สำนักวิทยบริการ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ตึกห้องสมุด

ตึกห้องสมุด

Great day!

Great day!


arcm_boss1

arcm_boss1

arcm_boss2

arcm_boss2

arcm_boss3

arcm_boss3

arcm_boss4

arcm_boss4

arcm_boss5

arcm_boss5

More สำนักวิทยบริการ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Presentation : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Presentation : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส...


การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556

การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556 - 29 พค 2556 วิดีทัศน์แนะนำการใช้บริการห้องสมุดควรทำอย่างไร ให้ถูกต้อง สะดว...


แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556

แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556 - แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 ความยาว 7 นาที 57...


วีดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน v.ภาษาอังกฤษ

วีดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน v.ภาษาอังกฤษ - วีดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโ...


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3 - 27 ธค 2556 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เต้นออกกำลังกายตอนเช้าก่อ...


สำนักวิทยบริการ ชนะเลิศประกวดเพลงลุ่งทุ่ง 2556

สำนักวิทยบริการ ชนะเลิศประกวดเพลงลุ่งทุ่ง 2556 - 10 เมษายน 2556 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศการประกวดเพลงล...


สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - วิดีโอประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย...


สำนักวิทยบริการ SKRU

สำนักวิทยบริการ SKRU - แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำโดย นักศึกษาโปรแกร...


Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ

Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ - Leader Talk สัปดาห์นี้พบกับ นางนายิกา เดิดขุนทด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ที่ป...


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม


ARCM RMU วีดีทัศน์ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARCM RMU วีดีทัศน์ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ARCM RMU วีดีทัศน์ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช...


การยืม-คืนหนังสือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การยืม-คืนหนังสือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - แนะนำการใช้บริการยืม-คืนหนังสือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...


G1 58 แนะนำสำนักวิทยบริการ

G1 58 แนะนำสำนักวิทยบริการ - แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยนักศึกษาปี2สาขาการจัดกา...


G1 58 แนะนำสำนักวิทยบริการ

G1 58 แนะนำสำนักวิทยบริการ - การแนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยนักศึกษาปี2 สายาการจั...


G1 58  แนะนำสำนักวิทยบริการ

G1 58 แนะนำสำนักวิทยบริการ - แนะนำการยืม-คืนโน๊ตบุ๊ค สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.


G1 58 แนะนำตึกสำนักวิทยบริการ

G1 58 แนะนำตึกสำนักวิทยบริการ - จัดทำโดย นายอติเทพ เนตรบุตร 067 นางสาววราพร มาลีหวล 070 นางสาวจิราพร ศักดิ์...


การยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - การยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อใช้งานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี...


การสมัครสมาชิกห้องสมุด (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การสมัครสมาชิกห้องสมุด (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


G1 58 แนะนำสำนักวิทยบริการ

G1 58 แนะนำสำนักวิทยบริการ - แนะนำสำนักวิทยบริการในเรื่องการค้นหาหนังสือด้วยระบบVTLSซึ่งเป็นระบบท...


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการ มก.ฉกส.

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการ มก.ฉกส. - วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการ มก.ฉกส.


More สำนักวิทยบริการ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด