ผมเลิกสิ่งเสพติดทุกประเภท • ผมเลิกเที่ยวกลางคืน • ผมเลิกกินเนื้อสัตว์ • ผมเลิกใช้จ่ายฟุ่มเฟือย • ผมเลิกใช้ชีวิตเสเพล • ผมเข้าวัดทำบุญ • ผมสวดมนตร์ก่อนนอน • ผมตั้งหน้

สังคมเดิมๆ ผมค่อยๆ หายไป เพราะความเปลี่ยนแปลงของผม • ผมเลิกดื่มเหล่า • ผมเลิกสูบบุหรี่ • ผมเลิกสิ่งเสพติดทุกประเภท • ผมเลิกเที่ยวกลางคืน • ผมเลิกกินเนื้อสัตว์ • ผมเลิกใช้จ่ายฟุ่มเฟือย • ผมเลิกใช้ชีวิตเสเพล • ผมเข้าวัดทำบุญ • ผมสวดมนตร์ก่อนนอน • ผมตั้งหน้

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

ข้อมูลศูนย์สังคมพัฒนาฯ

More สังคม

Posts You may Like

Google+ (click here to hide/see results)