สำนักวิทยบริการ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สำนักวิทยบริการ

Images (click here to hide/see results)

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการสื่อมัลติมีเดีย

บรรยากาศดีๆ ที่มอน้ำชี...: กันยายน 2011

บรรยากาศดีๆ ที่มอน้ำชี...: กันยายน 2011 สะอาดตา สงบใจ .

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทย

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปที่ 1

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ

coverl.jpg

coverl.jpg จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการ

NEW! : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :::

NEW! : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ::: สำนักวิทยบริการ

Pornthip Wanwan: ตุลาคม 2011

Pornthip Wanwan: ตุลาคม 2011 สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งความ

More สำนักวิทยบริการ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556

การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556 - 29 พค 2556 วิดีทัศน์แนะนำการใช้บริการห้องสมุดควรทำอย่างไร ให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ในการเข้าใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาสารคาม.


แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556

แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556 - แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 ความยาว 7 นาที 57 วินาที.


Presentation : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Presentation : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน www.rmuti.ac.th www.oarit.rmuti.ac.th.


ประมวลกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๕๖

ประมวลกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๕๖ - ประมวลกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 1

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 1 - 27 ตุลาคม 2553 ออกกำลังกายประกอบเพลง ในโครงการรห้องสมุดรักษ์สุขภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพลง "เหลืองเทา ช่าชาช่า" ความยาว 5 นาที ...


Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ

Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ - Leader Talk สัปดาห์นี้พบกับ นางนายิกา เดิดขุนทด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพูดคุยในรายการ เผยถึงกิจกร...


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม


วีดิทัศน์แนะนำการใช้ E Request (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

วีดิทัศน์แนะนำการใช้ E Request (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


สำนักวิทยบริการ มมส จัดงานการแสดงพื้นบ้านอีสาน

สำนักวิทยบริการ มมส จัดงานการแสดงพื้นบ้านอีสาน - สำนักวิทยบริการ มมส จัดงานการแสดงพื้นบ้านอีสาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมการแสดงพื้...


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3 - 27 ธค 2556 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เต้นออกกำลังกายตอนเช้าก่อนปฏิบัติงาน ต้อนรับปีใหม่ 2557 ท่าเต้นที่ 3 เพลง..ขอใจเธอแลกเบอร์โทร ร้องโดย หญิงลี ...


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT 2014 SKRU (Eng V.1)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT 2014 SKRU (Eng V.1) - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา http://www.skru.ac.th สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา http://arit.skru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา » ถนนก.


การดาวน์โหลด Fulltext จาก WebOPAC (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การดาวน์โหลด Fulltext จาก WebOPAC (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) - สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถดาวน์โหลด Fulltext จาก WebOPAC ปัญหาที่พบคือ เห็นเพียงหน้าปก 1-3 หน้า สามารถศึกษาวิธีการดาวน์โหลดได้ในวิดีทัศน์ชุดนี้ครับ.


การสมัครสมาชิกห้องสมุด (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การสมัครสมาชิกห้องสมุด (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


ปีใหม่สำนักวิทยบริการ 2556

ปีใหม่สำนักวิทยบริการ 2556 - งานปีใหม่สำนักวิทยบริการประจำปี 2556 ในวันที่ 4 มกราคม 2556.


บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สืบสานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สืบสานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ - วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันสืบสานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ โดยได้จัดเตรียมของเซ่นไหว้ เช่น ผลไม้ ขนมกระยาสารท และขนมข้าวต้ม.


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯบริการวิชาการ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา ภูหลวง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯบริการวิชาการ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา ภูหลวง - เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ออกให้บริการวิชาการภายนอก โดย...


แนะนำสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

แนะนำสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT 2014 SKRU (Thai V.1)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT 2014 SKRU (Thai V.1) - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา http://www.skru.ac.th สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา http://arit.skru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา » ถนนก.


แนะนำสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แนะนำสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


การใช้ประตูทางเข้า สำนักวิทยบริการ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การใช้ประตูทางเข้า สำนักวิทยบริการ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) - การใช้ประตูทางเข้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.


More สำนักวิทยบริการ

Sites (click here to hide/see results)

More สำนักวิทยบริการ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต