สารสนเทศ มก

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.

ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. - ได้รับข้อมูลวิวัฒนาการระบบอินเทอร์เน็ต ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...


45 7 สาระเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศในสหัสวรรษ ใหม่ของ มก

45 7 สาระเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศในสหัสวรรษ ใหม่ของ มก


พิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต 7 ก.ย. 2557 ณ ม.ฟาฏอนี FULL

พิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต 7 ก.ย. 2557 ณ ม.ฟาฏอนี FULL - ร่วมสนับสนุน กลุ่มอิสลามนรา www.islamnara.com ผ่านบัญชีธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไ...


สแตนเชียร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศรีราชา

สแตนเชียร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศรีราชา


ก.ม.-ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ : ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

ก.ม.-ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ : ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล - บันทึกวิดีโอการบรรยายโรงเรียนพลเมืองเน็ต หัวข้อ 'กฎหมายและข้อตกลงระ...


ประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาฟิสิกส์ (Part 2)

ประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาฟิสิกส์ (Part 2)


กีฬา MT ระบบสารสนเทศ มทร.ไสใหญ่

กีฬา MT ระบบสารสนเทศ มทร.ไสใหญ่ - กีฬา MT คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ ==============...


แนะนำคณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบไม่เป็นทางการ)

แนะนำคณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบไม่เป็นทางการ)


พาเรดสาขาสารสนเทศ งาน BA ปี 2555 มทรก

พาเรดสาขาสารสนเทศ งาน BA ปี 2555 มทรก


หลีด มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Network Game

หลีด มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Network Game - หลีด มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับที่1...


IT Day SPU คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม

IT Day SPU คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม - กิจกรรมงาน IT Day คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม 19 พ.ค. 2557.


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...


แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะลำดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียง...


สารสนเทศศาสตร์ @ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารสนเทศศาสตร์ @ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - School of Informatics สารสนเทศศาสตร์ @ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกหนึ่งชิ้นงานสั้น...


ความรู้เบื้องต้น วิชาสารสนเทศ โลจิสติกส์ 2/3

ความรู้เบื้องต้น วิชาสารสนเทศ โลจิสติกส์ 2/3 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิชา ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


Science And Tech  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 18 ก พ  58 HD

Science And Tech คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 18 ก พ 58 HD - สัมภาษณ์ รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถา...


คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส 2556  เปิดตัวหลีด

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส 2556 เปิดตัวหลีด - ผู้จัดทำ @ https://www.facebook.com/artid.promjree @ https://www.facebook.com/tomtam.it @ https://www.facebook.com/suphol.pholsamak?fref=ts.


พานไหว้ครู สารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

พานไหว้ครู สารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ - กว่าจะเป็นพานไหว้ครู ของสาขาสารสนเทศ ราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่ =======================...


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิชา ระบบสารสนเทศ โลจิสติกส์ 2/3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิชา ระบบสารสนเทศ โลจิสติกส์ 2/3 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิชา ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ระบบสารสนเทศประวัติบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ระบบสารสนเทศประวัติบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


More สารสนเทศ มก

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด