สารสนเทศ มก

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.

ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. - ได้รับข้อมูลวิวัฒนาการระบบอินเทอร์เน็ต ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย วิทยากร คุณกชพร ว่องไววุฒิ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. หมายเหตุ ATM .


45 7 สาระเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศในสหัสวรรษ ใหม่ของ มก

45 7 สาระเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศในสหัสวรรษ ใหม่ของ มก


แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะลำดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียง...


วีดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน v.ภาษาไทย

วีดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน v.ภาษาไทย - วีดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโน...


สแตนเชียร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศรีราชา

สแตนเชียร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศรีราชา


ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 2556 - คณะวิทยาการสารสนเทศ

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 2556 - คณะวิทยาการสารสนเทศ - รายชื่อสมาชิก นางสาวกฤติมา สุขสำราญ 54160396 นางสาวทุติยาภรณ์ ลิมปิสวัสดิ์...


แนะนำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ( กลุ่ม  IT MY MAP )

แนะนำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ( กลุ่ม IT MY MAP )


รายงานตัวน้องรหัส มก.ฉกส

รายงานตัวน้องรหัส มก.ฉกส - น้องชื่อ นายชวกร นามสกุล คำนนท์ ชื่อเล่นปาล์ม เรียนคณะวิทยาศาสตร์และ...


เชียร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ร.กพ.2556

เชียร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ร.กพ.2556 - คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 2556 บันทึกโดย โสตทัศนวัสดุ สำนักวิท...


พี่ มศว พาน้องสอบ The Guideline Ep.15 : คณะสังคมศาสตร์

พี่ มศว พาน้องสอบ The Guideline Ep.15 : คณะสังคมศาสตร์ - อีกหนึ่งคณะที่ใครๆ หลายคนรอคอยมานานแสนนาน ก็มาแล้ว กับ "คณะสังคมศาสตร...


VTR : สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

VTR : สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา - ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการ...


สันทนาการปี3 IT55 (4 ก.ย 2557) ม.บูรพา จันทบุรี

สันทนาการปี3 IT55 (4 ก.ย 2557) ม.บูรพา จันทบุรี - การแสดงสันทนาการปี 3 ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT55) มหาวิทยาลัยบูรพาจันท...


VOIP (MGT327 Sripatum University)

VOIP (MGT327 Sripatum University) - นายสถาพร ว่องธนะวโิ มกษ์ 52042125 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายยุทธนา รัตนศิลป์...


ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 36 (วันที่ 2 มีนาคม 2557)

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 36 (วันที่ 2 มีนาคม 2557) - สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU Channel ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่โจ้ ภูมิใ...


รวมน้องพี่ราตรีสีน้ำเงิน

รวมน้องพี่ราตรีสีน้ำเงิน - รวมน้องพี่ราตรีสีน้ำเงิน 20 มกรา 2554 วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารค...


แนะนำ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - วีดีโอแนะนำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำ...


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. HD

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. HD - วีดิทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแ...


ระบบ VPN - Virtual Private Network

ระบบ VPN - Virtual Private Network - ระบบ VPN - Virtual Private Network หรือระบบจำลองการใช้งานเครื่องเสมือนจริง ที่ช่วยให้ผู...


พี่ มศว พาน้องสอบ ตอนที่ 1 : คณะมนุษยศาสตร์+สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ

พี่ มศว พาน้องสอบ ตอนที่ 1 : คณะมนุษยศาสตร์+สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ - เทปแรกของ พี่ มศว พาน้องสอบ นำยอดผู้สมัครสอบทั้งหมด และ 10 อันดับ สาขาวิ...


B.A.5 ระบบสารสนเทศ IS เทคนิคกรุงเทพ

B.A.5 ระบบสารสนเทศ IS เทคนิคกรุงเทพ


More สารสนเทศ มก

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด