สารสนเทศ มก

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สารสนเทศ มก

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.

ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. - ได้รับข้อมูลวิวัฒนาการระบบอินเทอร์เน็ต ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...


45 7 สาระเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศในสหัสวรรษ ใหม่ของ มก

45 7 สาระเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศในสหัสวรรษ ใหม่ของ มก


เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วจะได้อะไร

เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วจะได้อะไร - สื่อนำเสนอสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.


สแตนเชียร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศรีราชา

สแตนเชียร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศรีราชา


โครงการจั๊กพี่สู่จั๊กน้อง - มศก วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

โครงการจั๊กพี่สู่จั๊กน้อง - มศก วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดโครงการ จั๊กพี่สู่จั...


คณะ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

คณะ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) - presentation แนะนำ คณะ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)


พิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต 7 ก.ย. 2557 ณ ม.ฟาฏอนี FULL

พิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต 7 ก.ย. 2557 ณ ม.ฟาฏอนี FULL - ร่วมสนับสนุน กลุ่มอิสลามนรา www.islamnara.com ผ่านบัญชีธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไ...


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. Faculty of Information Technology, KMUTNB

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. Faculty of Information Technology, KMUTNB - หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ก้าวไปพร้อมกั...


Science And Tech  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 18 ก พ  58 HD

Science And Tech คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 18 ก พ 58 HD - สัมภาษณ์ รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถา...


ประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาฟิสิกส์ (Part 2)

ประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาฟิสิกส์ (Part 2)


(Clip) ช่วง Open House On Air (24-07-2558) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

(Clip) ช่วง Open House On Air (24-07-2558) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา - คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มี 3 หลักสูตร 1. วิทยาการคอมพิวเตอ...


แนะนำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร2014

แนะนำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร2014 - บท/สร้างสรรค์ รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ ถ่ายทำ / ตัดต่อ โดย สมพร เกต...


สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558.


U-Review รีวิวสาขาสารสนเทศการลงทุน ม.รังสิต "เก่งไอทีเล่นหุ้นเป็น เห็นอนาคตที่ไกลกว่า"

U-Review รีวิวสาขาสารสนเทศการลงทุน ม.รังสิต "เก่งไอทีเล่นหุ้นเป็น เห็นอนาคตที่ไกลกว่า" - U-Review เปิดมุมมองใหม่ เลือกคณะมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูล http://www.admissionpremium.com/u-review AdmissionPremiu...


สาขาสารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาสารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - สาขาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยร...


หลีด มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Network Game

หลีด มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Network Game - หลีด มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับที่1...


หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์ - รายการ รอบรู้กับมสธ. เรื่อง หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร...


สารสนเทศ ธ.ก.ส. : พรบ.คอมพิวเตอร์ (Law and Policy)

สารสนเทศ ธ.ก.ส. : พรบ.คอมพิวเตอร์ (Law and Policy) - สารสนเทศ ธ.ก.ส.สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคในเรื่องของภัยคุกคาม...


บูมคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

บูมคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา - น้องปี1 วันวิ่งเขา.


กีฬา MT ระบบสารสนเทศ มทร.ไสใหญ่

กีฬา MT ระบบสารสนเทศ มทร.ไสใหญ่ - กีฬา MT คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ ==============...


More สารสนเทศ มก

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด