สำนักวิทยบริการ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

slide1.jpg

slide1.jpg สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการสื่อมัลติมีเดีย

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ

ฝันยังไกล ใจยังหนาว...: แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝันยังไกล ใจยังหนาว...: แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนราชการสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) ขอเชิญคัดเลือกหนังสือ 2555

สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) ขอเชิญคัดเลือกหนังสือ 2555 สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ

Presentation : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - YouTube

Presentation : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - YouTube Presentation : สำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ให้บริการ

สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ให้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส

More สำนักวิทยบริการ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Presentation : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Presentation : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส...


การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556

การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556 - 29 พค 2556 วิดีทัศน์แนะนำการใช้บริการห้องสมุดควรทำอย่างไร ให้ถูกต้อง สะดว...


แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556

แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556 - แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 ความยาว 7 นาที 57...


วีดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน v.ภาษาอังกฤษ

วีดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน v.ภาษาอังกฤษ - วีดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโ...


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3 - 27 ธค 2556 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เต้นออกกำลังกายตอนเช้าก่อ...


สำนักวิทยบริการ ชนะเลิศประกวดเพลงลุ่งทุ่ง 2556

สำนักวิทยบริการ ชนะเลิศประกวดเพลงลุ่งทุ่ง 2556 - 10 เมษายน 2556 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศการประกวดเพลงล...


สำนักวิทยบริการ SKRU

สำนักวิทยบริการ SKRU - แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำโดย นักศึกษาโปรแกร...


แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัมหาสารคาม

แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัมหาสารคาม - แนะนำการให้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.


สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - วิดีโอประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย...


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม


ARCM RMU วีดีทัศน์ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARCM RMU วีดีทัศน์ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ARCM RMU วีดีทัศน์ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช...


วีดิทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน [THAI VERSION] 2015

วีดิทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน [THAI VERSION] 2015


Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ

Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ - Leader Talk สัปดาห์นี้พบกับ นางนายิกา เดิดขุนทด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ที่ป...


การสมัครสมาชิกห้องสมุด (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การสมัครสมาชิกห้องสมุด (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park

สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park


นำเสนอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นำเสนอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...


สำนักวิทยบริการฯ cmru

สำนักวิทยบริการฯ cmru - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.


Presentation สำนักวิทยบริการ 2558 【OFFICIAL HD】

Presentation สำนักวิทยบริการ 2558 【OFFICIAL HD】


ราชมงคลสุวรรณภูมิ_แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ_แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...


แนะนำสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

แนะนำสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม - นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ แนะนำข้อมูลต...


More สำนักวิทยบริการ

Sites (click here to hide/see results)

More สำนักวิทยบริการ ..

Google+ (click here to hide/see results)